Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Certifierad Företagsekonom

Xpectum
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans
10 - 12 veckors heltidsstudier men du väljer själv i vilket tempo du vill läsa
Heltid/deltid
42 375 SEK inkl. moms
Startdatum: Börja utbildningen när du vill. Flexibel studietakt - Distans - Distans

Videoreportage

Certifierad Företagsekonom

Certifierad Företagsekonom

Certifierad Företagsekonom

En utbildning för dig som vill jobba inom det företagsekonomiska området oavsett om det handlar om marknadsföring, affärsutveckling eller redovisning. 

En bred utbildning som ger dig en djupare förståelse för de företagsekonomiska processerna som tex marknadsföring, redovisning och ekonomistyrning. Den innehåller bla en komplett utbildning till redovisningsekonom. Det är en omfattande distansutbildning i företagsekonomi där kursmomenten marknadsföring, organisation, ekonomisk styrning, redovisning samt juridik ingår.

Utbildningen ger dig en helhetssyn på företagets ekonomi, med en tonvikt på ekonomiska styrprocesser. Du får direkt användningsbara kunskaper för att kunna agera effektivt på en konkurrensutsatt marknad. En avslutande certifiering ger kunskaperna tyngd i arbetslivet och skapar bättre möjligheter för den personliga karriären.

Kvalitetsutbildning

xpectum AB är ett utbildningsföretag som sedan 1996 har producerat distansutbildningar för företag och privatpersoner. Vi har över 20 år lång erfarenhet av distansutbildningar och har under den tiden utvecklat genomarbetade och väl fungerande pedagogisk modeller. Under hela utbildningen har du stöttning av våra meriterade handledare som svarar på dina frågor. En av xpectums styrkor är det kunskapskapital som finns knutet till företaget. Dels genom de mentorer som skriver och arbetar fram utbildningarna dels via de medietekniker som designer dem samt samarbetet med FAR. FAR är en viktig samarbetspartner som i 20 år agerat som kvalitetssäkrare. Medlemskapet i Almega utbildningsföretagen är en annan garant för att xpectum är ett seriöst utbildningsföretag.

Upplägg

Utbildningen är helt digital och på distans med handledarstöd där innehållet presenteras med video, animeringar, praktiska övningar och kommentarer från redovisnings- och ekonomiexperter. Här finns också kunskapstester, ordlista, index och en rad andra funktioner. 

Kursen sker med hjälp av Internet samt en del skriftligt material. Kursen är helt på distans och studietakten är fri dvs du läser i egen takt och på den tidpunkt som passar dig.

KURSINNEHÅLLORGANISATION

 • Mål och strategier
 • Organisationslära
 • Organisationsformer
 • Företagskultur
 • Ledarskap
 • Administration

ARBETSRÄTT

 • Anställningsavtalet
 • Anställningsformen
 • Tolkning av anställningsavtal
 • Semesterregler
 • Anställningsskydd
 • Anställningens upphörande
 • Rätten till återanställning
 • Uppsägning pga personliga skäl
 • Skillnad mellan uppsägning och avsked

REDOVISNING – FRÅN GRUNDER TILL ÅRSBOKSLUT

 • Ekonomiska grundbegrepp
 • Vanliga affärshändelser
 • Mervärdesskatt
 • Faktura, reskontra
 • Bokföring i praktiken
 • Leverentörsreskontra
 • Kundreskontra
 • Avstämningar
 • Bokföring av inköp och försäljning
 • Personals lön, soc avg och skatt
 • Avskrivningar
 • Periodiseringar
 • Enkelt bokslut
 • Redovisningslagstiftning
 • Värdering av tillgångar och skulder
 • Obeskattade reserver
 • Eget kapital
 • Aktiebolagsskatt
 • Årsbokslut

ASSOCIATIONSRÄTT

 • Introduktion
 • Vad är Handelsbolag m.m
 • Betalningsansvar
 • Förvaltning av Handelsbolag m.m
 • Aktiebolag, introduktion
 • Aktiebolagets organisation
 • Vinstutdelning
 • Återbäring
 • Låneförbudet

