Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Söker deltagare till enkätstudie om studenters attityd till högre utbildning (kandidatuppsats, psykologi) - Forum

2018-12-03 19:08   Gabriella Schelin

LÄNK: https://sv.surveymonkey.com/r/6J3GC5F Hej, Vi vill bjuda in dig till att delta i en undersökning om attityd och förväntningar i förhållande till svenska universitetsstudier. Undersökningen är en del av vår kandidatuppsats i psykologi och syftar till att få ökad förståelse för svenska studenters förhållningssätt och förväntningar. För att delta ska du vara aktivt studerande vid ett svenskt universitet. Din utbildning kan utövas i form av programstudier och/eller fristående kurser. Om du väljer att delta kommer du att besvara ett antal påståenden som berör dina förväntningar och ditt förhållningssätt till din utbildning. Detta bedöms ta ca 5-10 minuter. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt medverkande i undersökningen. Dina svar är anonyma, det rapporterade resultatet kommer inte att kunna kopplas till dig personligen och materialet kommer att hanteras konfidentiellt. Genom att slutföra och skicka dina svar ger du ditt samtycke till att medverka i undersökningen. Vänligen kontakta oss om du är intresserad av att ta del av undersöknings resultatet eller om du har några frågor. Tack på förhand!


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in