Yrkesutbildning

Drift- och fastighetstekniker, distans

Kommande Informationsmöte
10 september, 2024 18:00
(+ Läs mer )
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
2 september, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans med träffar
Kommande Informationsmöte
10 september, 2024 18:00
(+ Läs mer )
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
2 september, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans med träffar
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som

  • Fastighetsansvarig

  • Fastighetsskötare/tekniker

  • Driftstekniker

  • Automationstekniker

  • Servicetekniker

  • Bovärd

Fakta

Fastighetsbranschen är i ständig utveckling vad gäller frågor kring miljö, hållbarhet och digitalisering. Som drift- och fastighetstekniker har du ansvar för den dagliga driften av en eller flera fastigheter och är företagets ansikte utåt.

En viktig del av arbetet är att se till att fastigheten fungerar väl. Att alla fastighetstekniska system fungerar på ett miljömässigt bra sätt och att underhåll sköts samt att beställa in expertis när det behövs.

Du arbetar i ett team tillsammans med förvaltare, energiingenjör och företagets kundtjänst. I ditt arbete påverkar du människors vardag i både hem och på arbetsplatsen och det är ett socialt arbete med mycket kundkontakt.

Studiemedel

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Arbetsmarknad

Det finns idag ett stort behov av ny kompetens inom fastighetsbranschen och där kan du som drift- och fastighetstekniker komplettera både fastighetsskötaren och energiteknikern i deras arbete. Du arbetar både praktiskt med fastighetsteknik och har god kundkontakt.

Vår yrkeshögskoleutbildning sker i tätt samarbete med aktörer inom fastighetsbranschen.

Utbildningens mål

Efter examen har du kompetens att självständigt och med fokus på god resurshushållning säkerställa optimal drift av en eller flera fastigheter på ett juridiskt korrekt sätt.

Du lär dig att ha en god dialog med kunder och ett gott bemötande för att på ett tidigt stadium upptäcka och åtgärda avvikelser i driften av fastigheten.

Du får även lära dig att driva den egna kunskapsuppbyggnaden genom att följa med i teknikutveckling inom olika typer av fastighetsrelaterade system med fokus på digitaliseringens möjligheter.

Kurser

  • Automationsteknik
  • Bygg- och fastighetsteknik
  • Elteknik 
  • Energioptimering och hållbar utveckling
  • Examensarbete
  • Fastighets- och entreprenadjuridik
  • Fastighetsekonomi
  • Fastighetsägarens egenkontroll
  • IT inom fastighet
  • Kommunikation, ledarskap och projektmetodik
  • LIA 1
  • LIA 2
  • Styr- och reglerteknik
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • VA och VVS-teknik
  • Värme, kyla och ventilationsteknik

Om yrkesrollen

Som drift- och fastighetstekniker ansvarar du för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska system. Det är ett omväxlande, praktiskt och rörligt yrke där du ofta är företagets ansikte utåt.

Vad gör en drift- och fastighetstekniker?

En drift- och fastighetstekniker ansvarar för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska system när det gäller drift, underhåll och skötsel. En stor del av arbetet består i att energieffektivisera och driftoptimera befintliga anläggningar och system inom exempelvis värme och ventilation. Det innebär att du får göra nulägesanalyser och utifrån dessa komma med förslag på lösningar som långsiktigt förbättrar verksamheten, utifrån ett ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt perspektiv. (Hämtat från Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.)

Du arbetar ofta i ett team tillsammans med förvaltare, energiingenjör och företagets kundtjänst. I ditt arbete påverkar du människors vardag i både hem och på arbetsplatsen. Det är ett socialt arbete med mycket kundkontakt.

Var får jag jobb?

Fastighetsbranschen är bred och det finns många olika typer av arbetsgivare och arbetsplatser som du kan jobba på.

Det man i första hand kanske tänker på är olika typer av bostadsbolag, både stora och små. Det finns både sådana som ägs privat och som ägs av offentliga aktörer, exempelvis Allmännyttan. Vissa ägs av föreningar där det är de boende som är medlemmar i föreningen. Vidare kan man arbeta åt offentliga aktörer, ex. kommuner och regioner. Då kan det handla om skolor, äldreboenden och sjukhus.

Man kan även arbeta åt företag som inte själva äger bostäder men som erbjuder olika typer av tjänster åt fastighetsbolag, så kallad entreprenad.

Om utbildningen

Utbildningen Drift- och fastighetstekniker är en yrkeshögskoleutbildning. Den erbjuder dig en kompetens som fastighetsbranschen har brist på. Med föreläsare direkt från branschen kan du vara säker på att du får lära dig det som behövs för att jobba som drift- och fastighetstekniker, både idag och i framtiden.

Det här är ett heltidsprogram på fyra terminer. Du läser på distans med live-föreläsningar två till fyra dagar per vecka. Resterande tid studerar du på egen hand. Under praktikperioder följer du arbetsplatsens tider.

