Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Diplomerad Alkohol- och drogterapeututbildning (ATU),

Bergströms Kunskapsföretag AB
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Göteborg, Malmö, Stockholm
3 år
Deltid
111 000 SEK Momsfri
Kommande starter
Göteborg
2021-09-24 
Malmö
2021-09-24 
Diplomerad Alkohol- och drogterapeututbildning

Diplomerad Alkohol- och drogterapeututbildning (ATU),

A-terapeuter kan mer än alkohol och droger – de har multivariata kunskaper som få andra har oavsett yrke!

En hos Bergströms utbildad A-terapeut kan arbeta som alkoholterapeut, drogterapeut, beroendeterapeut, spelterapeut, ångestterapeut, AD-terapeut, socialpedagog el likn. I princip behärskar A-terapeuten att behandla alla missbruk och beroenden av alkohol, droger, tabletter, spel, kriminalitet inkl ångest, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar m m. Utbildningen uppskattas som fortbildning av personer med andra grundyrken inom vård och behandling. För andra är A-terapeututbildningen ett grundyrke.

A-terapeuter behövs överallt – på behandlingshem, i öppenvård, företagshälsovård, psykiatri, kriminalvård, skolor, kyrkor, civilsamhället – ja på alla ställen behövs A-terapeuter!

Bli professionell inom ditt yrke!

Kunskaperna om alkohol- och drogterapi är skrämmande låga på många håll. De som tror sig behärska missbruksområdet når sällan samma goda resultat som våra A-terapeuter!

Det borde vara självklart att det vid varje vårdcentral fanns en eller flera A-terapeuter. Precis lika självklart som att där finns läkare och sjuksköterskor som har sina specialiteter.

Glädjande är att efterfrågan på A-terapeuter ökar. Alltfler privatpraktiserande alkohol- och drogterapeuter etablerar sig. De kan ta emot anonymt och ofta utan långa väntetider. Deras klienter söker ofta hjälp för ångest, stress och livsfrågor kombinerat med missbruk och beroende. De arbetar med vanligt förekommande problem och har en gedigen kompetens grundad i flera olika terapi- och behandlingsalternativ.

En professionell A-terapeut från Bergströms har multivariata kunskaper som innebär att man kan bedöma problembilder, förutsäga behandlingsutfall, planera olika behandlingar, använda flera olika behandlingsprogram, göra successiva utvärderingar och behandlingsanpassningar samt resultatutvärdera. Därtill samverkar de ofta med andra yrkesgrupper som kan vara värdefulla för klienternas tillfrisknande.

Utbildningen framhåller en helhetssyn på människan. Fokus ligger på centrala beteendevariabler som beroende och missbruk och även på fysiska, sociala, psykiska och existentiella variabler, där ångestbehandling är en viktig del.

För mer information om Diplomerad Alkohol- och drogterapeututbildning (ATU),, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Varje sökandes lämplighet för utbildningen och yrket bedöms individuellt. Den som inte har någon utbildning i ämnesområdet får räkna med att lägga mer tid på studierna. Idag finns inga formella krav på tidigare utbildning. Utbildningen räknas som eftergymnasial och håller högskolekvalité motsvarande minst 90 högskolepoäng.

Den som redan har en högskoleutbildning i näraliggande områden som exempelvis socionom, sjuksköterska, psykolog, diakon har oftast lättare att ta till sig utbildningen.

Kursinnehåll

 • Diagnostik, prognostik, behandlingsplanering, behandling, utvärdering i beroendebehandling
 • RePro-konceptets test- och bedömningsinstrument med manual
 • Matchningens fördelar och dilemma
 • Fem variabler av värde för missbruksbehandling: beroende, fysisk, psykisk, social, existentiell
 • Hälsolära
 • Vetenskapsteori och förberedande forskningsmetodik
 • Fördjupad beroendelära
 • Psykologi och psykiatri ur beroendebehandlingsperspektiv
 • Kognitiva teorier, kognitiv beteendeterapi, kognitiv psykoterapi
 • Tekniker och metoder i bedömnings- och behandlingsarbete
 • Teorier och tekniker i tolvstegsbehandling
 • Återfallsprevention och -behandlingstekniker
 • Teori och behandling av generell och specifik ångest samt ångestbehandling i SRS-behandling
 • Existentiella teorier och tekniker
 • Anknytningsteorier, relationer, systemteori, familjebehandling
 • Casework, caseholding, case management
 • Lagstiftning och relationer med myndigheter
 • Professionalitet och etik
 • Handledning i eget klientarbete

Studietakt

Deltid på fritid eller arbetstid. Cirka 8-20 timmar per vecka under tio månader per år. Det är en krävande utbildning som också ger eleven mycket kunskap och insikter! 

Kursupplägg

Utbildningen är på deltid och baseras huvudsakligen på kursbrev via mail. Studietakten är anpassad till den som heltidsarbetar parallellt med studierna. Den som praktiserar kan kombinera studier och praktik till heltidsstudier. Tio kursbrev per år motsvarande tre veckors studier per kursbrev. Utöver kursbreven samlas eleverna terminsvis till några dagars seminarier vid sex tillfällen samt för tolv gruppdagar (ett per kvartal på lördagar). Normalt klockan 9-17.

Kursbrev med litteraturanvisningar, Bergströms PM och arbetsuppgifter kommuniceras mellan eleven och läraren på mail. Lärarna kan även kontaktas per telefon. Varje elev har tillgång till en personlig mentor.

Examen & Intyg

Genomgången utbildningen berättigar till titeln Diplomerad A-terapeut SJI.

Kostnader

111 000 kr för tre läsår. Avgiften kan delbetalas – kontakta Bergström för mer info. Litteratur tillkommer motsvarande omkring 8 000 kr. Kurs-PM ingår i utbildningsavgiften. 

Fortsatta studier

ATU kan kompletteras med FKTU, den ettåriga handledningsdelen av KBT steg 1, d v s utbildning i grundläggande psykoterapi med kognitiv inriktning. ATU innehåller den kognitiva psykoterapins grunder och under FKTU erhålls handledning på en övningspatient (en patient per termin). Viss teoriundervisning och litteraturstudier ingår.

Bergströms Kunskapsföretag AB


Bergströms Kunskapsföretag AB

Bergströms utbildar, handleder och ger terapi.  Företagets syfte är att minska antalet onödiga och för tidiga dödsfall samt minska lidandet för de drabbade och deras anhöriga. Bergströms fokus som utbildare är dels den grundläggande psykoterapiutbildningen (KBT steg 1) dels utbildningen till...


Läs mer om Bergströms Kunskapsföretag AB och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Diplomerad Alkohol- och drogterapeututbildning (ATU),

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Bergströms Kunskapsföretag AB

Södra Allégatan 13
413 01 Göteborg, nära Järntorget


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in

Du kanske också är intresserad av: