Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

YH-utbildning

VAD ÄR EN YH-UTBILDNING?

Letar du efter en utbildning som har ett nära samarbete med näringslivet? Yrkeshögskolan kommer att samla eftergymnasiala YH-utbildningar som inte är högskoleutbildningar och som bygger på kunskap från arbetslivet.

Yrkeshögskolan har följande utbildningar: YH-utbildningar, kompletterande utbildningar samt lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken. Dessa utbildningar föreslås upphöra som separata utbildningsformer och kommer nu att falla under den nya yrkeshögskolan.

Vad är YH-utbildning / yrkeshögskoleutbildning?

Den 26 februari 2009 fattade riksdagen beslut om att inrätta en yrkeshögskola i Sverige. Myndigheten för yrkeshögskolan startade den 1 juli 2009 med placering i Västerås och Hässleholm. Yrkeshögskolan samlar eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte är högskoleutbildningar och som bygger på kunskap från arbetslivet. Utgångspunkten för yrkeshögskolans utbildningar är att de ska präglas av arbetsmarknadsrelevans och arbetslivsanknytning. Yrkeshögskolan kommer vara den institution som verkar för att möta hela Sveriges behov av kvalificerad arbetskraft.

Varför en ny institution?

Yrkeshögskolan är i första hand en kvalitetssatsning och kommer att präglas av nyckelorden enhetlighet, rättstrygghet, tydlighet och samarbete med branscherna. Tidigare har det varit olika regler för de olika utbildningsformerna. Yrkeshögskolan höjer kvaliteten på yrkesutbildningarna genom att vara situationsbunden snarare än konstant. Ett arbetsmarknadsråd ska inrättas vid myndigheten, för att kunna fastställa vilka utbildningar som är relevanta och får starta.

Vad skiljer yrkeshögskolan från högskolan?

Det finns flera skillnader mellan högskoleutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar). Högskoleutbildningar är forskningsanknutna och vilar på vetenskapliga eller konstnärliga grunder, medan yrkeshögskoleutbildningar baseras främst på kunskap som uppkommit vid produktionen av varor och tjänster samt anpassas utifrån arbetslivets krav på kompetens när det gäller praktiska yrkeskunskaper.

Utbildning inom yrkeshögskolan

Utbildningarna ska i hög grad baseras på kunskaper, färdigheter och erfarenheter som genereras och utvecklas vid produktionen av varor och tjänster. Många utbildningar inom yrkeshögskolan kommer att direkt bygga vidare på de yrkesförberedande utbildningarna i gymnasieskolan. Utbildningarna ska ha hög arbetsmarknadsrelevans, vilket betyder att utbildningarna ska komma till stånd och utvecklas för att det finns ett behov av dessa kvalifikationer på arbetsmarknaden. Vid utformningen av yrkeshögskolans utbildningar och deras innehåll ska arbetslivet ha ett avgörande inflytande och dess krav ska vara utgångspunkt vid kvalitetssäkring och utvärdering.

Vad kostar det att läsa en YH-utbildning?

En yrkeshögskoleutbildning kommer princip vara avgiftsfri. Myndigheten för yrkeshögskolan kommer snart ta ett beslut om och meddelar då föreskrifter om eventuella studerandeavgifter ska kunna tas ut.

Behörighet och examen

YH-utbildningarna på yrkeshögskolan är eftergymnasiala och bygger på den grund gymnasieskolan ger. För behörighet till utbildningarna på yrkeshögskolan kommer det att krävas genomgången gymnasieskola med godkänt slutbetyg eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. YH-utbildningen ska kunna ge två olika examen; yrkeshögskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Leder YH-utbildningar till jobb?

Yrkeshögskoleutbildningarna ska ha hög arbetsmarknadsrelevans, vilket betyder att utbildningarna ska komma till stånd och utvecklas för att det finns ett behov av dessa kvalifikationer på arbetsmarknaden. Yrkeshögskoleutbildningarna ska ge sådana teoretiska, praktiska och erfarenhetsbaserade kunskaper som krävs för att självständigt kunna utföra kvalificerade uppgifter i arbetslivet. 

Läs mer om YH-utbildningar här!


Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från yrkesutbildningar.se
Logga in