RÄKENSKAPSANALYS

 • Redovisningslagstiftning
 • Årsbokslutets innehåll
 • Årsredovisningens innehåll
 • Nyckeltalsberäkningar
 • Nyckeltalsanalys
 • Datorsimuleringar

EKONOMISTYRNING

 • Kalkylering & Prissättning
 • Investeringskalkylering
 • Finansiering
 • Budgetering
 • Internredovisning
 • Praktiska övningar

AVTALSRÄTT OCH KÖPRÄTT

 • När är ett avtal slutit
 • Vem ska du avtala med
 • Avtalets innehåll
 • Avtalets huvudförpliktelser
 • Reklamationshantering
 • Tolkning av köpeavtal

FORDRINGSRÄTT

 • Vad händer vid utebliven eller sen betalning?
 • Avtalsklausuler
 • Säkra betalningar, en sammanfattning

MARKNADSFÖRING & FÖRSÄLJNING

 • Affärsidé och strategier
 • Yttre förutsättningar
 • Konsumentmarknadsföring
 • Producentmarknadsföring
 • Försäljning
 • Digital marknadsföring

MARKNADSRÄTT

 • Det kommersiella budskapet
 • Upphovsrätt och förfoganderätt
 • Det kommersiella budskapets innehåll
 • Vilseledande marknadsföring
 • Begreppet rea
 • Felaktig angivet pris
 • Förpackningsproblematik
 • Renomésnyltning
 • Förväxlingsrisk

STRATEGISK MARKNADSFÖRING

 • Strategisk planering
 • Analysverktyg
 • Marknadsplanen
 • Din egen verktygslåda
För mer information om Certifierad Företagsekonom , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Vi rekommenderar genomgången gymnasieutbildning eller motsvarande utbildningsnivå alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Du beställer kursen på Xpectums hemsida. Där finns även information om systemkrav som krävs för din dator/surfplatta för att utbildningen ska fungera. 

Examen & Intyg

För att erhålla certifieringen för utbildningen krävs dessutom en skriven och godkänd salstentamen som genomförs under ordnade former på av oss utsedd plats i Sverige. Som grund för detta gäller att du klarat av alla delmomenten och erhållit ett kursintyg. Du bokar denna tentamen i samband med att du genomfört kursen. Priset per examinationstillfälle är 1800:- exkl. moms.

EXAMINATION

Som grund för kursintyg (ej certifiering) och godkännande på genomförd utbildning ingår:
Inlämningsuppgifter i ungefär hälften av momenten. Uppgifterna bedöms av din personliga handledare.
Webbtentamen i övriga moment i utbildningsprogrammet.

CERTIFIERING

Certifieringen görs i samarbete med FAR(branschorganisationen för lönekonsulter, redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare). För att erhålla certifieringen för utbildningen krävs dessutom en skriven och godkänd salstentamen som genomförs under ordnade former i Stockholm. Som grund för detta gäller att du klarat av alla delmomenten och erhållit ett kursintyg. Du bokar denna tentamen i samband med att du genomfört kursen. Priset per examinationstillfälle är 1800:- exkl. moms.

Kostnader

PRIS

33 900 kr(exkl. moms)

BETALSÄTT

Vi erbjuder många betalningsalternativ. Kort, faktura och delbetalning.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Certifierad Företagsekonom

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Xpectum

Xpectum 

Xpectum erbjuder distanskurser inom ekonomi, juridik, språk och personlig utveckling. Kurserna kan startas när det passar kursdeltagaren och distanskonceptet ger stor flexibilitet. Alla kurser utgår ifrån ett interaktivt studiematerial med e-learning. Upplägget har fyra hörnstenar: datorstöd, personlig handledning, repetition och flexibilitet. Utbudet...


Läs mer om Xpectum och visa alla utbildningar.
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in