Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Vad är viktigt när du väljer vilken stad du ska plugga i? Gör vår undersökning (max 2 min) och var med och utse Sveriges bästa studiestad! 🎓

Fritidsledarutbildning

Sigtuna folkhögskola
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Sigtuna
2 år
Heltid
Studiemedelsberättigad

Fritidsledarutbildning

Yrkesutbildning Fritidsledare

En yrkesutbildning

Välj en av våra två inriktningar – antingen den med kommunal inriktning (mångfald) eller den med inriktning mot svenska kyrkan.

Två inriktningar

Fritidsledarutbildningen är en tvåårig socialpedagogisk utbildning. Vi har två olika fritidsledarutbildningar som erbjuds för helfartsstudier. Den ena utbildningen förbereder dig för arbete som fritidsledare inom Svenska kyrkan och den andra ger dig förberedande kunskaper för att jobba inom kommun med inriktning på mångfald och öppenverksamhet.

Fritidsledarutbildningen är en yrkesutbildning som är jämbördig med en högskoleutbildning. Utveckla ditt ledarskap, bearbeta dina attityder, ifrågasätt dina värderingar och fördjupa dig i barns och ungdomars situation i samhället.

Utbildningen ger dig verktygen

På fritidsledarutbildningen får du verktygen för att driva ett bra och kvalitetsinriktat arbete bland barn och ungdomar i ett samhälle som ständigt förändras. Du får ta del av den senaste fritidsmetodiken och studera barn- och ungdomskulturer.

Kursbeskrivning

Utbildningen utvecklar ditt ledarskap

Du utvecklar ditt ledarskap genom att tillsammans med dina kurskamrater bearbeta dina attityder och värderingar kring människan och samhället i ämnen som pedagogik, psykologi, sociologi och ledarskap.

Varierade studier med stort eget ansvar

Mycket av undervisningen sker i arbetsgrupper. Där har du som studerande ett stort ansvar för planering och genomförande av studierna. Det gäller allt från kortare grupparbeten till större projektuppgifter. Studieformen förutsätter att du tar egna initiativ och att du har bra arbetsdisciplin.

Du får också genomföra självständiga uppgifter, som till exempel individuellt skrivna reflektioner i samband med att du har läst kurslitteratur. Allt arbete i grupp och individuella studier, sker med lärares insyn och handledning.

12 veckors praktik

Utbildningen innehåller 12 veckors praktik. Under praktiken får du pröva fritidsledarrollen och arbetsförhållanden i kommun eller församling. Under praktiktiden skriver du på egen hand en praktikrapport med anknytning till praktikplatsen.

Vill du veta mer? Kontakta Kursansvarig Kjell CARLES på
072-165 70 41

För mer information om Fritidsledarutbildning, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

För att komma in på fritidsledarutbildningen måste du ha grundläggande behörighet för högskolestudier.

För att antas till fritidsledarutbildningen med inriktning Svenska kyrkan ska du ha minst tre månaders praktik inom pedagogiskt verksamhet i svenska kyrkan.

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad utbildning med godkänt resultat, utfärdas ett utbildningsbevis för Fritidsledarutbildningen. Utbildningen är en yrkesutbildning som tillsammans med en genomgången Svenska kyrkans grundkurs kan ge behörighet till Församlingspedagogutbildningen.

Sigtuna folkhögskola på Facebook

Kostnader

Sigtuna folkhögskola tar ut en avgift (schablonavgift) varje termin. Denna täcker kostnader för förmiddagskaffe, studerandeförsäkringar, kopiering, datautskrifter, lunch eller kaffe vid kursstart, forumdagar, högtider och kursavslutning.

Schablonavgiften är 1 200 kronor/ termin.

Varje kurs tar också ut en materialavgift för material, studielitteratur, studiebesök och studieresor. För Fritidsledarutbildningen är materialavgiften totalt 8 000 kronor för fyra terminer, alltså 2000 kr/ termin. Det är dock inte säkert att avgiften täcker alla aktiviteter. Tänk också på att kostnad för kurslitteratur tillkommer med cirka 4 000 kronor sammanlagt.

Sigtuna folkhögskola

Sigtuna folkhögskola

Folkhögskolan har funnits i snart hundra år. Precis som vid starten vill vi vara en mötesplats, en plats där du kan pröva och ompröva, våga tänka nytt, våga lyckas och misslyckas tillsammans med andra. Du kanske vill gå en av...


Läs mer om Sigtuna folkhögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Fritidsledarutbildning

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till Sigtuna folkhögskola

Sigtuna folkhögskola

Manfred Björkquists allé 20
193 22 Stockholm

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in

Du kanske också är intresserad av: