Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Utbildningar och handledning inom stöd, omsorg och skola

Lära utbildning och handledning inom socialt arbete, äldreomsorg, demensvård och skola

Vi erbjuder öppna utbildningar, handledning och skräddarsydda lösningar

Lära är ett av Sveriges ledande företag inom utbildning och kompetenshöjande insatser inom vård, omsorg, skola och behandling. Vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Vi är övertygade om att kunskap och kompetensutveckling är en väg att nå dit.

Vår pedagogik All utbildning handlar om lärande. Våra utbildningar ger dig teoretisk insikt och praktisk kunskap som du direkt kan omsätta på din arbetsplats. Att öva, reflektera och prova under en utbildning bidrar till ett förändrat beteende som tillför värde för både dig som medarbetare och organisationen. Våra utbildare har gedigen teoretisk kunskap och många års praktisk erfarenhet.

Certifierade utbildare För att säkerställa kvaliteten i våra utbildningar är Läras utbildare certifierade enligt High Performance Learning Journey (HPLJ). HPLJ är en pedagogisk modell för hur man skapar effekt och når resultat av utbildningar.


För mer information om Lära, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningar

Utbildningar Ort Pris
Föreläsning - En introduktion om tvång och självskadebeteende Stockholm Från 925 SEK
Föreläsning - Lågaffektivt bemötande inom äldreomsorg och demensvård Stockholm Från 5 863 SEK
Föreläsning om att bryta isolering genom Kliv Ut – för personer med en hemmasittarproblematik Flera orter (2) Från 925 SEK
Föreläsning om intellektuell funktionsnedsättning & autism - Vad betyder IQ betyder egentligen? Solna Från 925 SEK
Kognitiv beteendeterapi, KBT Grundutbildning Flera orter (2) Från 8 613 SEK
Lågaffektivt bemötande Flera orter (3) Från 5 863 SEK
Motiverande samtal Flera orter (3) Från 8 613 SEK
Motiverande samtal - MI fördjupning-NPF Stockholm Från 3 488 SEK
Studio 3 – Hantera utmanande beteende med lågaffektivt bemötande Flera orter (3) Från 8 613 SEK
Tydliggörande pedagogik Flera orter (3) Från 5 863 SEK

Visa alla

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill komma i kontakt med Lära

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Lära

Evenemangsgatan 21, 6 tr
169 79 Solna

Tel: 08-7682026
Mobil 072-5847021
www.lära.se