Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina studieplaner? 🦠😷 Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!⭐ 

Lärarassistent

Högalids Folkhögskola
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Kalmar
1 år
Heltid
CSN-berättigad

Lärarassistent

För dig…

 • som vill jobba med barn, ungdomar och vuxna i skolmiljö.
 • som vill vara ett stöd för lärare och elever både i och utanför klassrummet.
 • som är social och lösningsfokuserad.
 • initiativrik och strukturerad.
 • som vill arbeta inom skolans värld och kanske inspireras till att eventuellt utbilda dig vidare till lärare.
 • som har slutbetyg från 3-årig utbildning i gymnasieskolan.Arbetslivserfarenhet är meriterande.

Kursprofil

Under året varvas studier på Högalids folkhögskola med praktik ute på grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning.
Innehållet delas upp i två övergripande områden, administrativt och mellanmänskligt. Den administrativa delen innehåller bla skollagen, kursplaner, läroplan, yrkesroll, it och praktiskt handhavande av pedagogisk utrustning.
Den mellanmänskliga delen innehåller bl a pedagogik, psykologi, ledarskap, integration, socialpsykologi, hälsa och ohälsa, personlig utveckling och genus.

Kursinnehåll

Som lärarassistent kommer du att jobba med Sveriges framtid, våra barn, ungdomar och vuxna. Du är en brygga mellan elever och personal där du kommer att stödja både elever och lärare. Läraren avlastas för att ägna sig mer åt de arbetsuppgifter som ingår i kärnuppdraget dvs undervisning.

Då behovet av lärarassistent ser olika ut beroende på undervisnings stadium och skolor så varierar tänkta arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna kan vara;

Mellanmänskligt uppdrag;

 • hantera de vardagssituationer som uppstår mellan elever.
 • praktiska göromål kring friluftsdagar, föräldramöten, studiebesök.
 • tillsammans med läraren vara ett stöd i undervisning och vara aktiv i klassrummet.
 • att stödja och inspirera elever under raster.

Administrativa uppgifter;

 • som till exempel frånvarorapportering, busskort, blanketter, informationsmaterial till vårdnadshavare etc.
 • inrapportering av tex. nationella prov och andra resultat
 • organisation och administration kring nationella prov.
 • bokning av utvecklingssamtal och andra möten med lärare, vårdnadshavare, elevhälsa och externa kontakter.
 • ta fram och beställa lektionsmaterial och läromedel.
 • koll på teknisk utrustning, It-pedagogiska hjälpmedel, läromedel.

Praktik:

En del av utbildningen är förlagd på skolor, företrädesvis i Kalmar kommun. Kringkommuner kan förekomma. Eventuella kostnader runt praktiken, mat eller resekostnader står deltagaren själv för. Ca 25% av den totalt kurstiden är praktik. Kursansvarig placerar deltagarna på skolor där handledare finns som tillsammans med Högalid ansvarar för praktiktiden.
Praktikplatserna är fördelade från förskoleklass till och med vuxenutbildning (komvux). Stadiet/skolan för praktiken anpassas efter deltagarnas önskemål i den mån det går.
Praktiken är lagd 2 dagar i veckan, efter en introduktionsmånad på folkhögskolan. Detta möjliggör att kontinuerligt använda de teoretiska kunskaperna praktiskt ute i verksamheten.

För mer information om Lärarassistent , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Antagningsvillkor

Du har grundläggande behörighet från 3-årig utbildning i gymnasieskolan. Det är en merit om du har arbetslivserfarenhet.
Mer information om grundläggande behörigheter hittar duhär.
Bifoga ett personligt brev tillsammans med ansökan där du beskriver dig själv, varför du sökt kursen och din syn på uppdraget som lärarassistent. Bifoga också referenser samt kopior på dina betyg från gymnasiet. 

Du som är behörig sökande kommer att bli kallad till en gruppintervju, datum kommer snart! Du får en personlig kallelse!

Om du har utländsk gymnasieutbildning behöver du kontakta UHR för att bedöma din utbildning till motsvarande svensk gymnasieutbildning.
Du ska ha läst minst Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 för att kunna tillgodogöra dig utbildningen, bifoga intyg med din ansökan.

Utbildningen vänder sig till dig som kan antas börja jobba inom skola eller annan verksamhet med barn och ungdomar. Därför krävs ett utdrag ur belastningsregistret i samband med din ansökan. 

Examen, diplom m.m.

Intyg

Efter genomgången kurs erhålls ett utbildningsbevis med en personlig referens. Detta förutsatt att deltagaren har minst 80% närvaro på hela kursen, men även på enskilda delmoment och på praktiken. Det krävs också att de arbetsuppgifter som ryms inom kursen genomförs på en för kursen godkänd nivå.

Kostnader

Kostnader läsåret 2020/2021

Utbildningen är kostnadsfri. Du som inte bor på skolan betalar 1475 kr per fyraveckorsperiod för kost och servicekostnad. Du som bor på skolan betalar 4775 kr per fyraveckorsperiod för hyra, kost och servicekostnad.

I servicekostnaden ingår undervisningsmaterial, kopiering, studiebesök, del av studieresor och deltagarförsäkring. Utan kostnad har du tillgång till gymnastiksal, gym, bastu, datorer, dagstidningar, tidskrifter och trådlöst nätverk.

Studiefinansiering

Studier vid folkhögskola ger rätt till att söka studiemedel via CSN. För mer information kontakta CSN.

Tänk på att om du är under 20 år vid studiestart får du endast studiebidrag. För att kunna söka fullt studiemedel måste du fylla minst 20 år samma år som du börjar studera.

Kursen berättigar till eftergymnasiala studiemedel(B1 hos CSN).

Högalids Folkhögskola Facebook

Högalids Folkhögskola

Gå till skolans hemsida

Välkommen till Högalids Folkhögskola

Hos oss möter du människor i olika åldrar med skilda kulturella bakgrunder, livssituationer och förutsättningar. Tillsammans skapar vi en miljö som väcker lust att lära och ger möjlighet till egen utveckling. I vår trygga lärmiljö får varje deltagare ett personligt...


Läs mer om Högalids Folkhögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Lärarassistent

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till Högalids Folkhögskola

Högalids Folkhögskola

Högalidsvägen 16
394 70 Kalmar

Tel: 0480-844 80
Mobil 070-3976051
www.hogalid.nu

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner.

Lina
(5)
Min tid på Högalid har fått mig att reflektera över så mycket. Både i mitt privata liv men också över hur vårt samhälle fungerar. Jag känner att jag har vuxit som människa och ser livet lite ur en annan synvinkel nu. Jag är så glad att jag valde folkhögskola för mina studier och framförallt är jag glad för vad Högalid erbjudit mig som student.
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in

Du kanske också är intresserad av: