Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Diplomerad Anhörigterapeututbildning (AHTU)

Bergströms Kunskapsföretag AB
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Malmö, Stockholm
2 år
Deltid
98 500 SEK Momsfri
Startdatum: 2021-09-24 - Stockholm
Diplomerad Anhörigterapeututbildning

Diplomerad Anhörigterapeututbildning (AHTU)

Det är fler som lider av att vara anhörig än av att själv vara sjuk!

Speciellt gäller det anhöriga till missbrukare, alkoholister, narkomaner men också till svårt sjuka på annat sätt.

En anhörigterapeut arbetar med friska personer som genom sina relationer med andra hamnat i en sjuk miljö och (nästintill) själva blivit sjuka. Om alla som lever och växer upp i dysfunktionella familjer får stöd skulle färre bli sjuka och/eller utveckla eget missbruk.

Den som har närstående med beroende, fysisk eller psykisk sjukdom hamnar själva lätt och ofta i en sorg och krisreaktion som kan leda till både fysisk och psykisk ohälsa hos den anhöriga.

Som anhörigterapeut har man kunskaper om mycket: relationer, familjeliv, ångest, stress, missbruk, beroende, olika fysiska och psykiska sjukdomar samt moderna, effektiva metoder och tekniker i terapi och rådgivning. En anhörigterapeut har därtill förmåga att tillsammans med den anhöriga reda ut vad som är grundproblem och delproblem och att leda samtal utifrån kognitiva, existentiella och process­inriktade grunder.

En anhörigterapeut kan arbeta både inom privat behandlingsverksamhet och hos offentlig arbets­givare som kommun, landsting och stat (t ex kriminalvård). Man arbetar oftast individuellt men också med grupper.

För mer information om Diplomerad Anhörigterapeututbildning (AHTU), vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursinnehåll

 • Fem variabler av värde för anhörigterapi: fysisk, psykisk, social, existentiell, extrema situationer
 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik
 • Anknytningsteorier
 • Stress, sorg, kris, förstämning, missbruk, beroende, ångest och andra dysfunktioner
 • Psykologi och psykiatri ur anhörigperspektiv
 • Diagnostik och behandlingsplanering i anhörigterapi
 • KBT/kognitiva teorier, tekniker och metoder i bedömnings- och behandlingsarbete
 • Tredje vågens terapier, ACT, mindfulness, DBT
 • Existentiella teorier och tekniker
 • Professionalitet och etik
 • RePro-An, urval ur RePro-konceptets test- och bedömningsinstrument med manual
 • Teori och behandling av generell och specifik ångest samt ångestbehandling i anhörigterapi
 • Medberoende- och relationsbegreppen
 • Familje- och systemteorier i praktik
 • Teorier och tekniker i tolvstegsbehandling
 • Självhjälpsgrupper
 • Lagstiftning

Studietakt

Deltidsstudier

Normal studietakt innebär att utbildningen genomförs på två år

Studietakten är anpassad till den som heltidsarbetar parallellt med studierna

Totalt tjugo kursbrev via mail med flera olika delmoment/kursbrev.

Normal studietakt är tio kursbrev per år, motsvarande cirka fyra veckors studier per kursbrev. I kursbreven finns anvisningar, kurs-PM för inläsning och arbetsuppgifter. Redovisningen görs skriftligt via mail.

Utöver kursbreven ingår 18 obligatoriska seminariedagar uppdelade på nio tillfällen, fredag-lördag. Två tvådagarsmöten per halvår under termin 1 2 och 3 samt tre tvådagarsmöten under termin 4.

Lärarna kan kontaktas per mail, telefon eller via Skype.

Elev som inte redan arbetar i branschen förutsätts praktisera till viss del under utbildningstidens senare del.

Bergströms ser gärna att elever, som avser att arbeta med terapeutisk verksamhet och som inte tidigare gått i egenterapi, går i terapi innan de börjar arbeta som Anhörigterapeut

Kursupplägg

Kursbrev med litteraturstudier, lärartexter och arbetsuppgifter via mail. Kursbreven besvaras via mail.

Du behöver en egen mailadress och tillgång till en internetkopplad dator med webb- och mail-program, möjlighet att läsa och skriva word samt läsa pdf-filer och powerpiontfiler. Du kan sitta var du vill när du studerar. Till din mail skickar vi kursbrev med skrivningsfrågor och kurs-PM vartefter du svarar på kursbreven.

Du behöver även köpa litteratur och vi rekommenderar att du köper i den takt dina studier fram­skrider. Ibland tvingas vi byta böcker för de tar slut på förlagen. De flesta böcker brukar kunna köpas på adlibris.com/se eller bokus.com/. Även bokborsen.se kan ha begagnad kurslitteratur.

Så ansöker du

Ansök genom att maila oss på info-mailen eller maria.b-mailen.

Utbildningen räknas som eftergymnasial och håller högskolekvalitet. Inga formella krav på tidigare utbildning.

Den som har högskoleutbildning i näraliggande områden som t ex socionom, sjuksköterska, psykolog, diakon, lärare har oftast lättare att ta till sig utbildningen.

Utbildningen är lämplig som påbyggnadsutbildning för redan utbildade inom vård och behandling.

Varje sökandes lämplighet för utbildningen och yrket bedöms individuellt.

Examen & Intyg

Efter utbildningen får eleven titeln Diplomerad Anhörigterapeut Bergströms.

Kostnader

98 500 kr

Betalning görs antingen med delbetalningar (utan ränta) under utbildningstiden eller längre tid varvid ränta tillkommer.

1) Delbetalningar utan ränta, t ex 49250 kr/år (2 inbet), 24625 kr/halvår (4 inbet), 12313 kr/ kvartal (8 inbet) eller 4104 kr/månad (24 inbet)

2) Delbetalningar som pågår efter utbildningen slut, varvid ränta tillkommer på den del av utbildningsavgiften som inte betalas inom två år efter det att studierna påbörjats, t ex 24 inbet á 2000 kr/m samt 24 inbet á 2374 kr/m, vilket totalt blir 104875 kr inkl ränta 6476 kr.

Andra uppdelningar kan göras. Kan delbetalas – kontakta Bergström för mer info.

Litteratur tillkommer motsvarande omkring 6 000 kr. Kurs-PM ingår i utbildningsavgiften. 

Fortsatta studier

AHTU kan kompletteras med FKTU, den ettåriga handledningsdelen av KBT steg 1, d v s utbildning i grundläggande psykoterapi med kognitiv inriktning. AHTU innehåller den kognitiva psykoterapins grunder och under FKTU erhålls handledning på en övningspatient (en patient per termin). Viss teoriundervisning och litteraturstudier ingår.

Bergströms Kunskapsföretag AB


Bergströms Kunskapsföretag AB

Bergströms utbildar, handleder och ger terapi.  Företagets syfte är att minska antalet onödiga och för tidiga dödsfall samt minska lidandet för de drabbade och deras anhöriga. Bergströms fokus som utbildare är dels den grundläggande psykoterapiutbildningen (KBT steg 1) dels utbildningen till...


Läs mer om Bergströms Kunskapsföretag AB och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Diplomerad Anhörigterapeututbildning (AHTU)

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Bergströms Kunskapsföretag AB

Södra Allégatan 13
413 01 Göteborg, nära Järntorget


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in