Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Stockholms fria Universitet

Stockholms fria Universitet

Vill du studera en akademisk utbildning eller vill du gå en utbildning på masternivå? Stockholms fria Universitet erbjuder båda alternativen!

Stockholms fria Universitet - oberoende akademisk utbildning

Stockholms fria universitet är kursverksamheten vid ideella föreningen Stockholms fria handelshögskola som för närvarande söker examenstillstånd hos regeringen för framtida examina i juridik och företagsekonomi. Här erbjuds du oberoende akademisk undervisning och forskning. Du erbjuds också möjligheten att gå en utbildning på masternivå. Kurser och program på grundutbildningsnivå är under utveckling.

Verksamheterna utvecklas av universitets- och högskolelärare/forskare inom företagsekonomi, handelsrätt, rättsteori, statsvetenskap och psykologi.

Ett viktigt mål för Stockholms fria universitet är att främja den syntes mellan ekonomi och juridik som är nödvändig i tilltagande utsträckning inom undervisning, forskning och praktisk verksamhet.

Våra akademiska kurser är högskolekurser med katederundervisning till större delen men också genomgång av övningsuppgifter och seminarier samt riktiga saltstentor. Svårighetsgraden motsvarar den som gäller t ex vid Stockholms universitet från vilket också kursplaner och litteraturlistor kommer.

Vi tar ansvar för att studenterna ska få fullgoda kunskaper i nivå med de bästa universiteten. Våra lärare har lång erfarenhet från jurist- och ekonomutbildning samt examination.

Regelverk - bra att veta

Fria icke statsfinansierade högskolor och universitet är i enlighet med EU:s regler givetvis tillåtna även i Sverige.

Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) gäller i tillämpliga delar inom Stockholms fria Universitet. Tillgodoräknande av kurser vid andra högskolor och universitet sker enligt högskoleförordningen 6 kap 6 - 8 §§. Kursutbudet är anpassat till Bolognaprocessen. Stockholms fria Universitet samarbetar med några av de mest framstående svenska och utländska universiteten.För mer information om Stockholms fria Universitet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningar

Yrkesutbildning
Kurser
Ekonomi
Företagsekonomi Längd Pris Ort
Företagsekonomi 1 30 hp Från 16 500 SEK Distans
Juridik
Affärsjuridik 15 hp Från 6 800 SEK Distans
Beskattningsrätt I, 15 hp Från 5 800 SEK Distans
Juridisk översiktskurs 15 hp Från 5 800 SEK Distans

Visa alla

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill komma i kontakt med Stockholms fria Universitet

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Stockholms fria Universitet

Karlavägen 79
114 59 Stockholm

Tel: 08-661 74 71
Mobil 0708-866 430
Fax 08-661 74 71
stofu.se