Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

KBT steg-1 (grundläggande utbildning i psykoterapi)

Skandinaviska Institutet för Evidensbaserad Psykologi
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans
4 terminer
Deltid, distans
149 500 SEK inkl. moms
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Distans
149 500 SEK
2022-02-07
2021-12-31

Distans
149 500 SEK
2022-09-05
2022-08-31

KBT steg-1 (grundläggande utbildning i psykoterapi)

Med anledning av utvecklingen av covid-19 kommer vi att genomföra all undervisning och examination på distans. Vi genomför redan flera utbildningar helt på distans och vi är väl förberedda på att undervisa helt på distans. Om du känner dig osäker på vad som krävs för att genomföra studier på distans när det gäller t.ex dator, internetuppkoppling, video, ljud osv. så hjälper vi dig gärna med att hitta
fungerande lösningar.

Utbildningen passar dig som vill arbeta med KBT terapi. Detta gäller om du samtidigt får regelbunden handledning av legitimerad psykoterapeut. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för teorier och metoder som används för att åstadkomma förändringar i människors beteenden och livssituation. Dessa teorier och metoder är vetenskapligt förankrade och har visat sig ha god effekt på ett flertal olika psykologiska problemområden.

För mer information om KBT steg-1 (grundläggande utbildning i psykoterapi), vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursinnehåll

Utbildningen pågår under fyra terminer och motsvarar i omfattning 45 högskolepoäng. Det teoretiska momentet omfattar 240 timmar. Det innebär trettio heldagars undervisning, ca tio per termin 1 till 3. Handledningen ges i grupper under termin 2-4. Detta moment är kursens dyraste och kräver mest kraft av deltagarna, men är helt avgörande för att ge en god kompetens. Sista terminen omfattar endast handledning. Egenterapi omfattas inte av kursplanen eller kursavgiften eftersom det ännu är oklart om, och hur mycket, egenterapi som krävs vid ansökan till legitimationsgrundande psykoterapeututbildning. Kursledningen kan ge tips på legitimerade psykoterapeuter i det fall att deltagare är intresserad av egen terapi. 

I utbildningen ingår övningsdagar "på plats". Termin 1-3 genomförs detta som två sammansatta dagar med övningar och föreläsningsmoment per termin. Övningsdagarna genomförs i Uppsala alternativt Stockholm.

 • Historik ock utveckling av KBT
 • Världsbilder och vetenskapsteori utifrån mekanistisk världsbild och funktionell kontextualism.
 • Inlärningsteori. Operant och respondent inlärningsteori. Inlärningsteorin utför en plattform för hela utbildningen.
 • Funktionell analys.
 • Kognitiv teori, Genomgång av etablerade kognitiva modeller och symtombaserade behandlingsmetoder.
 • Beteende analys.  Datainsamling och att göra egna experiment. Att göra en baslinje. Att forma en hyptotes, en formulering som leder fram till en intervention. Att utvärdera en intervention. Konceptualisering med beteende analys som grund. Genomgång av etablerade skattningsskalor. Att lära deltagarna att självständigt lägga upp behandling inom olika problem områden och att utvärdera denna behandling
 • MI. Motiverande samtal.
 • Forskningsmetodik. Att göra en enkel singel subjekt design studie. Att göra deltagarna väl förtrogna med och i stånd att kritiskt granska forskningen inom KBT
 • Beteende analys som utgångspunkt för vanliga psykologiska problem. Fobier, OCD Depression, GAD, PTSD, Smärta, Stress, Ätproblem, Sömnproblem, Tinnitus, Epilepsi, Missbruk, Psykos.
 • Diagnoser. En orientering utifrån DSM och ICD 10 samt genomgång och presentation av symtombaserade psykologiska modeller.
 • Professionell utveckling Grundfärdigheter i perspektivtagande (RFT) Model of Human Connectedness.
 • Beteendeanalys i samtal och färdighetsträning. Att lära känna igen, kunna analysera, bearbeta och terapeutiskt använda egna reaktioner inför olika klienter i terapi situationen.
 • Hur tillämpas BA i de 3:d vågens KBT. MI, ACT, DBT, FAP. Self Compassion.
 • Etik
 • Övningsdagar. Två övningsdagar per termin på plats i Stockholm/Uppsala.
 • Examination.

Litteraturlista

Litteraturen omfattar cirka 4 000 sidor. En stor del av litteraturen är på Svenska. Kostnader för litteratur ingå ej i kursavgiften. Litteraturkostnad är ca: 1 200 kr per termin.

