Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Naprapatprogrammet

Naprapathögskolan
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Stockholm
4 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: 2022-08-22 - Stockholm
Sista ansökan: 2022-05-09

Videoreportage

       
Naprapatutbildning

Naprapatprogrammet

Utbilda dig till naprapat

Naprapatutbildningen är en fyraårig specialistutbildning inom manuell medicin. Studietakten är heltid och pedagogiken bygger genomgående på integration mellan teoretisk, praktisk och klinisk undervisning. Utbildningen är ställd under statlig tillsyn och är studiemedelsberättigad för studenter från Sverige, Norge och Finland.

Naprapatprogrammet - flera utbildningar i en

Redan efter första året kan du söka och bli certifierad massör genom Branschrådet Svensk Massage (BSM). Efter första året blir du även personlig tränare och kan ansöka om certifiering genom Europe Active för internationell PT-licens (EQF4) och medlemskap i EREPS – European Register of Exercise Professionals. Efter fyra års studier och avlagd naprapatexamen kan du genomföra praktiktjänstgöring och ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Utbildningens innehåll

Hälften av studierna på naprapatprogrammet ägnas åt kurser såsom anatomi, fysiologi, neurologi, ortopedi och idrottsmedicin. Den andra hälften omfattar specialisering inom huvudämnet naprapati där du får lära dig att undersöka och diagnostisera besvär i muskler och leder samt behärska de manuella behandlingsteknikerna:

 • triggerpunktsbehandling
 • stretching
 • klassisk massage
 • mobilisering
 • manipulation

För att du som naprapat ska kunna förebygga besvär och arbeta med rehabilitering kompletteras undervisningen i manuella behandlingstekniker med bland annat träningslära och ergonomi. Kombinationen av medicinska kunskaper och specialiseringen inom naprapati gör att du som naprapat kan ta ansvar för att ställa diagnos och avgöra när du själv ska behandla eller när du ska hänvisa patienten vidare till läkare eller annan vårdgivare.

Ämnesblock

Kurserna på naprapatprogrammet är fördelade på totalt sex ämnesblock varav det största utgörs av huvudämnet Naprapati.

 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Medicin
 • Naprapati
 • Idrottsmedicin
 • Forskningsmetodik

Valbara kurser

Naprapathögskolan erbjuder valbara kurser inom pedagogik och forskning. Kurserna riktar sig till studenter på naprapatprogrammet med starkt intresse för dessa frågor och syftar till att främja kunskapsutvecklingen inom manuell medicin. I nuläget erbjuds tre valbara kurser varav samtliga sker i nära samarbete med Karolinska Institutet och Sophiahemmet Högskola.

 • Pedagogiskt spår
 • Forskningsspår med inriktning naprapati
 • Forskningsspår med inriktning idrottsmedicin

Du får praktisk erfarenhet från klinik

Under utbildningens andra termin börjar du praktisera dina kunskaper på någon av högskolans kliniker. Där får du som student, under handledning av legitimerade naprapater, ta emot egna patienter som sökt sig till högskolan för behandling. Klinisk naprapati, eller verksamhetsförlagd undervisning (VFU), som det också kallas, utgör länken mellan teoretisk och praktisk undervisning.

Fördjupa dina kunskaper i din C-uppsats

Forskningsmetodik är ett ämne som pågår genom hela utbildningen och under det fjärde året använder du dessa kunskaper när du skriver din C-uppsats inom det område du valt att fördjupa dig i. När du fått godkänt i alla kurser och avlagt slutprov med godkänt resultat erhåller du din naprapatexamen och är då väl förberedd att påbörja din legitimationspraktik och inleda din yrkeskarriär som naprapat.

HEP - alternativ för dig som vill gå ett elitidrottsanpassat program 

För att möjliggöra parallella satsningar på elitidrott och studier erbjuder Naprapathögskolan ett ”Elitidrottsanpassat program”. Programmet vänder sig till dig som idrottar på elitnivå och innebär en individuell anpassning av utbildningens studieplan. Läs mer på utbildningens webbsida.

För mer information om Naprapatprogrammet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Följande behörighetskrav gäller för ansökan till naprapatutbildningen.