LIA - lärande i arbete

Under två längre perioder fördjupar du dina teoretiska kunskaper genom att praktisera på ett fastighetsföretag som du väljer själv. Denna praktik kallas för Lärande i arbete, LIA. LIA är unikt för alla utbildningar inom Yrkeshögskolan.

Vi ser det som ett viktigt och utvecklande moment att du själv är aktiv i sökandet av en plats, Dessutom ser arbetsgivarna det som meriterande att du själv har sökt upp just dem. En utbildningsledare är behjälplig med tips och råd om hur du bäst går till väga när du söker LIA-plats. Även ledningsgruppsföretagen hjälper till vid behov men skolan ansvarar för att alla får en LIA-plats.

Vad innebär yrkeshögskola?

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform. Alla yrkeshögskolans utbildningar svarar mot en konkret efterfrågan på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet.

Både Yrkeshögskolan och Högskolan är eftergymnasiala utbildningsformer. Den stora skillnaden är att arbetslivet deltar aktivt i utbildningen. En betydande del av studietiden består av LIA då du är ute på en arbetsplats och omsätter dina kunskaper i praktiken.

Föreläsare

Vi använder oss av flera olika föreläsare som återkommer under utbildningen. Varje föreläsare är expert på sitt område med erfarenheter av det som du ska lära dig i kursen. Ibland ordnas gästföreläsare för att förstärka delar i kursinnehållet.

Studiebesök och gästföreläsningar

Vi som utbildningsanordnare ordnar också studiebesök och gästföreläsningar under fysiska träffar.

Ledningsgrupp

Utbildningens ledningsgrupp består av representanter från olika typer av fastighetsbolag. Förutom representanter för olika arbetsgivare finns det även med en studerande från varje klass.

För mer information om Drift- och fastighetstekniker, distans, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

2 september, 2024

  • Distans med träffar
  • Umeå

Varför välja Folkuniversitetet Norr?

Bra kontakter med

näringsliv

Eftertraktad utbildning

Behov på

arbetsmarknaden

Så ansöker du

Behörighet och urval

För att söka till drift- och fastighetstekniker krävs grundläggande behörighet.

Grundläggande behörighet

Du har grundläggande behörighet om du uppfyller något av nedanstående punkter och har minst godkänt betyg i följande ämnen: Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, Matematik 2

  • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående. Observera att du som har icke-nordiska gymnasiebetyg måste ansöka om ett utlåtande från UHR - Universitets- och högskolerådet. Deras bedömning kan ta tid att utföra, så se till att vara ute i mycket god tid. 
  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
  • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
  • Du kan styrka din behörighet genom att åberopa reell kompetens.

Reell kompetens

Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa så kallad reell kompetens. Det innebär att du bevisar att du har kunskaper som motsvarar de behörighetskrav som ställs. Du kan till exempel ha skaffat dem genom arbetslivserfarenhet. Om du åberopar reell kompetens ska du alltid fylla i och skicka med en kompetenskartläggning med eventuella bilagor.

Antagningsprocess

  1. När du har lämnat in din ansökan gör vi en bedömning om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet. Om något saknas eller är oklart kommer vi att kontakta dig. Därför är det viktigt att du håller koll på din inkorg och öppnar alla mejl från yh-antagningen.se.

  2. Om du är behörig blir du kallad till skriftligt urvalsprov genom yh-antagningen.se.

  3. I juni får du ditt antagningsbesked på yh-antagningen.se. Obs! Du har bara några få dagar på dig att tacka ja till din plats, annars förlorar du den.

  4. Om du tackar ja till din plats ses vi på uppropet den 2 september på Folkuniversitetet i Umeå.

Urval

Om det är fler behöriga sökanden än vad det finns platser gör vi ett urval. Vi har valt att använda oss av skriftligt urvalsprov. Om det blir aktuellt med urvalsprov får du meddelande om detta på yh-antagningen i början av juni.

Informationsmöte

Läs till tandsköterska - digital informationsträff

Vill du veta mer om tandsköterskeutbildningen? Kom och träffa oss på en digital informationsträff den 10 september kl 18.00 över Teams. 

Du får veta mer om yrket, träffa oss som driver utbildningen, och får mer info om kursen och antagningsprocessen. Vi delar också med oss av lite tips kring hur du kan förbereda dig för antagningsproven. 

Gör en intresseanmälan till utbildningen så skickar vi en länk när det närmar sig!

Varmt välkommen! 

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2024-09-10    Tid:   18:00 - 19:30  

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Drift- och fastighetstekniker, distans

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Folkuniversitetet Norr
Nygatan 43
903 30 umeå

Folkuniversitetets yrkeshögskoleutbildningar i norra Sverige

Vi är en av landets största anordnare av yrkeshögskoleutbildningar Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens. Alla våra YH-utbildningar är kostnadsfria och ger...

Läs mer om Folkuniversitetet Norr och visa alla utbildningar.

Highlights