Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans, Göteborg, Lund, Stockholm, Strömsholm
Heltid/deltid
16 997 SEK inkl. moms
Kommande starter
Göteborg
Flera startdatum - se utbildningens hemsida 
Lund
Flera startdatum - se utbildningens hemsida 
Stockholm
Flera startdatum - se utbildningens hemsida 

Besökshund

besökshund

Svenska terapihundskolans besökshundsutbildning ges på många olika utbildningsorter - Stockholm, Göteborg, Vollsjö och Strömsholm. Se gärna utbildningens hemsida för att se vilken stad och kursdatum som passar dig. 

Vad gör en besökshund?

När du utbildar dig till besökshundsteam arbetar du med hundunderstödd aktivitet. Detta innebär att du tillsammans med en hund arbetar med stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra informella besök som inte behöver dokumenteras eller utvärderas. Effekterna är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress samt ökar koncentration. Detta är bara några få exempel på den goda effekt hundunderstödd aktivitet har. Besökshunden arbetar med sin hundförare som ska finnas med som stöd och se till att hunden och deltagaren inte utsätts för någon risk eller fara.

Utbildningsmaterialet är riktat både till personer som ska arbeta inom skola eller vård och omsorg. Du kan välja den inriktning du vill ha när du påbörjar denna grundutbildning beroende på vilken målgrupp du ska arbeta med.

Utbildningens syfte

Besökshundsutbildningen syftar till att utbilda ett ekipage som kan verka som besökshundsteam. Besökshundsteamet hänsyftar till att verka stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Efter genomförd utbildning ska teamet kunna genomföra enklare besök samt att föraren kunna agera som stöd till sin hund samt förebygga riskfyllda situationer och fara.

Vad ingår i utbildningen?

 • 1 st lämplighetstest - görs på förhand
 • 7 st seminariedagar
 • 1 st diplomeringsdag
 • 30 timmar verksamhetsförlagd utbildning
 • ca 150 timmar träning på distans
För mer information om Besökshund, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Upplägg

Arbetsformerna utgörs av distansstudier samt sju seminariedagar.

Förutom seminarierna utgör STHS lärplattform en merpart av kommunikationen mellan studenten och läraren. Läsanvisningar samt läsinstruktioner och uppgifter bestäms av gruppansvarig lärare och lämnas in under momentets period.

I kursen ingår även verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

Ansökan och behörighet

Förkunskaper

 • Hundföraren ska ha utbildning med kunskaper minst från fullföljd utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande. För att kunna föra sig och få jobb inom denna bransch bör man ha kunskaper inom den målgrupp man tänkt arbeta med. Du behöver tillgång till en dator, kunskap i orbehandlingsprogram samt internetuppkoppling.
 • Genomfört godkänt lämplighetstest (steg 1)
  • Inför lämplighetstestet ska du ladda upp (e-learningplattform) ett veterinärintyg som får vara max 30 dagar som intygar att hunden ej lider av någon smärta och är frisk.

Ansökan

Du söker till utbildningen på Svenska terapihundskolans hemsida där du även kan läsa mer om lämplighetstestet.

Kursinnehåll

Översikt

 • Lämplighetstest
 • Introduktionskurs - HUI (hundunderstödda insatser)
  • Branschkunskap 1
  • Tjänstehunden 1
 • Besökshund - teoretisk
  • Branschkunskap 2
  • Tjänstehunden 2
 • Besökshund - praktisk
  • Hundträning
 • HUA/Besökshund - VFU
  • Praktiskt arbete i verksamhet

Utbildningen har såväl teoretiska som praktiska inslag. Inom ramen för utbildningen kommer såväl förare som hund att genomgå träning av de färdigheter som krävs för examen.

Detaljerad information återfinns i kursplanen.

Kostnader

16 997:- inkl. moms. Kostnader för kurslitteratur och tjänstetecken tillkommer. 

Fortsatta studier

Besökshundsutbildning med godkänd examen ger behörighet till att påbörja vård- och terapihundsutbildning. 

Svenska Terapihundskolan

Skandinaviens största utbildningsarrangör för sociala tjänstehundar

Svenska Terapihundskolan är Skandinaviens största utbildningsarrangör för sociala tjänstehundar. De finns för dig på flera orter - Stockholm, Göteborg, Vollsjö, Östersund, Strömsholm, Oslo, Stavanger och Vasa.  Svenska Terapihundskolan utbildar olika typer av tjänstehundar: Terapihund Fadderhund Skolhund Vårdhund Besökshund I alla...


Läs mer om Svenska Terapihundskolan och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Besökshund

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till Svenska Terapihundskolan

Svenska Terapihundskolan

Dr Netzels Väg 10
73494 Strömsholm


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in