Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Läder - Skinn - Päls

Stenebyskolan
Sammanfattning
Utbildare: Stenebyskolan
Utbildningstyp: Yrkesutbildning
Utbildningsort: Bengtsfors, Dals Långed
Längd: 1-2 år
Utbildningstakt: Heltid
Studiestöd: Ja

Videoreportage

Engagemang och passion, fantastisk stämning och stark gemenskap präglar Steneby. Skolan är en social träffpunkt och arbetsplats där studenter växer och kunskap utbyts. Stenebys studenter lämnar skolan med fantastiska idéer och de verktyg som behövs för att verkställa idéerna. Titta på filmen så får du veta mer om Steneby!

Läder - Skinn - Päls

Läder - Skinn - Päls 1-2 år

Läder, skinn och päls är en högskoleförberedande utbildning inom ett unikt materialområde, som endast finns vid Steneby. Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med designprocessen i accessoarer, kläder, inredning och andra föremål inom materialområdet läder, skinn och päls, ofta i kombination med textila material och design.

Studenter från Läder-Skinn-Päls har efter utbildningen gått vidare till Konstfack, Textilhögskolan i Borås, Beckmans, Högskolan i Malmö, Steneby, Tillskärarakademierna i Stockholm, Göteborg ochMalmö, Sadelmakeriskolan i Tärnsjö,  Bäckedals Fhsk. De som slutfört sin utbildning arbetar som designassistent, designer, kostymassistent, skinnskräddare, produktionsansvarig i konfektionsföretag, sadelmakare, lärare och som egna företagare.

Stiftelsen Stenebyskolan har mycket goda resultat när det gäller studenter som går vidare till högre utbildning.

Den högskoleförberedande utbildningen Läder - Skinn - Päls ger dig grundläggande och orienterande kunskaper i mönsterkonstruktion, om material, verktyg, maskiner och inom området förekommande tekniker.

Utbildningen ger dig goda grunder för att söka vidare till en högskoleutbildning med inriktning mot t.ex. designer, formgivare, kostymassistent, kostymör, designassistent, produkt och produktionsansvarig inom konfektionsföretag, sadelmakare eller egen företagsverksamhet.

De som slutfört sin utbildning arbetar som designer, designassistent, kostymassistent, skinnskräddare, produktionsansvarig i konfektionsföretag, sadelmakare, lärare och som egna företagare.

Kunskapsmål
Under utbildningen ska du tillägna dig ett undersökande arbetssätt och metoder för att lösa de tekniska och formrelaterade problem som uppstår i processen från idé till färdig produkt.

Största delen av utbildningstiden ägnas åt praktiska övningar i formgivning, mönsterkonstruktion, och arbetstekniker inom det unika materialområdet.

Utbildningen är till stor del upplagd i projektform med givna ramar eller problemställningar, där du stimuleras till att utmana och utveckla din kreativitet och problemlösningsförmåga. Projekten varvas med studier i färg- och formlära samt ämnesteori, där begrepp, attityder och kommunikation diskuteras. Det individuella arbetet varvas med gemensamma genomgångar av tekniker och material.

Du tar själv stort ansvar för dina studier samtidigt som lärarna finns tillgängliga för handledning och diskussion och ger dig kontinuerlig respons på ditt arbete. Verkstad, med egen arbetsplats, och skissutrymmen står till ditt förfogande även efter lektionstid och under helger.

Etik och estetik
Materialområdet ställer stora krav på kunskaper om etiska och miljömässiga frågeställningar kring användandet. Utbildningen förmedlar ett förhållningssätt med fokus på etik och estetik i kombination med design och hantverk.

Utbildningen ger kunskaper om ett unikt materialområde och med respekt för allt levande som värdegrund, medverkar den till att värdesätta tillvaratagande av en tillgänglig råvara.

Ambitionen är att erbjuda en utbildning med ett förhållningssätt där i första hand våra nordiska läder-, skinn- och pälsmaterial från får, ren, älg och nöt ska komma till användning.

Digitala tekniker
I utbildningen ingår också övningar i att använda digitala tekniker för kommunikation, presentation och bildhantering.

Lärare
Eva Alfredson är utbildad inom området textil, läder skinn och päls och är även verksam inom branschområdet som konsult och föredragshållare.

Så ansöker du

Arbetsprover
Arbetsproverna skall innehålla teckningar och målningar som du gjort. Har du tecknat kroki så visa gärna prov på detta. Andra friare arbeten får finnas med som komplettering.
 
Obligatorisk uppgift
Som obligatorisk uppgift vill vi att du Tittar ut genom ditt fönster och tecknar det du ser.
 
Montera arbetsproverna på kartongark 50x70 cm, 3 – 5 ark, samtliga tydligt märkta med namn och sökt utbildning.
 
Märk ansökan och arbetsproverna med "Ansökan" och skicka senast 16 april till:
”Ansökan”
Stenebyskolan 
Hemslöjdsvägen 1
660 10 Dals Långed 


Konstnärlig gestaltning

På Stiftelsen Stenebyskolan får varje student cirka 200 timmar per läsår undervisning i konstnärlig gestaltning.

I det ingår: 
Teckning: modellteckning och kroki med särskild vikt lagd vid att förstå modellen i rummet.
Bild, komposition, förståelse av bilden som kommunikation och kultur.
Färg: färglära och måleri.
Form: formlära och skulptur.
Projekt: anpassade, gränsöverskridande utmaningar i förhållande till respektive avdelning.Undervisningen syftar till att vidga förståelsen för begrepp kring bild och bildbygge, att träna sitt seende vad gäller färg, form och gestaltningens praktik.

Lärare
Britt Ignell Karlbrand
Britt-Marie Jern

Gästlärare
Martin Friberg, Fredric Gunve, Lene Jensen, Jonathan Josefsson, Mikael Olofsson, Anneli Pihlgren, Lina Selander,Christina Skårud, Graham Stacy, Stefan Uhlinder.

Kostnader

Terminsavgiften är 5 000 kronor. 500 kronor betalas vid bekräftelse av utbildningsplatsen och resterande 4 500 kronor betalas vid terminsstart eller när studiemedel erhållits.

Fortsatta studier

Studenter från Läder-Skinn-Päls har efter utbildningen gått vidare till Konstfack, Textilhögskolan i Borås, Beckmans, Högskolan i Malmö, Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design, Tillskärarakademierna i Stockholm, Göteborg ochMalmö, Sadelmakeriskolan i Tärnsjö,  Bäckedals Fhsk. De som slutfört sin utbildning arbetar som designassistent, designer, kostymassistent, skinnskräddare, produktionsansvarig i konfektionsföretag, sadelmakare, lärare och som egna företagare.
Stiftelsen Stenebyskolan har mycket goda resultat när det gäller studenter som går vidare till högre utbildning.

Stenebyskolan

Stenebyskolan

Steneby

Steneby är samlingsnamnet på utbildnings- och kulturverksamheten i Dals Långed i Bengtsfors kommun. Inom Stiftelsen Stenebyskolan bedrivs ett- och tvååriga högskoleförberedande utbildningar. Vid Steneby – Institutionen för Konsthantverk och Design bedrivs konstnärliga utbildningar på kandidat- och masternivå. Utbildningarna på Steneby...


Läs mer om Stenebyskolan och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Stenebyskolan

Hemslöjdsvägen 1
660 10 Dals Långed

Tel: 0531 - 710 00
steneby.se