CSCP (Certified supply chain professional)

Logistikföreningen Plan
Sammanfattning
Kurser
Göteborg
3 + 3 dagar
Heltid/deltid

Videoreportage

Om utbildningen

Programmet som ger dig ett bevis på heltäckande kunskaper inom supply chain management.

Certified Supply Chain Professional (CSCP) är ett utbildnings- och certifieringsprogram framtaget av APICS. Alla branscher och typer av företag ingår i, påverkas av och påverkar de nätverk av organisationer man gör affärer med. Kunderna har länge förväntat sig hög kvalitet vid låga kostnader. Korta respons- och leveranstide blir istället viktigare konkurrensmedel. Värdeskapandet är allt mer resultat av utformning och styrning av flödena hela vägen från leverantörers leverantörer till slutkunden, dvs av hela försörjningskedjan. Som ett resultat av detta krävs effektiv Supply Chain Management (SCM) för att skapa konkurrenskraft.

CSCP-programmet tar ett brett perspektiv på SCM-området, med fokus på processer, flöden och värdeskapande genom hela försörjningskedjan – från råvaruleverantör, genom det egna företaget, till slutförbrukare och tillbaka – och ger kunskaper att effektivt designa, integrera och styra dessa processer och flöden.

Programmet är uppbyggt kring följande tre kunskapsområden:

 • Grunderna för Supply Chain Management
 • Strategi och design av supply chain
 • Operativa processer, ständig förbättring, implementation av förändring

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha kunskaper som syftar till att:

 • Förbättra produktivitet, samverkan och generera innovationer i en organisation och i nätverk av organisationer
 • Planera och verkställa förbättringsarbete som påverkar ledtider, lagernivåer, flexibilitet, produktivitet och lönsamhet
 • Skapa integration och samordning av aktiviteter inom och mellan organisationer i syfte att reducera kostnader, förbättra effektivitet och kundservice
 • Effektivt ansvara för och styra globala Supply Chain-aktiviteter
För mer information om CSCP (Certified supply chain professional) , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja Logistikföreningen Plan?

Internationell certifiering

Externa väl ansedda föreläsare

Täta kontakter med näringsliv

Pris, förkunskaper & omfattning

Pris (antal dagar före start)

>90 44 000 kr

31-89 46 000 kr

0-30 49 000 kr

Som Plan-medlem får du 500 kr i medlemsrabatt.

APICS certifieringstest bokas separathär.
Testavgiften ingår inte i kursavgiften.

APICS certifieringstest kostar 4.500 SEK om det bokas genom PLAN efter deltagande i kursen. Ordinarie pris direkt hos APICS $1.300.

Alla priser exkl. moms.

Förkunskaper

För att bli CSCP-certifierad krävs att du uppfyller något av följande krav:

– Kandidatexamen och två års relevant arbetslivserfarenhet
– Certifierad CPIM/CFPIM/CIRM och två års relevant arbetslivserfarenhet
– Fem års relevant arbetslivserfarenhet

Det är APICS som gör bedömningen om du uppfyller kraven.

Kursmaterial

Kursen genomförs på svenska men inom kursen ingår kursmaterial och kompendier på engelska som deltagarna skall tillgodogöra sig inför kursdagarna. Deltagarna förväntas använda datorstöd för uppföljning av egna framsteg i ett Learning Management System.

Kursmaterial, lunch och fika ingår i kursavgiften.

Resor och logi ingår ej.

Omfattning

3 + 3 dagar

Nästa kursstart är 4-6/10 + 25-27/10 i Göteborg

Målgrupp

 • Du som är intresserad av att förstå hela SCM-området med fokus på SCM-strategi, leverantörs och kundrelationer, internationell handel, planeringsprocesser och användning av IT som möjliggörare för Supply Chain Management samt fysiska godsflöden
 • Du som är konsult eller utbildare inom logistikområdet
 • Du som ansvarig för varuförsörjning, Supply Chain eller logistik/distribution, Logistikutvecklare, varuflödesplanerare, Supply Chain Managers, Supply Chain Planners
 • Du som ansvarar för planering
 • Du som jobbar med planeringssystem

Kursinnehåll

Förutom nedanstående kursinnehåll förekommer vid flera tillfällen verkliga fallstudiepresentationer. Dessutom presenterar kursdeltagarna egna SCM-tillämpningar.

Supply Chain Management Fundamentals

 • Broad concepts of supply chain management, including primary processes, objectives, integration methods, and benefit
 • Alignment of supply chain and business strategies
 • Key considerations for supply chain design and continuous improvement
 • Key measures of planning and controlling inventories
 • Fundamentals of logistics in supply chain management
 • Identifying and managing market segments
 • Demand forecasting and management techniques
 • Keys to effective customer relations management (CRM)
 • Core concepts of supply management

Supply Chain Strategy, Design, and Compliance

 • Sustainability practices in design and operation of a supply chain
 • Risk: the sources, impacts, and mitigation methods
 • Globally dispersed supply and demand, and the impact of free trade zones and trading blocs
 • Globalization effects on inbound and outbound logistics
 • Measurement of, and efficiency and responsieness in the supply chain
 • Technologies for testing, data, operations, and communications in supply chain management
 • Factors influencing demand, including design, maketing, selling, and matching customer orders
 • Core concepts of CRM, including strategies, technologies, and key implementation challenges
 • Fundamentals of supplier relationship management (SRM), including strategies, improved management of sources, relevant technologies, and measurement
 • Inventory planning and control methods

Implementation and Operations

 • Supply chain dynamics and the balance of responsiveness and efficiency
 • Managing supply from internal and external sources
 • Implementation of demand plans, including prioritization and fulfillment, and capturing and communicating point-of-sale data
 • Tools and techniques to support continuous improvement strategies

Examen & Intyg

 • Erhålls vid minst 75 procent deltagande.
 • Ett poängsatt intyg med testresultat samt ett certifikat i Certified Supply Chain Professional från APICS erhålls när man klarar det frivilliga APICS-testet (på engelska). APICS certifieringstest bokas separathär, testavgiften ingår ej i kursavgiften.

Reportage

LÄRT MIG DESIGNA VÅR SUPPLY CHAIN

Två som nyligen gått flaggskeppsutbildningen CSCP  är Sharbil Gergeo på APL och Sanna Ekdahl på Husqvarna Group. Sharbil Gergeo har arbetat i olika roller inom supply chain sedan 15 år tillbaka och är idag logistikutvecklare hos APL – ett statligt ägt företag som tillverkar icke-standardiserade läkemedel åt apoteken.



Logistikföreningen Plan

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, supply chain, lean och flödesinriktat förbättringsarbete.

Plan genomför både öppna och företagsinterna utbildningar inom områden lean, logistik och supply chain. Plan står också som värd för två stora konferenser varje år – Plan-konferensen på våren och Forsknings- & tillämpningskonferensen på hösten. Plan har funnits sedan 1963...


Läs mer om Logistikföreningen Plan och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: CSCP (Certified supply chain professional)

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Logistikföreningen Plan

Gustavslundsvägen 143, 5tr
167 51 Bromma


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in