Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas ditt utbildningsval? Vi samlar artiklar och information om coronviruset och skolan. Läs mer här!

Diplomerad Alkohol- och drogterapeututbildning (ATU),

Bergströms Kunskapsföretag AB
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans, Göteborg, Malmö, Stockholm
3 år
Deltid
Icke studiemedelsberättigad
111 000 SEK inkl. moms

Diplomerad Alkohol- och drogterapeututbildning (ATU),

Läs till diplomerad drog- och alkoholterapeut hos Bergströms
Diplomerad Alkohol- och drogterapeut

Utbildningen till A-terapeut, alkohol- och drogterapeut, hos Bergströms vänder sig till alla som vill få fördjupade kvalificerade kunskaper om behandlade och förebyggande arbete inom beroende, missbruk och ångest. Människor som lider av dessa tillstånd kan få till ett bra och fungerande liv. Som A-terapeut behärskar du behandling av alla typer av missbruk och beroende, exempelvis spelberoende. 

Kunskaperna du får i den här utbildningen har du nytta i alla områden där du träffar människor. Utbildningen har getts sedan 1980-talet och var redan då välrenommerad. Successiva utvecklingar som följer forskning och beprövad erfarenhet inom just ämnesområdena ångest, beroende och missbruk har tillförts vartefter kunskapsutvecklingen i samhället fortgår.

Yrket alkohol- och drogterapeut har ännu inte definierats officiellt i Sverige. Bergströms utbildning samstämmer både med kriterierna som getts ut av FAD (Förbundet för alkohol- och drogterapeuter), se deras hemsida fadsverige.se, och med de anvisningar som finns från socialstyrelsen.

För mer information om Diplomerad Alkohol- och drogterapeututbildning (ATU),, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Varje sökandes lämplighet för utbildningen och yrket bedöms individuellt. Den som inte har någon utbildning i ämnesområdet får räkna med att lägga mer tid på studierna. Idag finns inga formella krav på tidigare utbildning. Utbildningen räknas som eftergymnasial och håller högskolekvalité motsvarande minst 90 högskolepoäng.

Den som redan har en högskoleutbildning i näraliggande områden som exempelvis socionom, sjuksköterska, psykolog, diakon har oftast lättare att ta till sig utbildningen.

Kursinnehåll

 • Diagnostik, prognostik, behandlingsplanering, behandling, utvärdering i beroendebehandling
 • RePro-konceptets test- och bedömningsinstrument med manual
 • Matchningens fördelar och dilemma
 • Fem variabler av värde för missbruksbehandling: beroende, fysisk, psykisk, social, existentiell
 • Hälsolära
 • Vetenskapsteori och förberedande forskningsmetodik
 • Fördjupad beroendelära
 • Psykologi och psykiatri ur beroendebehandlingsperspektiv
 • Kognitiva teorier, kognitiv beteendeterapi, kognitiv psykoterapi
 • Tekniker och metoder i bedömnings- och behandlingsarbete
 • Teorier och tekniker i tolvstegsbehandling
 • Återfallsprevention och -behandlingstekniker
 • Teori och behandling av generell och specifik ångest samt ångestbehandling i SRS-behandling
 • Existentiella teorier och tekniker
 • Anknytningsteorier, relationer, systemteori, familjebehandling
 • Casework, caseholding, case management
 • Lagstiftning och relationer med myndigheter
 • Professionalitet och etik
 • Handledning i eget klientarbete

Studietakt

Deltid på fritid eller arbetstid. Cirka 8-20 timmar per vecka under tio månader per år. Det är en krävande utbildning som också ger eleven mycket kunskap och insikter! 

Kursupplägg

Utbildningen är på deltid och baseras huvudsakligen på kursbrev via mail. Studietakten är anpassad till den som heltidsarbetar parallellt med studierna. Den som praktiserar kan kombinera studier och praktik till heltidsstudier. Tio kursbrev per år motsvarande tre veckors studier per kursbrev. Utöver kursbreven samlas eleverna terminsvis till några dagars seminarier vid sex tillfällen samt för tolv gruppdagar (ett per kvartal på lördagar). Normalt klockan 9-17.

Kursbrev med litteraturanvisningar, Bergströms PM och arbetsuppgifter kommuniceras mellan eleven och läraren på mail. Lärarna kan även kontaktas per telefon. Varje elev har tillgång till en personlig mentor.

Examen & Intyg

Genomgången utbildningen berättigar till titeln Diplomerad A-terapeut SJI.

Kostnader

111 000 kr för tre läsår. Avgiften kan delbetalas – kontakta Bergström för mer info. Litteratur tillkommer motsvarande omkring 8 000 kr. Kurs-PM ingår i utbildningsavgiften. 

Fortsatta studier

ATU kan kompletteras med FKTU, den ettåriga handledningsdelen av KBT steg 1, d v s utbildning i grundläggande psykoterapi med kognitiv inriktning. ATU innehåller den kognitiva psykoterapins grunder och under FKTU erhålls handledning på en övningspatient (en patient per termin). Viss teoriundervisning och litteraturstudier ingår.

Bergströms Kunskapsföretag AB

Bergströms Kunskapsföretag AB


Bergströms Kunskapsföretag AB

Bergströms utbildar, handleder och ger terapi.  Företagets syfte är att minska antalet onödiga och för tidiga dödsfall samt minska lidandet för de drabbade och deras anhöriga. Bergströms fokus som utbildare är dels den grundläggande psykoterapiutbildningen (KBT steg 1) dels utbildningen till...


Läs mer om Bergströms Kunskapsföretag AB och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Diplomerad Alkohol- och drogterapeututbildning (ATU),

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Bergströms Kunskapsföretag AB

Södra Allégatan 13
413 01 Göteborg, nära Järntorget


Kursinnehåll

 • Diagnostik, prognostik, behandlingsplanering, behandling, utvärdering i beroendebehandling
 • RePro-konceptets test- och bedömningsinstrument med manual
 • Matchningens fördelar och dilemma
 • Fem variabler av värde för missbruksbehandling: beroende, fysisk, psykisk, social, existentiell
 • Hälsolära
 • Vetenskapsteori och förberedande forskningsmetodik
 • Fördjupad beroendelära
 • Psykologi och psykiatri ur beroendebehandlingsperspektiv
 • Kognitiva teorier, kognitiv beteendeterapi, kognitiv psykoterapi
 • Tekniker och metoder i bedömnings- och behandlingsarbete
 • Teorier och tekniker i tolvstegsbehandling
 • Återfallsprevention och -behandlingstekniker
 • Teori och behandling av generell och specifik ångest samt ångestbehandling i SRS-behandling
 • Existentiella teorier och tekniker
 • Anknytningsteorier, relationer, systemteori, familjebehandling
 • Casework, caseholding, case management
 • Lagstiftning och relationer med myndigheter
 • Professionalitet och etik
 • Handledning i eget klientarbete
Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från yrkesutbildningar.se
Logga in

Du kanske också är intresserad av: