Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Kurs i kris och krisstöd

Sverigehälsan
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans, Malmö, Stockholm
3 dagar
Heltid
Icke studiemedelsberättigad
6 500 SEK inkl. moms
Svenska
Kommande starter
Malmö
6 500 SEK
2020-10-06

Stockholm
6 500 SEK
2020-09-23

Distans
6 500 SEK
2021-01-25

Kurs i kris och krisstöd

Kurs i Kris och krisstöd – Sorg och Kris

Kurs i kris och krisstöd

Sverigehälsan presenterar en kurs för dig som vill vara mer rustad att möta människor i kris. Kursen syftar till att ge ökad kunskap om individuella utvecklingskriser, livskriser och traumatiska kriser samt hur man på bästa sätt kan bemöta och stödja en människa ur en kris. Bakgrunden kan vara att den drabbade varit med om en svår händelse, plötsligt dödsfall i ens närhet, fått ett sjukdomsbesked, är anhörig till en person med svår sjukdom eller själv lider av kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning mm.


För dig som

  • vill få ökad kunskap om olika typer av individuella kriser och att få verktyg att konkret hantera dessa
  • arbetar inom stödjande, behandlande, personal- och serviceinriktade samhällsfunktioner
  • vill arbeta med att hjälpa och stödja människor i kris.

Krisreaktioner är i regel normala reaktioner på onormala händelser, och med ett väl genomfört krisarbete förebyggs eventuella svårare reaktioner. Krisstöd syftar till att hjälpa individen att återställa balans och funktion.  Huvudfokus ligger på bemötande av en person i kris, när människan ställs inför svåra besked och stor omställning i livet.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som möter krisdrabbade människor i ditt arbete inom stödjande, behandlande, personalinriktade och serviceinriktade funktioner inom exempelvis sjukvård, socialtjänst, omsorg, kyrka, kriminalvård, försvar, skola, behandlingshem samt personal- och serviceorganisationer.

För mer information om Kurs i kris och krisstöd, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningens innehåll

Kursen syftar till att ge ökad kunskap om individuella utvecklingskriser, livskriser och traumatiska kriser samt hur man på bästa sätt kan bemöta och stödja en människa ur en kris. Utbildningen omfattar tre dagar.

Inom psykologin menas med kris det reaktionsmönster som följer en händelse eller situation som överstiger personens nuvarande resurser och anpassningsmekanismer. Det finns internationellt vedertagna riktlinjer för krisstöd vid allvarliga händelser. En krisreaktion kan emellertid följa på flera olika händelser i livet. Kursens huvudfokus ligger på den typ av händelser och krisreaktioner som många yrkespersoner möter i sin yrkesvardag, när människan ställs inför svåra besked och stor omställning i livet.

Krisstöd syftar till att hjälpa individer i en krissituation att återställa balans och funktion för att minimera risken för svåra och mer långdragna besvär.  Stödet ska sättas in snabbt och syftar till att stärka individens inneboende resurser och underlätta återgång till vardagen.

Innehållsmässigt ger kursen en bred orientering, från både ett psykologiskt och ett neurobiologiskt perspektiv, på de centrala begreppen inom kris och trauma. Huvudfokus för innehållet ligger på individuella krisreaktioner och sorg och berör bla:

  • vanliga reaktioner vid kris
  • vilka faktorer som påverkar reaktioner
  • coping och bemästringsstrategier
  • normal återhämtning efter kris versus utvecklandet av mer bestående besvär
  • hjärnans sätt att fungera under hot och stress
  • nervsystemet och kroppens försvarsreaktioner på stress och överväldigande händelser
  • motståndskraft och posttraumatisk tillväxt

Deltagaren lär sig identifiera och avskilja olika begrepp inom fältet krispsykologi och förstå vilka faktorer som påverkar individuella krisreaktioner. Kursens praktiska delar syftar till att vara förberedd på att bemöta och stödja människor genom olika sorters kriser. Ramar, vägledande principer och verktyg lärs ut för att hålla krisstödjande samtal på ett professionellt sätt. Avsnittet inbegriper praktiska råd för att möta människor i kris, sorg och smärta utan att själv färgas för mycket.

Om kursledaren

Maria Lindhe är leg. psykolog och arbetar som studierektor för specialistutbildningen för psykologer. Maria har egen psykologverksamhet vid sidan om arbetet där hon möter klienter och ger föreläsningar. Hon har tidigare arbetslivserfarenhet från omsorg, öppen- och slutenvårdspsykiatri.

Jonas Nordström, PhD. MSc, är lektor på Arizona State University, Phoenix, USA, och har doktorerat i transpersonell psykologi. Jonas är f.d. reservofficer och har under flera år tjänstgjort i ett av Försvarsmaktens specialförband. Genom sin yrkeserfarenhet från Balkan och i Afghanistan har Jonas fått träning i och erfarenhet av att hantera akut kris, stress och svåra händelser.

Examen & Intyg

Efter genomförd utbildning får du ett diplom.

Kostnader

6 500 kr inkl. moms varav anmälningsavgift 650 kr.

Reportage

Lärare med lång erfarenhet och sköna personligheter

Lärare med lång erfarenhet och sköna personligheter

Läs mer Sverigehälsan

Annika Klingström studerade Friskvårdsterapeut och kostrådgivare med KBT-inriktning på Sverigehälsan och tog examen 2012. Annika är mycket nöjd med sin utbildning hos Sverigehälsan. 

– Det känns professionellt, tryggt och gediget på Sverigehälsan i alla avseenden. Jag tror att ingen som går där kan gå igenom studierna utan att deltagandet gjort skillnad för personen, berättar Annika. 

Läs mer om Annikas studier på Sverigehälsan. 


Sverigehälsan

Sverigehälsan

Sverigehälsan - landets ledande utbildningar inom hälsa och personlig utveckling

Utveckling börjar ofta med ett litet steg framåt. Med detta väcks lusten att växa, att finna kunskap, inspiration och glädje. Det är vår förhoppning att du bland våra utbildningar och kurser hittar det du söker, oavsett om det gäller nya...


Läs mer om Sverigehälsan och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Kurs i kris och krisstöd

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Sverigehälsan

Nils Forsbergs plats 3
217 54 Malmö


Recensioner

Snittbetyg: 4,8

Baseras på 9 recensioner.

Helen Fält, Akademiska sjukhuset
(5)
Jag är mycket nöjd med kursen. Väldigt bra upplägg där man fick förståelse för krisreaktioner på både det mentala, emotionella och biologiska planet. Engagerade och kunniga föreläsare. Jag fick också med mig många verktyg att använda i mitt fortsatta krisstödsarbete med palliativa patienter samt deras nätverk.
Eva
(5)
Jag tyckte jag fick mer verktyg att använda i mitt jobb, några aha-upplevelser samt vetskapen att jag jobbar rätt på de vis jag gör. Mycket bra att kunna göra kursen online, bra grupparbeten och diskussioner. Bra lärare som var inspirerande. Jag kan tycka att passen med neuropsykologin var intressanta men lite tunga för egen del. Jag tycker att ...
Visa mer
Malin
(5)
Givande föreläsning, bra planerat och härligt med deltagare som har stort engagemang och delar med sig av erfarenheter
Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från yrkesutbildningar.se
Logga in

Du kanske också är intresserad av: