Certifierad Barnskötare

Academy Online
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans
Valfri studietakt men om heltid 21 veckor + praktik
Heltid/deltid
15 900 SEK inkl. moms
Startdatum: När du vill - Distans
Sista ansökan: Alltid öppet
Barnskötare

Om utbildningen

Trivs du bra i pedagogiska miljöer och har ett genuint intresse förbarn och deras utveckling och lärande? Då är utbildningen till barnskötare rätt för dig. Att arbeta med barn är en betydelsefull uppgift och det kräver stort engagemang då du arbetar aktivt med att förbereda barnen inför skolstarten. Barnskötarens arbetsuppgifter på förskolan inkluderar både omsorg och pedagogiskt arbete.

Utbildningen ger dig möjlighet och kunskap att kunna arbeta som barnskötare inom förskolan. Du arbetar då utifrån förskolans läroplaner.  Tänk på att kommuner och andra arbetsgivare kan ha särskilda regler och bestämmelser vad gäller utbildningsform och utbildningsbevis som grund för anställning. Det ansvaret ligger på kursdeltagaren att själv kolla upp vad som gäller innan påbörjad utbildning hos oss.

Utbildningen till barnskötare är digital, vilket innebär att utbildningen består av lärande via kurssidan, powerpoint lektioner, handledning, inspelade föreläsningar. Du läser på egen hand in kursmomenten och sedan examinerar du dem genom övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som betygssätts med betyget Godkänd, icke godkänt med möjlighet till komplettering. Någon gång under utbildningens gång ska du även göra praktik på en förskola under 4 veckor. Du bestämmer själv när du vill göra denna och du ordnar med din praktikplats på egen hand. Du kommer få inlämningsuppgifter att utföra under din praktik och även dessa examineras.  För att göra undervisningen flexibel och individanpassad når du allt kursmaterial dygnet runt på kurssidan. Där hittar du allt studiematerial samt alla övnings och inlämningsuppgifter. 

ATT STUDERA TILL BARNSKÖTARE INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Utbildningen innehåller åtta olika moduler där du med hjälp av filmer, kurslitteratur, praktik, övningsuppgifter samt inlämningsuppgifter fördjupar dig inom varje område. Under studietiden har du kontakt med kursledaren om du stöter på frågor och fundering kring kursmaterialet samt vid återkoppling av dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom mail och telefon.

KURSPLAN

MODUL 1

Barns lärande och utveckling

 • Omsorgsuppdraget
 • Kamratrelationer och relationen till pedagogerna
 • Förutsättningar för lek och lärande
 • Lekens betydelse
 • Inne/utehusmiljön & materialets betydelse
 • Övningsuppgift/er
 • Inlämningsuppgift

MODUL 2

Hälsopedagogik

 • Utomhuspedagogik
 • Rörelseglädje
 • Motorik och kroppsmedvetenhet
 • Hållbar utveckling
 • Kost
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift

MODUL 3

Etnicitet och kulturmöten

 • Interkulturalitet i förskolan
 • Förskolans interkulturella uppdrag
 • Interkulturell pedagogisk kompetens
 • Flerspråkighet i förskolan
 • Identiteten och kulturtillhörighet
 • Föräldrasamverkan- hinder och möjligheter
 • Inlämningsuppgifter

MODUL 4

Språk och Kommunikation

 • Språkliga förebilder
 • Språkmiljöer
 • Litteracitet och dess betydelse
 • TAKK som språkstöd
 • Övningsuppgift
 • Inlämningsuppgift

MODUL 5

Pedagogiskt arbete

 • Undervisning och förskolans innehåll och uppdrag
 • Digital kompetens och digitala verktyg i förskolan
 • Digitalt meningsskapande
 • Pedagogisk dokumentation
 • Synliggörande dokumentation
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift

MODUL 6

Pedagogiskt arbete och ledarskap

 • Det pedagogiska arbetet
 • Förskolans uppdrag
 • Personal
 • Lagar och bestämmelser
 • Undervisning i förskolan
 • Hur arbetar man pedagogiskt?
 • Demokrati och likabehandling
 • Barns inflytande, delaktighet och inkludering
 • Det pedagogiska ledarskapet
 • Pedagogisk ledare
 • Yrkesroll och ledarskap
 • Pedagogiskt förhållningssätt
 • Empatiskt ledarskap
 • Vuxna förebilder
 • Bemötande
 • Normer och värderingar
 • Inlämningsuppgifter

MODUL 7

Skapande verksamhet

 • Pedagogens roll
 • Hur tid och rum organiseras
 • Den vardagliga skapande verksamheten
 • Förhållandet mellan process och produkt
 • Estetisk verksamhet
 • Projekt och processinriktat arbete
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift

MODUL 8

Specialpedagogik 1

 • Barns olikheter, behov och förmågor
 • ADHD & Autism
 • Problemskapande beteenden
 • Specialpedagogisk kompetens
 • Pedagogens synsätt och förhållningssätt
 • Tydliggörande pedagogik
 • Lågaffektivt bemötande
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift
För mer information om Certifierad Barnskötare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja Academy Online?

Bli diplomerad/certifierad

Behov på

arbetsmarknaden

Du väljer studietakt

Så ansöker du

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret eller via mail till support3(at)academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.

Examen & Intyg

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Barnskötare.

Kostnader

Kursavgiften för utbildningen är 15 900 kr inkl moms. Betalning i förskott mot faktura med 1 988 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura.

I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelade föreläsningar
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

Academy Online

Välkommen till Academy Online! Nordens största utbildningsföretag för digitala yrkesutbildningar. Är det dags att ta nästa steg i din karriär? Academy Online Sweden erbjuder idag ett 160-tal digitala yrkesutbildningar samt många fristående kurser inom olika ämnen. Detta är ett modernt...


Läs mer om Academy Online och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Certifierad Barnskötare

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Academy Online

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in