Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Yrkesutbildning på distans

LÄS EN YRKESUTBILDNING
PÅ DISTANS

Att studera på distans är det nya sättet att plugga på. Det öppnar nya vägar för dig som vill läsa en speciell utbildning utan att behöva flytta till ny ort. Idag erbjuder de flesta universitet och högskolor studier på nätet, både hela utbildningar och kortare kurser.

Hur fungerar det med distansutbildningar?

För att du över huvud taget ska kunna studera en distansutbildning krävs en dator och internetuppkoppling. En del kurser är helt nät- eller webbaserade vilket betyder att du aldrig behöver resa till skolans campusort, varken vid introduktioner eller vid tentamenstillfällen. Dock finns det ett fåtal som kräver ett visst antal möten under kursen. Andra distansutbildningar har sina möten på olika lärcentra runtom i landet och då kan det vara smidigt att bo geografiskt nära och det underlättar om du redan från början tar reda på när och var kursens möten ska äga rum.

Det virtuella klassrummet

Utbildningsanordnarna har olika läroplattformar, där varje kurs har sin egen hemsida. På den hemsidan gör du inlägg, kommenterar dina klasskamraters inlägg, för diskussioner och ställer frågor till läraren. Idag finns även möjligheten att föra diskussioner och seminarium via en webbkamera och inbyggda mikrofoner.

Varför läsa på distans och är distansutbildningar lika bra?

Ja visst är utbildningar på distans lika bra! Kvalitetskraven är lika höga oavsett om du läser på campusorten eller på distans.

En bra anledning är att din "skola" på Internet är öppen när det passar dig. Du bestämmer själv när du vill studera om det så är dag eller natt. Du bestämmer även själv var du vill studera; det kan vara hemma i lägenheten, ute på landet, kvällstid på kontoret etc. Det enda som krävs är i regel en dator med Internetuppkoppling. Att studera på distans kan beskrivas som "frihet under ansvar" där ett stort mått av självdisciplin är viktigt.

Hitta en yrkesutbildning på distans idag!


Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från yrkesutbildningar.se
Logga in