 • För sökande med betyg från Sverige: Grundläggande behörighet för högskolestudier.
 • För sökande med betyg från Norge: Generell studiekompetanse.
 • För sökande med betyg från övriga länder: Individuell prövning. Har du utländska betyg behöver du ett utlåtande över din utländska utbildning – en bedömning genom Universitets- och högskolerådet. Svenska som andraspråk 1-3 samt Engelska är ett krav. Kontakta Naprapathögskolan för mer information.

Naprapathögskolan hjälper gärna till att räkna ut poäng utifrån dina betyg och meritpoäng. De kan också svara på frågor om vad du kan göra för att förbättra dina möjligheter att bli antagen.

Meritpoäng

Naprapathögskolan har ett eget system för meritpoäng. Systemet innebär att olika studie- och yrkesmässiga erfarenheter ger den sökande extra poäng som adderas till betygsmedelvärdet från gymnasieskola/vidaregående eller komvux. Läs mer på utbildningens webbsida.

Ansökan

Du ansöker via ett formulär på utbildningens webbsida.

Urval

Till grund för ordinarie urval ligger betyg från gymnasium/vidaregående, komvux eller resultat från högskoleprov. Sökande placeras i olika kvotgrupper baserat på om man har betyg från Sverige, Norge eller övriga länder. Sökande inom respektive kvotgrupp rangordnas efter betygsmedelvärde inklusive meritpoäng.

Alternativt urval

De sökande som inte har formell behörighet kan ha möjlighet att söka till kvotgruppen Reell kompetens. För att bedömas i den kvotgruppen krävs följande:

Lägst betyg Godkänt alternativt E i:

 • Svenska/Svenska som andraspråk A+B eller Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska A och B eller Engelska 5 och 6
 • Matematik A eller Matematik 1a, b eller c
 • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
 • Minst tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid samt ett giltigt högskoleprov.

HEP – högskola med elitidrottsanpassat program

Ansökan till elitidrottsanpassat program görs i ansökningsformuläret. Du ska bifoga ett motiveringsbrev samt ett intyg från ditt specialidrottsförbund där det framgår att du idrottar på elitnivå.

Examen, diplom m.m.

Naprapatexamen erhåller du efter att ha genomgått det fyraåriga naprapatprogrammet med godkänt resultat. Naprapatexamen är en yrkesexamen och ett krav för att få genomföra i Sverige föreskriven praktiktjänstgöring och ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Legitimationstjänstgöring är i dagsläget inget krav för naprapater som ska arbeta i Norge.

Naprapater har skyddad yrkestitel och efter naprapat­examen kan du i Sverige ansöka om legitimation hos Social­styrelsen.

Vid examen erhålls:

 • Diplom utfärdat på svenska respektive engelska
 • Slutbetyg
 • Utbildningsbevis

Förberedande kurser

Att välja utbildning är ett av livets viktigaste val. För att ge dig mer information om utbildningen och hjälpa dig fatta ett välgrundat beslut anordnar Naprapathögskolan varje år tre förberedande kurser.

Kurserna ger dig en introduktion till några av de ämnen som ingår i naprapatutbildningen och en inblick i hur det är att studera till naprapat. Samtliga kurser är meriterande vid ansökan till naprapatutbildningen.

Du kan välja mellan: 

 • Introduktionskurs 
 • Massagekurs 
 • Stretchingkurs 

Vill du veta mer? Läs mer på utbildningens webbsida eller kontakta skolan.

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden för naprapater är god. Naprapati är en väletablerad och populär behandlingsform och behovet av naprapater är stort. Besvär i muskler och leder är en av vår tids största folksjukdomar och en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar inom arbetslivet.

