Vård- & Terapihundprogrammet

Svenska Terapihundskolan
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Lund, Stockholm, Strömsholm, Trollhättan
36 398 SEK inkl. moms
Kommande starter
Lund
Flera startdatum - se utbildningens hemsida 
Stockholm
Flera startdatum - se utbildningens hemsida 
Strömsholm
Flera startdatum - se utbildningens hemsida 
Vård- & terapihundprogrammet - Svenska terapihundskolan

Vård- & Terapihundprogrammet

Hundunderstödd terapi AAT

Utbildning av både Vårdhund och Terapihund. Alla hundteam deltar samma utbildning. Skillnaden är att de som utbildar sig enligt svensk standard för utbildning av vårdhundsteam måste hundteamet utföra verksamhetsförlagd utbildning inom demensvård, äldreomsorg eller med människor med förvärvad hjärnskada, Terapihundsteamet kan utföra verksamhetsförlagd utbildning inom vård, omsorg eller socialt arbete. För mer information se vårdhundsstandard SS 8760000:2013.

Vi följer IAHAIOs definitioner gällande terminologi som finns definierat i deras dokument ”white paper”.

Hundteamen utbildas till att arbeta med sin hund som kollega i verksamheter inom vård, omsorg eller socialt arbete. Inom äldreomsorgen kan man exempelvis få ”hund på recept”. Inom socialtjänsten kan det vara så att hunden är den enda anledningen till att man följer med på samtal med myndigheter. Närvaron av en hund hos en sjukgymnast eller arbetsterapeut kan vara motivatorn som gör att man vill arbeta med sin fysiska rehabilitering. Vissa dagliga verksamheter eller gruppboende använder sig av hunden som kollega för att skapa goda förutsättningar för gemenskap och aktivitet. Hundunderstödd terapi är en målinriktad verksamhet och deltagarens utveckling dokumenteras och utvärderas. I denna utbildning gör du även ett lämplighetstest med barn om du inte gjort det redan i utbildningen i hundunderstödd aktivitet.

För mer information om Vård- & Terapihundprogrammet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Förkunskapskrav

Hundföraren ska kunna uppvisa betyg eller validerade kunskaper motsvarande utbildning inom vård, omsorg eller socialt arbete (exempelvis undersköterska, sjuksköterska, socionom, läkare) samt minst 2 års arbetslivserfarenhet med den målgrupp du ska arbeta med. Föraren ska också ha genomfört grundutbildningen HUA/Besökshund som helhet.

Kursinnehåll

 • G0 – Lämplighetstest med barngrupp (valfritt)
 • A1 – AAT/Vård-/Terapihund i teorin
 • A2 – AAT/Vård-/Terapihund i praktiken
 • A3 – AAT/Vård-/Terapihund VFU
 • A4 – AAT/Vård-/Terapihund Examensarbete
 • F   –  Certifiering Läsombud
 • A5 – Certifiering Vård-/Terapihund

Kostnader

Paketpris: 36 398 kr, Har du gått besökshund sedan tidigare blir priset 20 300 kr.

Priset inkluderar:

 • Besökshundsprogrammet
 • lämplighetstest
 • Besökshund AAA
 • lån av tjänstetecken
 • diplomering
 • id-handlingar
 • diplom

Kostnad för kurslitteratur tillkommer

Svenska Terapihundskolan

Skandinaviens största utbildningsarrangör för sociala tjänstehundar

Arbeta med din hund inom vård, skola och omsorg. Svenska Terapihundskolan är Skandinaviens största utbildningsarrangör för sociala tjänstehundar. De finns på flera orter - Stockholm, Göteborg, Lund, Strömsholm, Gävle, Trollhättan, Umeå. Svenska Terapihundskolan utbildar olika typer av tjänstehundar i olika...


Läs mer om Svenska Terapihundskolan och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Vård- & Terapihundprogrammet

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till Svenska Terapihundskolan

Svenska Terapihundskolan

Dr Netzels Väg 10
73494 Strömsholm


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in