Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Motiverande samtal - MI

Sverigehälsan
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans, Malmö
3 dagar
Heltid/deltid
6 500 SEK inkl. moms
Föreläsning
2021-11-02
Föreläsning
2021-11-11
Föreläsning
2021-11-19
Föreläsning
2021-12-01
Föreläsning
2021-12-10
Kommande starter

Plats & start


Malmö
6 500 SEK
2022-01-18

Distans
6 500 SEK
2022-02-23

Videoreportage

Motiverande samtal - MI

Motiverande samtal (MI från engelskans Motivational Interviewing), är en effektiv och väl utvärderad samtalsmetod som syftar till att hjälpa och motivera en person till förändring. Detta görs genom den specifika samtalstekniken och grunden metoden vilar på, MI-andan. Den bygger på ett samarbete mellan rådgivare och klient och innebär att man som rådgivare tar hänsyn till klientens autonomi (självbestämmanderätt över sitt liv) och visar sann medkänsla och respekt för sin klient. MI är vägledande och utgår från att vi möter klienten där den är – inte där vi tror att den är eller vill att den ska vara.

Den här utbildningen är användbar inom många områden. Överallt där dialog är en viktig del av arbetet kan MI-samtal med fördel användas, exempelvis inom frisk- och sjukvård, socialtjänst, skola och psykiatri. Vill du kunna hantera svåra samtal, locka fram och väcka motivation och förstärka människors delaktighet och tilltro till sin egen förmåga är den här utbildningen för dig.

Föreläsningar varvas med teori, filmvisning och diskussioner under de tre dagar som utbildningen pågår. Du får också praktiskt träna och öva för att på djupet lära dig hur ett motiverande samtal går till. Vi tar upp hur kroppsspråket påverkar kommunikationen och mötet med andra människor och  belyser strategier och processer i det motiverande samtalet. Du ges användbara redskap att använda i samtal med klienter. 

I Malmö leds utbildningen av Malin Stihl och i Stockholm av Isabella Miulus, båda erfarna MI-tränare som är medlemmar i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers. 

Målgrupp

MI är användbart inom många olika områden och kan användas överallt där dialog är en viktig del av arbetet, exempelvis inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola, omsorg eller psykiatri.

Undervisningsform

Grundkursen är tre dagar, som delas upp i 2+1. Föreläsningar varvas med teori, praktiska övningar, filmvisning och diskussioner.

Utbildningens innehåll

I vår MI-utbildning tränar du dina färdigheter i att använda motiverande samtal i mötet med människor och utvecklar dina kunskaper inom kommunikation, bemötande och dialogiskt förhållningssätt. 

Vi går igenom:

  • MI-andan: bakgrund, evidens, förhållningssätt, strategier och grundläggande principer
  • Samtalstekniken i MI - BÖRS
  • Förändringsprocessen
  • Aktivt lyssnande
  • Utforska och lösa ambivalens
  • Hantera dissonans

Vi har praktiska övningar i kommunikationsfärdigheter, grupparbeten och diskussioner samt tid för eftertanke och reflektion. MI-utbildningen är deltagarcentrerad med en hög grad av egenaktivitet och lyhördhet inför deltagarnas önskemål och behov.

Läs mer om utbildningen i MI på sverigehalsan.se/utbildning 

Om kursledaren

I Malmö leds utbildningen av Malin Stihl. Hon har utbildat i MI sedan 2010 och är medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) och har hela Sverige som arbetsplats. Hon är certifierad utbildare och metodstödjare i Connect för HVB och har tidigare arbetat på SiS ungdomshem och på HVB-hem för unga tjejer med psykosocial problematik. Malin har också skrivit boken ’Motiverande samtal i praktiken – Hjälpa människor till varaktig förändring. 

Isabella Miulus leder utbildningen i Stockholm. Hon är certifierad A-CRA-terapeut och jobbar utöver detta även som utbildare och metodhandledare. Isabella är också medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers), samt svensk översättare av den amerikanska A-CRA-manualen, som kom ut i augusti 2018. Hon har tidigare jobbat inom psykiatrin, socialpsykiatrin, på SiS och på behandlingshem.

Kostnader

6 500 kr inkl moms varav anmälningsavgift 650 kr.

Reportage

Lärare med lång erfarenhet och sköna personligheter

Annika Klingström studerade Friskvårdsterapeut och kostrådgivare med KBT-inriktning på Sverigehälsan och tog examen 2012. Annika är mycket nöjd med sin utbildning hos Sverigehälsan. 

