Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Metallhantverk / Smide / Smyckeskonst

Stenebyskolan
Sammanfattning
Utbildare: Stenebyskolan
Utbildningstyp: Yrkesutbildning
Utbildningsort: Bengtsfors, Dals Långed
Längd: 1-2 år
Utbildningstakt: Heltid
Studiestöd: Ja

Videoreportage

Engagemang och passion, fantastisk stämning och stark gemenskap präglar Steneby. Skolan är en social träffpunkt och arbetsplats där studenter växer och kunskap utbyts. Stenebys studenter lämnar skolan med fantastiska idéer och de verktyg som behövs för att verkställa idéerna. Titta på filmen så får du veta mer om Steneby!

Metallhantverk / Smide / Smyckeskonst

Utbildning i Metallhantverk

Metall Steneby Dals LångedMetallhantverk/Smide/Smyckeskonst är en materialbaserad konstnärlig högskoleförberedande utbildning med inriktning mot smyckeskonst, metallhantverk, industridesign, produktdesign, smide, silversmide (corpus) eller fri konst. Du kan under andra året fördjupa dig mer inom ett av områdena inom utbildningen.

Studenter från Metallhantverk har efter utbildningen gått vidare tillSteneby Järn och Stål/Offentlig gestaltning, Konstfack Ädellab/Metallformgivning, Danmarks Designskole, HDK Göteborg Smyckeskonst, HDK Göteborg Design, Konstfack Konst,Konsthögskolan i Stockholm, Konsthögskolan i Oslo samt egen verksamhet. Steneby har mycket goda resultat när det gäller elever som går vidare till högre utbildning.

Utbildningen
Genom att arbeta med olika tekniker, material och format ökar dina kunskaper inom varje enskilt område. Utveckling av fantasi, kreativitet och en undersökande attityd är en viktig del i processen från idé till färdigt objekt. Utbildningen är till stor del upplagd i projektform med givna ramar eller problemställningar, där du stimuleras till att utmana och utveckla din kreativitet och problemlösningsförmåga. Projekten varvas med studier i färg- och formlära samt ämnesteori, där begrepp, attityder och kommunikation diskuteras.

Under utbildningen arbetar vi med att kommunicera både visuellt och verbalt genom redovisningar och presentationsövningar. Områden som estetik, etik och miljö är en naturlig del av diskussionen. Egen reflektion och personligt ställningstagande är viktiga delar av undervisningen.

Utbildningen förfogar över en komplett silversmedja, en järnsmedja med 12 ässjor och en välutrustad mekanisk verkstad.

Varje student får egen skissplats samt tillgång till ateljéer för teckning, måleri och tredimensionella arbeten. Lärarna har kompetens inom skulptur, måleri, järnsmide, corpus, smyckessmide och design.

Kunskapsmål
Efter genomgången utbildning skall du ha grundläggande kunskaper om arbete med handverktyg, kunskaper om smidning och silversmide, olika sammanfogningsmetoder, maskinbearbetning, olika ytbehandlings- och dekortekniker, materiallära, presentationsteknik och ritteknik och kunskaper om sambandet mellan material, form och funktion.

Du skall ha tillägnat dig olika arbetsmetoder för att vidareutveckla skisser och undersökningar i processer inom design och konstnärliga uttryck, utvecklat din förmåga att arbeta medvetet, undersökande och problematiserande och utvecklat din förmåga att kommunicera visuellt.

Du har möjlighet att gå ett år av den tvååriga utbildningen. I mån av plats kan du med förkunskaper, som bedöms motsvara åk 1, söka med arbetsprover direkt till åk 2.

Lärare
Sören Hellqvist är utbildad silversmed vid HDK Göteborg och verksam som silversmed och industridesigner. 
Pär Gustafsson är utbildad vid Konstfack i skulptur och metallformgivning och är verksam som konstnär. 
Berit Lindskog är utbildad silversmed vid Konstfack och driver egen silversmedja.

Så ansöker du

Arbetsprover
Arbetsproverna skall innehålla teckningar och målningar som du gjort. Har du tecknat kroki så visa gärna prov på detta. Andra friare arbeten får finnas med som komplettering. Om du har fotografier på föremål som du har tillverkat, skicka gärna med dessa. De monteras på separat ark.
Du som söker direkt till årskurs 2 skall komplettera med fotografier av föremål som du har tillverkat. Fotografier är inte obligatoriskt för ansökan till åk 1.
Montera arbetsproverna på kartongark 50x70 cm, 3 – 5 ark, samtliga tydligt märkta med namn och sökt utbildning.
 
Obligatorisk uppgift
Som obligatorisk uppgift vill vi att du Tittar ut genom ditt fönster och tecknar det du ser.
 
Märk ansökan och arbetsproverna med "Ansökan" och skicka senast 16 april till:
”Ansökan”
Stenebyskolan 
Hemslöjdsvägen 1
660 10 Dals Långed 


Konstnärlig gestaltning

På Stiftelsen Stenebyskolan får varje student cirka 200 timmar per läsår undervisning i konstnärlig gestaltning.

I det ingår: 
Teckning: modellteckning och kroki med särskild vikt lagd vid att förstå modellen i rummet.
Bild, komposition, förståelse av bilden som kommunikation och kultur.
Färg: färglära och måleri.
Form: formlära och skulptur.
Projekt: anpassade, gränsöverskridande utmaningar i förhållande till respektive avdelning.Undervisningen syftar till att vidga förståelsen för begrepp kring bild och bildbygge, att träna sitt seende vad gäller färg, form och gestaltningens praktik.

Lärare
Britt Ignell Karlbrand
Britt-Marie Jern

Gästlärare
Martin Friberg, Fredric Gunve, Lene Jensen, Jonathan Josefsson, Mikael Olofsson, Anneli Pihlgren, Lina Selander,Christina Skårud, Graham Stacy, Stefan Uhlinder.

Kostnader

Terminsavgiften är 5 000 kronor. 500 kronor betalas vid bekräftelse av utbildningsplatsen och resterande 4 500 kronor betalas vid terminsstart eller när studiemedel erhållits.

Fortsatta studier

Studenter från Metallhantverk har efter utbildningen gått vidare till Steneby Järn och Stål/Offentlig gestaltning, Konstfack Ädellab/Metallformgivning, Danmarks Designskole, HDK Göteborg Smyckeskonst, HDK Göteborg Design, Konstfack Konst, Konsthögskolan i Stockholm, Konsthögskolan i Oslo samt egen verksamhet. Steneby har mycket goda resultat när det gäller elever som går vidare till högre utbildning.

Stenebyskolan

Stenebyskolan

Steneby

Steneby är samlingsnamnet på utbildnings- och kulturverksamheten i Dals Långed i Bengtsfors kommun. Inom Stiftelsen Stenebyskolan bedrivs ett- och tvååriga högskoleförberedande utbildningar. Vid Steneby – Institutionen för Konsthantverk och Design bedrivs konstnärliga utbildningar på kandidat- och masternivå. Utbildningarna på Steneby...


Läs mer om Stenebyskolan och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Stenebyskolan

Hemslöjdsvägen 1
660 10 Dals Långed

Tel: 0531 - 710 00
steneby.se