Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans, Göteborg, Helsingborg, Köping, Stockholm, Östersund
Heltid/deltid
Icke studiemedelsberättigad
Kommande starter
Göteborg
Flera startdatum - se utbildningens hemsida 
Helsingborg
Flera startdatum - se utbildningens hemsida 
Köping
Flera startdatum - se utbildningens hemsida 

Besökshund

besökshund

Svenska terapihundskolans besökshundsutbildning ges på många olika utbildningsorter - tillexempel: Stockholm, Göteborg, Västerås, Munktorp/Köping, Östersund och Helsingborg/Kattarp. Se utbildningens hemsida för att se vilken stad och kursdatum som passar dig. 

Vad gör en besökshund?

Besökshundsteametarbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som vanligtvis ej är målinriktade eller behöver dokumenteras. Effekterna är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress. Detta är bara några få exempel på den goda effekt djurassisterad aktivitet har.

Utbildningens syfte

Besökshundsutbildningen syftar till att utbilda ett ekipage som kan verka som besökshundsteam. Besökshundsteamet hänsyftar till att verka stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Efter genomförd utbildning ska teamet kunna genomföra enklare besök samt att föraren kunna agera som stöd till sin hund samt förebygga riskfyllda situationer och fara.

Vad ingår i utbildningen?

 • 1 st lämplighetstest - görs på förhand
 • 7 st seminariedagar
 • 1 st diplomeringsdag
 • 30 timmar verksamhetsförlagd utbildning
 • ca 150 timmar träning på distans

Utbildningens innehåll

Grundläggande hundkunskap om:

 • Djuromsorg och hälsa, del 1
 •  Hundens etologi, del 1
 • Hundens träning, del 1

Kunskap om och förståelse för arbete som besökshundsteam med tredje person:

 • Människans hälsa, etik och värdegrund, del 1
 • Kommunikation, bemötande och förhållningssätt, del 1
 • Besökshundens insatser anpassade till individ, del 1

Utbildningen har såväl teoretiska som praktiska inslag. Inom ramen för utbildningen kommer såväl förare som hund att genomgå träning av de färdigheter som krävs för examen.

Detaljerad information återfinns i kursplanen.

Utbildningens upplägg

Arbetsformerna utgörs av distansstudier samt sju seminariedagar.

Förutom seminarierna utgör STHS lärplattform en merpart av kommunikationen mellan studenten och läraren. Läsanvisningar samt läsinstruktioner och uppgifter bestäms av gruppansvarig lärare och lämnas in under momentets period.

Verksamhetsförlagd utbildning

I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

Ansökan och behörighet

Genomfört godkänt lämplighetstest (steg 1)

Du söker till utbildningen på Svenska terapihundskolans hemsida där du även kan läsa mer om lämplighetstestet. 

Kostnader

Kursavgift 11 400 kr. Kostnader för kurslitteratur och tjänstetecken tillkommer. 

Fortsatta studier

Besökshundsutbildning med godkänd examen ger behörighet till att påbörja vård- och terapihundsutbildning. 

Svenska Terapihundskolan

Svenska Terapihundskolan

Vilka typer av tjänstehundar?

Svenska Terapihundskolan är Skandinaviens största utbildningsarrangör för sociala tjänstehundar. De finns för dig på flera orter - Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Östersund, Köping, Oslo, Stavanger och Vasa.  Svenska Terapihundskolan utbildar olika typer av tjänstehundar: Terapihund Fadderhund Skolhund Vårdhund Besökshund I alla...


Läs mer om Svenska Terapihundskolan och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Besökshund

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till Svenska Terapihundskolan

Svenska TerapihundskolanNyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från yrkesutbildningar.se
Logga in