– Det känns professionellt, tryggt och gediget på Sverigehälsan i alla avseenden. Jag tror att ingen som går där kan gå igenom studierna utan att deltagandet gjort skillnad för personen, berättar Annika. 

Läs mer om Annikas studier på Sverigehälsan. Sverigehälsan

Hälsa och välmående börjar med kunskap

Utveckling börjar ofta med ett litet steg framåt. Med detta väcks lusten att växa, att finna kunskap, inspiration och glädje. Det är vår förhoppning att du bland våra utbildningar och kurser hittar det du söker, oavsett om det gäller nya...


Läs mer om Sverigehälsan och visa alla utbildningar.

Föreläsning

Ett nervsystem i balans är A och O för hälsa och välbefinnande med Santoshi Pörner

Kostnadsfri lunchföreläsning

När vi utsätts för stress sätter det sympatiska nervsystemet igång för att möta det hot som uppstått, oberoende av om det gäller något livshotande eller om det beror på att vi har bråttom till ett möte eller har en deadline att hålla. Stresshormonerna kortisol, noradrenalin och adrenalin frisätts och påverkar kroppen på olika sätt för att på bästa sätt hantera det som uppstått. Det sympatiska nervsystemet är gjort för att vara aktivt i korta perioder för att sedan låta det parasympatiska nervsystemet ta över och återhämta oss. Långvarig stress utan återhämtning kan på sikt bli skadlig för oss och leda till utmattning.

För att må bättre måste vi ”välja” hälsan i den mening att genom att kartlägga vad som gör att vi mår bra och vad som gör att vi mår dåligt kan se till att få in mer av det förstnämnda i vårt liv. För att lugna ner oss och få den återhämtning som behövs är det viktigt att vi vet hur vi själva medvetet kan reglera vårt nervsystem utan att det kommer några som helst impulser eller inspiration till det. Santoshi kommer på ett hands-on sätt förmedla kunskap om hur ett balanserat nervsystem kan bidra till bättre mående. Låt kunskapen om hur du själv kan reglera nervsystemet bli din bästa vän.

Om föreläsaren

Santoshi Pörner är pedagog, diplomerad coach, rehabiliteringskonsult och hälsoutbildare. Hon har praktiserat och jobbat med mindfulness i över 20 år och har många års erfarenhet av arbete med stressproblematik och utbrändhet i både arbetslivsrehabilitering och i egen praktik. Hon har specialkompetens inom området trauma och fördjupad stresshantering med mindfulness som bas.

Hon undervisar på Sverigehälsans utbildning, Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog.

Anmäl dig till föreläsningen och se hela programmet på sverigehalsan.se/events

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2021-11-02    Tid:   12:15 - 13:00   https://sverigehalsan.se/event/ett-nervsystem-i-balans-ar-a-och-o-for-halsa-och-valbefinnande-med-santoshi-porner/

Hälsa från ett hälsopsykologiskt perspektiv med Johan Waara

Kostnadsfri lunchföreläsning!

Hur ofta hör vi inte begreppet hälsa i olika sammanhang? Är det till och med så att begreppet har urvattnats och det har kommit att betyda allt och ingenting. Har vi ramar för något så kan vi enklare peka ut åtgärderna. Under den här föreläsningen går psykologen och läraren Johan Waara igenom ramarna för en stramare och mer riktad syn på hälsa utifrån ett hälsopsykologiskt perspektiv.

Om föreläsaren

Johan Waara är leg. psykolog, universitetslektor på läkar- och psykologprogrammet vid Uppsala universitet och har utbildat och handlett studenter på Sverigehälsan sedan 2004. Johan undervisar i våra utbildning i KBT, bland annat den Ettåriga KBT-utbildningen som startar den 18 november på distans.

Anmäl dig och se hela föreläsningsprogrammet på sverigehalsan.se/events/

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2021-11-11    Tid:   12:15 - 13:00   https://sverigehalsan.se/event/halsa-fran-ett-halsopsykologiskt-perspektiv-med-johan-waara/

Sanningar och myter om bra mat med Alexandra Petersson

Kostnadsfri lunchföreläsning!

Nutritionisten Alexandra Petersson är tillbaka och rätar ut ytterligare några frågetecken kring samtidens kostbudskap. Tidigare i år höll hon ett webinar där hon redde ut en del oklarheter kring den evigt diskuterade frågan; hur gör man för att äta rätt och måste det vara svårt? Den här gången bjuder hon på konkreta tips för sunda matval utifrån frågeställningarna:

  • Hur skadligt är sockret för kroppen egentligen?
  • Bör man verkligen fasta för ett hälsosammare liv?
  • Hur får man till en sund kosthållning som håller på lång sikt?