Vi garanterar kvalitén på utbildningen på flera sätt

Våra utbildare är legitimerade psykoterapeuter och/eller psykologer och har mångårig erfarenhet av utbildning, forskning, handledning och kliniskt arbete. Vissa lärare är Fil Dr. Utbildningens examinator JoAnne Dahl har arbetat med utbildning och forskning inom evidensbaserad psykologi sedan 1970 talet. Hon är Professor Emerita i psykologi, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledar- och lärarutbildad, Peer Reviewed ACT trainer och ACBS Fellow. JoAnne är en av pionjärerna inom ACT i Sverige och har fått utmärkelsen "Teaching Excellence" från The National Behavior Therapy Society. Tillsammans med vårt nätverk av internationella forskare garanterar vi att våra kurser och utbildningarna håller hög kvalitet med utgångspunkt från den senaste forskningen. Vi har arbetat med online-utbildningar och utvecklat digitalt lärande sedan 2008 och vi ligger i framkant när det gäller ny teknik och och moderna lösningar för våra utbildningsportaler.

Mål

Att uppnå de färdigheter och grundläggande kunskaper som krävs för att bedriva kognitiv beteendeterapi under handledning.

Så ansöker du

För att vara behörig att gå utbildningen måste villkoren för såväl allmän som särskild behörighet vara uppfyllda. Kursledningen förbehåller sig rätten att göra bedömningen av lämplighet för utbildningen utifrån ansökningar och ev. intervju. Läs mer om allmän behörighet i Högskoleförordningen.
• Genomgått fullständig, minst tvåårig utbildning i gymnasieskolan (eller likvärdig utbildning) och har kunskaper i svenska och engelska som motsvarar slutförd lärokurs om minst två årskurser på någon linje i gymnasieskolan. eller

• Fyllt 25 år, varit yrkesverksam i minst fyra år och har kunskaper i svenska och engelska som motsvarar slutförd lärokurs om minst två årskurser på någon linje i gymnasieskolan Särskild behörighet
.
• Utbildning i och praktisk erfarenhet av ett människovårdande yrke.  
• Tidigare utbildningen om minst 150 undervisningstimmar i ämnen som psykologi, sociologi, pedagogik och/eller psykiatri, eller kompletterande högskolestudier i ett beteendevetenskapligt ämne eller i psykiatri omfattande 30 hp.
• Ha arbetsförhållande under utbildningstiden där psykoterapeutiska arbetsuppgifter ingår som kan utgöra ett underlag för meningsfull handledning.
Urval av sökande görs av kursledningen utifrån följande faktorer:– Grundläggande är att sökanden uppfyller allmän och särskild behörighet. – Nuvarande och tidigare yrkeserfarenheter. – Den aktuella anställningens innehåll. – Inslag av psykiatriska, beteendevetenskapliga, och psykoterapeutiska kurser i den sökandes grund- och vidareutbildning. – Tidigare genomgångna kurser och utbildningar i kognitiv beteendeterapi, 

Examen & Intyg

Examination

Alla teoridelar examineras. Examination sker i form av muntliga och skriftliga kunskapsprov och praktiska färdighetsprov. Även hemtentamen förekommer. Kompletteringar av uteblivet teoriområde beslutas av kursledningen. För godkänd närvaro krävs 80% närvaro. Ekvivalering av kursavsnitt sker efter beslut av kursledningen. Som betyg används något av uttrycken godkänd eller underkänd.

Examensbenämning

Till utbildningsbevis som avser samtliga utbildningsmoment som för den studerande ingår i utbildningen skall knytas examensbenämningen ”Grundläggande psykoterapiutbildning med speciell inriktning mot kognitiv beteendeterapi”. På utbildningsbeviset finns följande översättning till engelska språket – ”Undergraduate Diploma in Cognitive Behavioural Psychotherapy”.

Kostnader

Kursavgift per termin är 39 250 kr inklusive moms. Utbildningen pågår under fyra terminer.I kursavgiften ingår föreläsningar, video, quiz, övningar online och övningsdagar på plats. Total kostnad för kursavgift inklusive handledning är 157 000 kr inklusive moms för fyra terminer. Kostnad för litteratur ingår ej i kursavgiften.

Du kan delbetala din utbildning hos SIEP AB via vår samarbetspartner Human Finans. Du kan t.ex dela upp din betalning helt utan ränta i 6 eller 12 månader.
Du kan ta kontakt direkt med Humanfinans kundservice:
Telefon: 08 560 201 15 alternativt 08 735 29 23

Fortsatta studier

Efter utbildningen finns möjlighet att söka vidare vidare till den legitimationsgrundande utbildningen (Steg 2) på Universitet.

Skandinaviska Institutet för Evidensbaserad Psykologi

Vill du bli en terapeut som kan skräddarsy effektiva och kreativa sätt att vända svårigheter till möjligheter?SIEP använder moderna lösningar för utbildning inom psykologi t.ex genomförs vissa utbildning online. Väljer du att studera med oss så gör du det till stor...


Läs mer om Skandinaviska Institutet för Evidensbaserad Psykologi och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: KBT steg-1 (grundläggande utbildning i psykoterapi)

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Skandinaviska Institutet för Evidensbaserad Psykologi

Edövägen 2
132 30 Stockholm

Tel: 08 557 699 30
Mobil +46 706 63 43 45
www.siepinstitute.com


Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner.

Anna
Bra upplägg, intressante föreläsningar och kunnig handledare
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in