Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Grundutbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning – steg-1 PDT

Sverigehälsan
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Malmö
4 terminer
Heltid/deltid
111 600 SEK inkl. moms
Klassrum
Startdatum: 2022-01-21 - Malmö

Grundutbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning – steg-1 PDT

Grundläggande utbildning i psykoterapi

Utbildningen bedrivs i Malmö och omfattar fyra terminer. Den fjärde terminen är en fördjupningstermin som ger kunskaper om stress och utbrändhet, krisbemötande och krisbehandling samt korttidspsykoterapi. Utbildningen är psykodynamiskt inriktad med teoretisk förankring i objektrelationsteori, självpsykologi och affektpsykologi.

Undervisningsform

Undervisning sker med en utbildningsdag varannan vecka och är förlagd till fredagar under ojämna veckor. Du förutsätts läsa in litteraturen parallellt med undervisningen.

Utbildningsdagar termin 1
2022-01-21
2022-02-04
2022-02-18
2022-03-04
2022-03-18
2022-04-01
2022-04-29
2022-05-13
2022-06-10

Målsättning

Deltagarna ska efter genomförd utbildning kunna:

  • tillämpa ett psykoterapeutiskt arbetssätt i yrkesutövningen
  • medverka i behandlingsprogram på institutioner som bedriver psykoterapeutisk verksamhet
  • bedriva psykoterapi under handledning
  • bidra till utformningen av psykosociala program
  • tillämpa kunskaper om hur yttre stress, trauman och särskilda livsbetingelser kan leda till kriser och psykisk ohälsa

Utbildningen är också en grundutbildning för den som vill fortsätta inom den legitimationsgrundande utbildningen i psykoterapi.

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av fem huvuddelar: Teori, handledning, egen psykoterapi, psykoterapisammanfattning och fördjupningstermin.

Om kursledaren

Utbildningen leds av Karna Andersson, leg psykolog och leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi med inriktning på psykodynamisk psykoterapi och handledare. Karna är också auktoriserad existentiell psykoterapeut. Hon är verksam på Psykologcentrum i Malmö och arbetar där med psykoterapi, handledning och utbildning.

Hon leder utbildningen tillsammans med en rad erfarna pedagoger med fast förankring i praktiskt arbete.

Så ansöker du

Behöriga att antas till utbildningen är personer som uppfyller följande krav:

  • grundläggande behörighet för högskolestudier samt goda kunskaper i
    engelska enligt betyg från gymnasieskola eller motsvarande
  • utbildning i och praktisk erfarenhet inom något människovårdande eller psykosocialt yrke

I yrkesutbildningen ska det ha ingått minst 150 undervisningstimmar i ämnen som psykologi, sociologi, pedagogik eller psykiatri. Studier kan även ha bedrivits i beteendevetenskapligt ämne, motsvarande en termins heltidsstudier på universitet eller högskola. Alternativt ska den sökande ha tillgodogjort sig motsvarande kunskaper på annat sätt.

I den yrkesutövning som löper parallellt med utbildningen ska en väsentlig del bestå av människovårdande kontakter eller behandlande arbetsuppgifter. De psykoterapeutiska uppgifterna inom utbildningens ram bör kunna bedrivas på den egna arbetsplatsen. Patienter för utbildningen bör kunna rekryteras från den egna arbetsplatsen.

Urval bland behöriga sökande sker på det sätt som ledningen för ut­bildningen bestämmer. Därvid ska en samlad bedömning göras av den sökandes teoretiska utbildning, yrkesverksamhet, egenterapi samt den sökandes personliga motivering för att genomgå utbildningen. Intervjuer kompletterar antagningen.

Kostnader

Kursavgift per termin: 27 900 inkl. moms. Kostnad för grupphandledning tillkommer med 60 000 inkl. moms fördelat på tre terminer.

Total kostnad för fyra terminer: 111 600 kr inkl. moms samt 60 000 inkl. moms i kostnader för grupphandledning.

Individuell handledning kan ske med godkännande av kursledningen. 

Kostnad för kurslitteratur tillkommer och beräknas till ca. 1 400 kr per termin.

Antagning sker efter intervju.

Fortsatta studier

Utbildningen uppfyller kraven som grundutbildning för den som vill fortsätta inom den legitimationsgrundande utbildningen i psykoterapi (tidigare Steg-2) under förutsättning att övriga behörighetskrav uppfylls. Sverigehälsan som privat utbildningsanordnare kan dock inte utfärda högskolepoäng. Men utbildningens omfattning beräknas motsvara 60 högskolepoäng. Utbildningen är också godkänd som en del av specialistutbildningen för läkare.

Reportage

Lärare med lång erfarenhet och sköna personligheter

Lärare med lång erfarenhet och sköna personligheter

Läs mer Sverigehälsan

Annika Klingström studerade Friskvårdsterapeut och kostrådgivare med KBT-inriktning på Sverigehälsan och tog examen 2012. Annika är mycket nöjd med sin utbildning hos Sverigehälsan. 

– Det känns professionellt, tryggt och gediget på Sverigehälsan i alla avseenden. Jag tror att ingen som går där kan gå igenom studierna utan att deltagandet gjort skillnad för personen, berättar Annika. 

Läs mer om Annikas studier på Sverigehälsan. 


Sverigehälsan

Hälsa och välmående börjar med kunskap

Utveckling börjar ofta med ett litet steg framåt. Med detta väcks lusten att växa, att finna kunskap, inspiration och glädje. Det är vår förhoppning att du bland våra utbildningar och kurser hittar det du söker, oavsett om det gäller nya...


Läs mer om Sverigehälsan och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Grundutbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning – steg-1 PDT

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Sverigehälsan

Nils Forsbergs plats 3
217 54 Malmö

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in