Om föreläsaren

Alexandra Petersson är nutritionist och lärare på vår kostrådgivarutbildning. Hon har studerat kost och idrott vid Umeå universitet och är certifierad i Stahremetoden och KBT-inriktad överviktsbehandling. Under sina 18 år i branschen har hon bland annat arbetat på läkarklinik och gym i London och Sverige och som kostredaktör och skribent på svenska Women’s Health. Idag arbetar hon förutom att undervisa, med digital kostrådgivning och är en flitigt anlitad föreläsare på företag främst i Stockholm men också övriga Sverige.

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2021-11-19    Tid:   12:15 - 13:00   https://sverigehalsan.se/event/sanningar-och-myter-om-bra-mat-med-alexandra-petersson/

Positiv psykologi – en modern väg till välbefinnande med Tobias Höckert

Kostnadsfri lunchföreläsning!

Till skillnad från de flesta andra former av psykologi, som fokuserar på att laga och läka, handlar positiv psykologi istället om att uppmärksamma och vårda det friska och att stärka och uppmuntra människor till att växa och utvecklas till den bästa versionen av dem själva. Ett webinar om lycka, mänsklig potential och hur det kommer sig att vissa människor verkar klara av motgångar bättre än andra.

Om föreläsaren

Tobias Höckert är utbildad i psykologi och undervisar i kommunikation på våra utbildningar inom friskvård, kost och avspänning/stress. Han arbetar också med kognitiv beteendecoaching, holistiskt självförsvar och vägledande samtal i egen regi.

Anmäl dig och se hela höstens webinarprogram på sverigehalsan.se/events/

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2021-12-01    Tid:   12:15 - 13:00   https://sverigehalsan.se/event/positiv-psykologi-en-modern-vag-till-valbefinnande-med-tobias-hockert/

Trygg hjärna, trygg kropp med självmedkänsla och mindfulness med Katarina Lundblad

Kostnadsfri lunchföreläsning!

Trygg hjärna och trygg kropp är en upplevelsebaserad föreläsning och en introduktion till självmedkänsla och traumasensitiv mindfulness som är två effektiva förhållningssätt och metoder för att motverka ohälsosam stress, främja hållbar återhämtning och självomhändertagande. Genom självmedkänsla och mindfulness lär du dig att hantera dina egna och andras känslor utan att dräneras av dem. Medveten närvaro och fysisk förankring ökar vår förmåga att finnas där för andra vilket främjar relationer och allians med såväl klienter, kollegor och oss själva. Under föreläsningen får du några handfasta knep för hur du kan stabilisera och vidga ditt toleransfönster när du upplever svåra känslor och motstånd hos dig själv eller andra. Genom att lugna, trygga och reglera hjärnan och kroppen genom kroppsmedvetenhet och förankring.

Om föreläsaren

Katarina Lundbladär leg. psykoterapeut och leg. hälso- och sjukhuskurator. Hon är en certifierad lärare i mindfulness via Center for Mindfulness, medicinska kliniken i Massachusetts, USA och medlem i Mindfulness Based Teacher Association Sweden. Hon utbildar också i compassionbaserade program och traumasensitiv mindfulness. På Sverigehälsan undervisar hon på utbildningarna i mindfulness och självmedkänsla. Tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar har Katarina också skrivit flera böcker om minfulness.

Anmäl dig och se hela programmet med lunchföreläsningar på sverigehalsan.se/events/

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2021-12-10    Tid:   12:15 - 13:00   https://sverigehalsan.se/event/trygg-hjarna-trygg-kropp-med-sjalvmedkansla-och-mindfulness-med-katarina-lundblad/

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Motiverande samtal - MI

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Sverigehälsan

Nils Forsbergs plats 3
217 54 Malmö

Recensioner

Snittbetyg: 4,8

Baseras på 6 recensioner.

Ylva Sköldbåge !
En fantastisk kursledare som var inspirerande och bjöd på sig själv.Intressanta gruppuppgifter som fick en att tänka till. Fick verktyg för att klara min nya yrkesroll bättre.
Nicole Krstic, Hässleholms kommun SFI
Jag upplevde det som mycket lärorikt och intressant.
Lisa Lindström
Under bara tre tillfällen, utvecklade MI mig i mitt yrke som samordnare och samtalsterapeut något enormt. En ögonöppnare för samtalsmetodiken.
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in