Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Om yrkesutbildningar

Vad är en yrkesutbildning?

En yrkesutbildning innefattar allt ifrån sexåriga läkarstudier till två veckor långa bartenderutbildningar. Yrkesutbildningar är en utbildning som leder till en yrkestitel inom ett speciellt område.

På yrkesutbildningar.se hittar du olika typer av yrkesutbildning:

Ovanstående tre utbildningsformer har vi även grupperat i följande grupper för att det ska vara så lätt som möjligt att hitta just den yrkesutbildningen du söker: 

Vad är skillnaden mellan en privat yrkesutbildning och KY och YH-utbildning?

En yrkesutbildning är upplagd på ett lite annorlunda sätt jämfört med en KY och YH-utbildning. Bakom KY-utbildningarna och YH-utbildningarna står Myndigheten för Yrkeshögskolan och för att en KY och YH-utbildning ska få starta måste de godkännas och granskas av denna myndighet. Utbildningarna är avgiftsfria och studiemedelsberättigade, består av 1/3-del praktik och får endast starta om det finns ett arbetsmarkandsmässigt behov.

De privata yrkesutbildningarna är inte alltid kostnadsfria och ger inte alltid rätt till studiemedel. Yrkesutbildningar har som regel en praktikperiod under utbildningen men sällan 1/3 som KY-utbildningarna alltid erbjuder.

Vad kan man läsa som en yrkesutbildning?

Eftersom det idag finns en mängd olika yrkesutbildare kan du hitta nästan vilken utbildning som helst som just yrkesutbildning. Det kan vara allt ifrån nagelteknolog till diplomerad coach och projektledare.

Inom KY- och YH-utbildning finns även där mängder av utbildningsalternativ; vård, teknik, hantverk, ekonomi och mycket mer.

Hur är yrkesutbildningen upplagd?

Eftersom det finns privata yrkesutbildningar inom så otroligt många områden skiljer sig också uppbyggnaden av yrkesutbildningarna mycket från de klassiska akademiska utbildningarna eftersom de varvar teoretiska och praktiska moment, där den praktiska delen är dominerande. Flertalet av utbildningarna använder sig av någon form av praktik, ofta förlagd ute på en extern arbetsplats. Praktikperioden är en mycket bra tid för dig som student att visa vilka kunskaper du förvärvat dig samt för att knyta viktiga kontakter med arbetslivet.

KY- och YH-utbildningarna består i sin tur av 1/3-del praktik, s k LIA. Annars sker undervisningen framförallt i klassrum med lärarledda lektioner och olika gästföreläsare från branschen.

Kan jag lita på att det är en bra yrkesutbildning?

Det finns olika saker som du som blivande student bör undersöka innan du börjar på en utbildning för att säkra att den håller en viss kvalitet. Ges utbildningen av en KY- eller YH-anordnare, folkhögskola, universitet eller en annan institution som går under statlig tillsyn så måste undervisningen hålla en viss kvalitet för att få finnas med i utbudet. KY- och YH-utbildning står under granskning av Yh-myndigheten.

Om utbildningen däremot ges av en privat anordnare, förening eller ett företag så bör du undersöka om den är godkänd av yrkesområdets branschorganisation och huruvida utbildningen ger ett nationellt eller internationellt godkänt diplom eller examen. Ett annat tips är att ta kontakt med andra studenter som läst den utbildning som du är intresserad eller gått på den skola du vill gå på.

Ger yrkesutbildningen någon examen?

Om du vill att din utbildning ska leda till en examen så undersök noga innan du börjar vilken examen den ger och om examen är godkänd av branschorganisationen och om den är nationellt och internationellt godkänd.

YH-utbildningarna är från ett halvår långa (100 YH-poäng) och uppåt. Om utbildningen är ett år lång kan den avslutas med en yrkeshögskoleexamen. Om den är två år eller längre kan den avslutas med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. KY-utbildningarna är mellan ett och tre år långa och leder till en kvalificerad yrkesexamen.

Gesällbrev - vad är det och behövs det?

Ett gesällbrev är något som kan sökas om du är utbildad hantverkare, exempelvis snickare eller frisör. Genom att göra ett gesällprov kan du visa vilka kunskaper du erhållit under utbildningen och därigenom få din kompetens på papper. Idag finns arbetsgivare som kräver ett genomfört och avklarat gesällprov för att få anställning. Men vilka krav som ställs är givetvis helt beroende på vilken utbildning/vilket yrke du studerar/arbetar inom. För mer information om gesällprovet och gesällbrevet. Klicka här »

Vad kostar det att läsa en yrkesutbildning?

Att läsa en yrkesutbildning kan vara allt från kostnadsfritt till att kosta flera hundratusen kronor. Vad utbildningen kostar beror på vem som är anordnare. Yrkesutbildningar inom KY, YH och folkhögskola går under statlig tillsyn och är kostnadsfria och studiemedelsberättigande genom CSN, Centrala studiestödsnämnden.

Leder yrkesutbildningarna till jobb?

Då många yrkesutbildningar utarbetas i samarbete med näringslivet innebär det också att så länge utbildningen ges så finns det ett behov på arbetsmarknaden. Men som med alla utbildningar så kan man inte ge en garanti på att utbildningen leder till ett arbete. Vill du veta hur arbetsmarknaden ser ut inom det området som du vill utbilda dig så bör du kontakta yrkesområdets branschorganisation eller läsa SCB:s arbetskraftsbarometer där de genom statistiska undersökningar redovisar olika yrkestitlars framtidsutsikter.

När det gäller KY-utbildningarna så har utvärderingar visar att dessa i nio fall av tio leder till jobb. Man hoppas på likande statistik för de nya YH-utbildningarna.