Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Affärsekonomi för tekniker

Xpectum
Sammanfattning
Kurser
Distans
3 dagar
Heltid/deltid
8 000 SEK inkl. moms
Svenska
Startdatum: När du själv vill. - Distans

Videoreportage

Affärsekonomi för tekniker

Affärsekonomi för tekniker på distans
En distanskurs där du går igenom ett antal viktiga redskap för ekonomisk styrning och företagets ekonomiska rapportering. En utbildning för tekniker som behöver lära sig det viktigaste i ekonomi på kort tid. Den passar alla i ledande position som behöver lära sig det viktigaste i ekonomi på kort tid tex ekonomistyrning och ekonomiska flöden. Det är en bra kurs för alla i organisationen även om man inte direkt jobbar med ekonomistyrande frågor. Målet är att du ska få viktiga kunskaper i ekonomi på kort tid. Kunskaperna ger dig förutsättningar för att följa upp och planera en verksamhet samt att skaffa bättre underlag för beslutsfattande i ekonomiska frågor. Du lär dig vad som driver ett företags lönsamhet, hur man styr företaget med nyckeltal och hur man läser ekonomiska rapporter samt sambanden bakom lönsamheten, kassaflödesanalys och kapitalbindning, kostnadsanalys, investeringsbeslut och budgetarbete.Målet är du ska kunna vara med att öka lönsamheten genom bättre förståelse för de ekonomiska flödena. Därutöver lär du dig använda det ekonomiska språket på ett effektivt sätt. Teorin i det interaktiva kursmaterialet varvas med praktiska övningar och kommentarer från redovisnings- och ekonomiexperter. Här finns också kunskapstester, ordlista, index och en rad andra funktioner. Kursstart när du vill – Utbildningen börjar när du beställer. Xpectum har lång erfarenhet (sen 1996) av distansutbildningar du får en utbildning som håller hög kvalitet.

För mer information om Affärsekonomi för tekniker, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursinnehåll

Affärsidé & Strategier

 • Bulkaffärsidén
 • Specialaffärsidén
 • Effektiv affärsidé
 • Affärsidéns utvecklingsfaser
 • Varumärket
 • Varumärkets betydelse

Ekonomistyrning

 • Inledning
 • Kvantitativa modeller
 • Uppföljning
 • Modell=Sant?
 • Effektiv ekonomistyrning

Budgetering

 • Utformning
 • Anpassning
 • Budgetens syften
 • Delbudgetar
 • Huvudbudgetar
 • Resultatbudget
 • Likviditetsbudget
 • Budgetarbete – exempelföretaget

Kalkylering

 • Grundbegrepp
 • Kostnader
 • Indelning av kostnader
 • Indelningsgrunder
 • Resultatplanering
 • Resultatdiagram
 • RK och FK – exempelföretaget
 • Prissättning – exempelföretaget
 • Formler
 • Simulering Resultatanalys
 • Bidragskalkylering
 • Täckningsbidrag
 • Ledig kapacitet

Räkenskapsanlys

 • Informationsskyldighet
 • Intressentmodellen
 • Intressenter
 • Hur påverkas nyckeltalen?
 • Nyckeltal & Analys
 • Nyckeltal som jämförelse
 • Nyckeltalens komponenter
 • Analys av nyckeltal
 • Gruppering av nyckeltal
 • Nyckeltal från BR
 • Nyckeltal från RR
 • Nyckeltal från Noter
 • Intressenters funderingar

Investering

 • Investeringsbeslut
 • Kalkylmetoder
 • Pay back metoden
 • Nuvärdemetoden
 • Investeringar – exempelföretaget
 • Kassaflöde
 • Introduktion till nyckeltal & analys

Årsbokslut & Årsredovisning

 • Resultat- och balansräkning
 • Årsredovisningens innehåll
 • Frivillig information
 • Utökad informationsskyldighet
 • Börsföretag
 • Ekonomisk rapportering – exempelföretaget

Så ansöker du

Det krävs ingen särskild behörighet.

Examen & Intyg

Kursintyg efter godkänd tentamen.

Kostnader

6400 kr ex moms.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Affärsekonomi för tekniker

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Xpectum

Xpectum 

Xpectum har över 20 års erfarenhet av att producera effektiva digitala distansutbildningar. Du får en utbildning som håller hög kvalitet. Vi har sedan tjugo år ett samarbete med FAR. De står som kvalitetsgarant för våra certifieringar och de är även återförsäljare...


Läs mer om Xpectum och visa alla utbildningar.
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in