Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Yrkesutbildning - FAQ

VANLIGA FRÅGOR OM YRKESUTBILDNINGAR


En yrkesutbildning innefattar allt ifrån sexåriga läkarstudier till två veckor långa bartenderutbildningar. Yrkesutbildningar är en utbildning som leder till en yrkestitel inom ett speciellt område.

 Kan jag lita på att det är en bra yrkesutbildning?

Det finns olika saker som du som blivande student bör undersöka innan du börjar på en utbildning för att säkra att den håller en viss kvalitet. Ges utbildningen av en folkhögskola, ett universitet eller en annan institution som går under statlig tillsyn så måste undervisningen hålla en viss kvalitet för att få finnas med i utbudet. 

Om utbildningen däremot ges av en privat anordnare, förening eller ett företag så bör du undersöka om den är godkänd av yrkesområdets branschorganisation och huruvida utbildningen ger ett nationellt eller internationellt godkänt diplom eller en examen. Ett annat tips är att läsa recensioner av eller ta kontakt med studenter som läst den utbildning som du är intresserad eller gått på den skola du vill gå på.

 Ger yrkesutbildningen någon examen?

Om du vill att din utbildning ska leda till en examen så undersök noga innan du börjar vilken examen den ger och om examen är godkänd av branschorganisationen och om den är nationellt och internationellt godkänd.

 Vad kostar det att läsa en yrkesutbildning?

Att läsa en yrkesutbildning kan vara allt från kostnadsfritt till att kosta flera hundratusen kronor. Vad utbildningen kostar beror på vem som är anordnare. Är det en utbildning som går under statlig tillsyn så är det vanligt att de är kostnadsfria och studiemedelsberättigande genom CSN, Centrala studiestödsnämnden. För de yrkesutbildningar som inte berättigar till studiestöd kan man ofta ta lån av en bank som utbildningen har ett samarbete med.

 Leder yrkesutbildningarna till jobb?

Då många yrkesutbildningar utarbetas i samarbete med näringslivet innebär det också att så länge utbildningen ges så finns det ett behov på arbetsmarknaden. Men som med alla utbildningar så kan man inte ge en garanti på att utbildningen leder till ett arbete. Vill du veta hur arbetsmarknaden ser ut inom det området som du vill utbilda dig så bör du kontakta yrkesområdets branschorganisation eller läsa SCB:s arbetskraftsbarometer där de genom statistiska undersökningar redovisar olika yrkestitlars framtidsutsikter.

 Gesällbrev - vad är det och behövs det?

Ett gesällbrev är något som kan sökas om du är utbildad hantverkare, exempelvis snickare eller frisör. Genom att göra ett gesällprov kan du visa vilka kunskaper du erhållit under utbildningen och därigenom få din kompetens på papper. Idag finns arbetsgivare som kräver ett genomfört och avklarat gesällprov för att få anställning. Men vilka krav som ställs är givetvis helt beroende på vilken utbildning/vilket yrke du studerar/arbetar inom.

 Vad är skillnaden mellan en yrkesutbildning och Yh-utbildning?

En yrkesutbildning är upplagd på ett lite annorlunda sätt jämfört med en Yh-utbildning. Bakom Yh-utbildningarna står Myndigheten för Yrkeshögskolan och för att en Yh-utbildning ska få starta måste de godkännas och granskas av denna myndighet. Utbildningarna är avgiftsfria och studiemedelsberättigade, består av en tredjedels praktik och får endast starta om det finns ett arbetsmarkandsmässigt behov.

De privata yrkesutbildningarna är inte alltid kostnadsfria och ger inte alltid rätt till studiemedel. Yrkesutbildningar har som regel en praktikperiod under utbildningen men sällan en tredjedel som Yh-utbildningarna ofta erbjuder.

 Här hittar du mer information om YH-utbildningar!

Hitta din yrkesutbildning idag!


Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från yrkesutbildningar.se
Logga in