Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Diplomerad Samtalsterapeut

Akademin för SERterapi
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans, Enköping, Helsingborg
Distans med träffar, Klassrum, Distans
2 ½ år
Deltid
Kommande starter

Plats & start


Helsingborg
2023-03-09

Enköping
2023-04-20

Helsingborg
2023-04-20

Distans
2023-04-20
Bli diplomerad Samtalsterapeut

Om utbildningen

Bli diplomerad Samtal(SER)terapeut

En utbildning och terapi för själ och hjärta (2 ½ år)

Vi har bedrivit terapi sen 1994 och utbildat terapeuter sen 2002.

Grundsyn

Vi möter och arbetar med det sårbara i oss, våra känslominnen .En emotionell psykodynamisk terapiform.

Utifrån vårt synsätt så måste vi bearbeta de känslor som vi som barn tryckt undan. Våra psykologiska mönster, hand­lingar och relationer kan inte förändras på ett hållbart sätt om vi inte bearbetar den känslomässiga smärtan vi en gång förtryckt. Terapin och utbildningen handlar både om att se och förstå våra beteenden, känslor och tankar men mest av allt ett genomlevande och bearbetande av den känslomäs­siga smärtan, våra känslominnen.

I den Ser-terapeutiska processen arbetar vi integrativt, vilket innebär att vi kombinerar olika metoder och psykologiska teorier. Vi förenar alternativ terapi med vetenskaplig psykologi och terapi.

Målet med terapin och utbildningen: Att se sitt liv i ett sammanhang där livsskeenden blir en del av ens växande till att hitta ”hem” i sig själv och i sina relationer. Utbildningen har inga krav på förkunskaper, förutom att man har ett genuint intresse för människor och vilja att utvecklas själv som människa.

Utbildningstiden är 2 ½ år, man blir diplomerad Samtal(SER)terapeut.

SER = Samtalsterapi - Energi Flow Breathing - Regressionsterapi

Föreläsningar och upplevande av teorierna/terapin på plats i Helsingborg (ca 20 dagar om året) och teorin på distans. 

Det första året läggs grunden i att möta klienten och att gå ned i sitt eget djup. Här är den egna utvecklingen mest i fokus (man är lika mycket klient som terapeut och ett utrymme ges att prata om sitt eget liv och sin egen inre utveckling) samtidigt som man lär sig det terapeutiska verk­tyget regressionsterapi.

Diplomering: Regressionsterapeut

I det andra året läggs fokus på samtalsterapi och klient-terapeutrollen. Här får du mer förståelse för psykologin som ligger bakom serterapin och en djupare insikt av terapiprocesser. Det man lärt sig det första året i steg 1 knyts samman. Föreläsningar varvas med upplevelse. Övningar sker i grupp och individuellt. Vi fördjupar oss i våra behov, de 9 grundkänslorna, våra roller/delpersonligheter, relationer och iscensättningar m.m. Visualisering, bildterapi, symbolterapi och drömmar vävs samman med samtalspedagogik.

I den sista terminen fördjupas kunskapen som samtalsterapeut. Under detta halvår lär man sig bland annat mindfulness och EFB-metoden. Här integreras alla utbild­ningens delar.

Diplomering: Samtalsterapeut - EFB terapeut - SER terapeut

Utbildningen är upplevelsebaserad. 47 dagar under 2 ½ år på plats i Helsingborg och Enköping (år 1, resterande 1 ½ i Helsingborg) uppdelat på olika träffar.

2023 startar grupper både i Enköping (enbart år 1) och Helsingborg

 Föreläsningar varvas med övningar, diskussion, reflektion och upplevelse. Delar av teorin vävs in i det praktiska arbetet. Litteratur läses hemma som komplement för att förstå det ni upplever på träffarna.

Pris: ca 20 000 kr per termin (avbetalningsplan finns)

Kost och logi ingår inte i utbildningskostnaden.
Läs detaljer i kursplan, avbetalningsplan mm på serterapi.se

kontakta oss så skickar vi mer information 

För mer information om Diplomerad Samtalsterapeut, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningens upplägg - 2 alternativ

Första året finn möjlighet att gå vardagar eller i anslutning till helg

Utbildningens upplägg

Utbildingen är upplevelsebaserad vilket innebär att ens egen process är mer i fokus än teorin. 
I vår utbildning lär vi ut på ett integrativt sätt, där upplevelsen och de egna insikterna är en viktig del av utlärningen

Diplomerad Regressionsterapeut 1 årig yrkesutbildning Termin 1-2 (steg 1).