Andra faktorer som talar för en fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden för naprapater är att:

 • Naprapati etablerat sig som en av de mest uppskattade behandlingsformerna inom idrottsvärlden
 • Antalet företag som anlitar naprapater inom företagshälsovården ökar
 • Antalet landsting som tecknar vårdavtal med naprapater ökar
 • Naprapatyrket är ett av de yrken som inte kan digitaliseras eller outsourcas till andra länder
 • Antalet yrkesverksamma naprapater som går i pension ökar vilket leder till ett ökat behov av nyutbildade naprapater

Din framtid

Fram tills nyligen har det varit vanligast att nyexaminerade naprapater startat klinik i egen regi. De senaste åren har det emellertid skett ett trendbrott och idag är det vanligast att nyexaminerade naprapater inleder sin karriär som anställda. En intressant utveckling under senare år är ett ökat antal större kliniker, ofta med tvärvetenskaplig profil där tex. naprapater, läkare, psykologer och fysioterapeuter samlas under ett och samma tak.

Kostnader

Naprapatutbildningen är belagd med undervisningsavgifter som erläggs års- eller terminsvis.

För höstterminen 2022 är terminsavgiften 52 500 SEK.

I undervisningsavgiften ingår lån av klinikkläder, stetoskop, reflexhammare, blodtrycksmanschett samt elektronisk tillgång till kursmaterial och vetenskapliga artiklar som högskolan äger rätt att publicera. Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

Studiemedelsberättigad utbildning

Naprapatutbildningen är studiemedelsberättigad för studenter från Sverige, Norge och Finland. Det innebär att högskolans studenter kan söka studiebidrag och studielån samt dessutom har möjlighet att teckna merkostnadslån.

Reportage

Hassan har studerat vid Naprapathögskolan

"Gedigen utbildning med många jobbmöjligheter"

Läs mer om naprapaten Hassan Naprapathögskolan

Så sammanfattar Hassan Aldudjaili sin utbildning och sitt val av yrke. Hassan berättar vidare att han idag driver egen naprapatklinik i Uppsala men att drömmen är att arbeta med ett fotbollslag i Spanien.

Under sina fyra år på Naprapathögskolan stod Hassan för ett mycket lyckat kårordförandeskap, dessutom skrev han ett examensarbete som kom att ta honom ända till Chicago.   


Naprapathögskolan

Naprapathögskolan

Utbilda dig till naprapat vid Nordens största högskola inom manuell medicin på Naprapathögskolan i Stockholm! Naprapathögskolan i Stockholm är en privat högskola som grundades 1970. Skolan är den största i Norden inom manuell medicin och har ca 400 studenter, varav...


Läs mer om Naprapathögskolan och visa alla utbildningar.

Öppet Hus

Digitalt Öppet hus Naprapathögskolan

Vill du veta mer om naprapatutbildningen? Besök oss på öppet hus! Under besöket berättar vi om utbildningen och guidar dig i högskolans lokaler. Du får träffa studenter som demonstrerar olika behandlingstekniker och möta lärare och personal från högskolan. Besöket avslutas med en frågestund.

Har du inte möjlighet att besöka oss på öppet hus är du välkommen att kontakta oss för att boka tid för ett studiebesök när det passar dig.

Var: Digitalt
Pris: Kostnadsfritt
Anmälan: Görs på Naprapathögskolans webbplats.

Välkommen!

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Naprapatprogrammet

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till Naprapathögskolan

Naprapathögskolan

Kräftriket 23 A
114 19 Stockholm

Recensioner

Snittbetyg: 4,8

Baseras på 99 recensioner.

Rebecca Figur
Naprapatutbildningen ger mig så mycket mer än bara kunskap, den bidrar till min egna personliga utveckling och får mig att växa som person. Att söka till utbildningen är absolut ett av det bästa beslut jag tagit i livet!
Jonas Oldefors
Utbildningen känns noggrant uttänkt och professionell, samt att lärarna är otroligt kunniga i det de lär ut. Varför jag är nöjd med utbildningen har också att göra med att man får den hjälp man behöver från lärarna vid frågor och funderingar under kursens gång.
Camilla
Utrolig spennende studie, med mye praktisk arbeid! Allerede etter et halvt år har jeg lært utrolig mye nytt, om hvordan kroppen fungerer og henger sammen. Det er et krevende studie, men forelesere og administrasjon gjør alt de kan for å hjelpe oss studenter med hva enn det skulle være. Selv nå i den pågående pandemien har NPH tilrettelagt forel...
Visa mer
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in