Upplägg: 20 praktikdagar under ett år där man är på plats i Helsingborg eller i Enköping. Två alternativ finns:
Alt 1: För dig som vill gå 4 dagar i sträck vid varje kurstillfälle (5 träffar) och i samband med helg.
Alt 2: För dig som vill gå 2 dagar i sträck vid varje kurstillfälle (10 träffar) enbart vardagar

Första året lär man sig att arbeta i och förstå ett iscensättningsperspektiv där du möter och kopplar dina känslominnen till ditt nu (hur man skapar sitt liv, sina relationer, att möta sina känslor och få en förståelse varför saker "händer" mm.).Regressionsterapin är i fokus.  Det är här grunden skapas i att bli samtalsterapeut genom att gå ned i sitt eget inre. Barndomens påverkan på nuet (psykodynamiskt), Objektrelationsteorin. Anknytningsteorin, Själsperspektiv på vem vi är och vad vi har med oss, Iscensättning/återskapelse - psykets egna reparationssystem till helande.   Delpersonligheter och olika psykiska försvar. .

Sekretess. Etik. Dokumentation.   Starta upp som terapeut. Tips och råd. Redovisning av kurslitteratur. Egen arbete. Samtal i grupp. Den egna livsvägen. Praktiska övningar i regressionsterapi som klient, terapeut och bisittare i terapisituationer. Djupavslappning, meditation.

Samtalsterapeut. 2 ½ årig yrkesutbildning Termin 3-4 (steg 2).

Upplägg: 18 praktikdagar under ett år där man är på plats i Helsingborg/Ramlösa.
Sex träffar per år.

Du lär dig ha klienten i en terapiprocess,Samtalet och visualisering är i fokus (Vi fördjupar visualiseringsprocessen med bildterapi, dröm och symbolisering ).  Psykologins historia och synsätt  fram till våra dagar, den integrativa psykologin SER terapin bygger på.(Humanistisk, Jung, Existensiell, Transpersonell), Vi tittar på familjen (system) och våra relationer, vårt inre barn, våra roller/delpersonligheter och vår skugga (Jung). Våra känslor såsom sorgen, krisen, aggressivitet, skam, glädjen och lyckan) m.m.
Ingen diplomering på Steg 2.

EFB-terapi och Mindfulness Termin 5 (steg 3)

  Energi Flow Breathing – Djupandning. Behovs och kroppsorienterad terapi. Du övar på EFB i grupp, EFB individuellt, EFB i kombination med mindfulness övningar,  visualisering m.m. att använda intuitionen och närvaron i terapin.

  Existentiell psykologi och Kroppspsykoterapi Energi Flow Breathing

  I den tredje delen av utbildningen integreras all kunskap man fått med sig under hela utbildningen. En helhetsförståelse i användandet av verktygen. Terapins struktur och nivåer. Hur vill jag jobba som terapeut? Här fördjupas kunskapen som samtals (SER) terapeut och du kommer hitta ditt sätt att jobba med klienter..

  Du blir diplomerad Samtalsterapeut,  EFB-terapeut och SER terapeut.

  För att bli diplomerad efter steg 3 krävs att man haft träningsklienter under handledning och gått egen terapi hos en SER terapeut. (detta ingår inte i kurskostnaden)

  Så ansöker du

  För att komma med i utbildningen krävs det inga direkta förkunskaper utom ett genuint intresse för människor och att vilja utvecklas själv som människa. I utbildningen brukar det vara allt från deltagare som är helt nya inom detta område till dem som arbetat som terapeut i många år eller har en akademisk examen inom psykologi.

  Utbildningen är en yrkesutbildning och kan även vara ett komplement för de inom sjukvård, hälsa, friskvård, behandlingsarbete, terapi, personal och pedagogiska yrken.

  Yrkesutbildning: För de som inte har grundläggande kunskaper i psykologi kommer utbildningen med sin kombination av teori och praktik få er att växa som människa och terapeut

  Kompetenshöjande:
  För dig som är psykolog, terapeut, psykoterapeut, socionom, beteendevetare, vårdpersonal, pedagoger eller liknande, är detta ett komplement och ett kompetenshöjande till din grund utbildning.  

  Examen & Intyg

  Steg 1 (1 år): Diplomerad regressionsterapeut
  Steg 2 (1 ½ år ): Diplomerad samtalsterapeut, EFB-terapeut och SER-terapeut

  Kostnader

  Regressionsutbildningen 1 år : Utbildningen kostar 16 000 kr per termin (2023). 

  Samtals SER utbildningen 1 ½ år : 20 000 kr per termin. 

  Avbetalning kan göras direkt med skolan eller med Human finans. 

  Avbetalning med skolan 2800 kr i månaden.

  Kost och logi ingår inte i kurskostnaden

  Akademin för SERterapi

  Akademin för SERterapi

  Vi har bedrivit terapi sen 1994 och utbildat terapeuter sen 2002. Välkommen in i en terapi eller utbildning som kommer att förändra ditt sätt att se på livet.I vår utbildning lär vi ut på ett integrativt sätt, där upplevelsen och...


  Läs mer om Akademin för SERterapi och visa alla utbildningar.

  Intresseanmälan

  Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Diplomerad Samtalsterapeut

    Få mer information via mejl

    Inte bindande

    Kostnadsfritt

  Hitta till utbildaren

  Akademin för SERterapi

  Dunkärrsgatan 2
  256 57 Ramlösa


  Nyhetsbrev
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
  Logga in