Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Kläder

Stenebyskolan
Sammanfattning
Utbildare: Stenebyskolan
Utbildningstyp: Yrkesutbildning
Utbildningsort: Bengtsfors, Dals Långed
Längd: 1 år
Utbildningstakt: Heltid
Studiestöd: Ja

Videoreportage

Engagemang och passion, fantastisk stämning och stark gemenskap präglar Steneby. Skolan är en social träffpunkt och arbetsplats där studenter växer och kunskap utbyts. Stenebys studenter lämnar skolan med fantastiska idéer och de verktyg som behövs för att verkställa idéerna. Titta på filmen så får du veta mer om Steneby!

Kläder

Kläder - ettårig högskoleförberedande utbildning

Kläder StenebyKläder 1 år är en  högskoleförberedande utbildning för dig som har som mål att arbeta med kläder inom modedesign, kostym för teater/scen eller fri konst. Utbildningen ger dig de förkunskaper som behövs för att söka mode eller designutbildningar på högskolenivå.

Syftet med utbildningen är att du tillägnar dig metoder och beredskap för att lösa de tekniska och formrelaterade problem som uppstår i processen från research/skissarbete till färdigt plagg.

Största delen av utbildningstiden ägnas åt praktiska övningar i formgivning, mönsterkonstruktion, tillskärning och sömnad. Uppgifterna är oftast individuella och upplagda i projektform. Det individuella arbetet varvas med gemensamma genomgångar av tekniker och material. I utbildningen ingår materiallära, presentationsteknik, etik och miljö och arbetsmiljö och säkerhetsfrågor. Maskinstickning och textiltryck ingår som kompletterande tekniker.

Du tar själv stort ansvar för dina studier samtidigt som lärarna finns tillgängliga för handledning och diskussion och ger dig kontinuerlig respons på ditt arbete. Stenebys textila utbildningar anlitar också regelbundet gästlärare/föreläsare.

Verkstad, med egen arbetsplats, och skissutrymmen står till ditt förfogande även efter lektionstid och under helger.

Kunskapsmål
Efter genomgången utbildning skall du ha; kunskaper om mönsterkonstruktion, grundmönster och förändringar, tillklippning, provning och pressteknik, hand- och maskinsömnad i varierande material, utvecklat din förmåga att arbeta medvetet, undersökande och problematiserande, utvecklat din förmåga att använda och värdera material och teknik i förhållande till form och funktion, utvecklat din förmåga att kommunicera visuellt, insikter om egna inlärnings- och arbetsmetoder, kunskaper om sticktekniker och trikåbindningar, kunskap för att hantera maskiner, redskap och verktyg, kunskaper om textila fibrer och material, tillägnat dig kunskaper och förhållningssätt till estetik, etik och miljö.

Utbildningen ger dig grundutbildning i mönsterkonstruktion och sömnad för att kunna söka till t.ex. Beckmans.

Digitala tekniker
I utbildningen ingår också övningar i att använda digitala tekniker för kommunikation, presentation och bildhantering. 
Du betalar ditt material själv och kostnaden beror på vilket material du väljer att arbeta i.

Om du vill få en bredare kompetens kan du kombinera utbildningen med ett läsår Textil, Läder - Skinn - Päls eller Form – Design, textil inriktning. 

Lärare
Anita Sjölind är utbildad produktutformare och lärare samt utbildad vid Göteborgs och Karlstads Universitet i projektledning och ledning av pedagogisk verksamhet.

Så ansöker du

Arbetsprover
Arbetsproverna skall innehålla teckningar och målningar som du gjort. Har du tecknat kroki så visa gärna prov på detta. Andra friare arbeten får finnas med som komplettering.
 
Obligatorisk uppgift
Som obligatorisk uppgift vill vi att du Tittar ut genom ditt fönster och tecknar det du ser.
 
Montera arbetsproverna på kartongark 50x70 cm, 3 – 5 ark, samtliga tydligt märkta med namn och sökt utbildning.
 
Märk ansökan och arbetsproverna med "Ansökan" och skicka senast 16 april till:
”Ansökan”
Stenebyskolan 
Hemslöjdsvägen 1
660 10 Dals Långed 


Konstnärlig gestaltning

På Stiftelsen Stenebyskolan får varje student cirka 200 timmar per läsår undervisning i konstnärlig gestaltning.

I det ingår: 
Teckning: modellteckning och kroki med särskild vikt lagd vid att förstå modellen i rummet.
Bild, komposition, förståelse av bilden som kommunikation och kultur.
Färg: färglära och måleri.
Form: formlära och skulptur.
Projekt: anpassade, gränsöverskridande utmaningar i förhållande till respektive avdelning.Undervisningen syftar till att vidga förståelsen för begrepp kring bild och bildbygge, att träna sitt seende vad gäller färg, form och gestaltningens praktik.

Lärare
Britt Ignell Karlbrand
Britt-Marie Jern

Gästlärare
Martin Friberg, Fredric Gunve, Lene Jensen, Jonathan Josefsson, Mikael Olofsson, Anneli Pihlgren, Lina Selander,Christina Skårud, Graham Stacy, Stefan Uhlinder.

Kostnader

Terminsavgiften är 5 000 kronor. 500 kronor betalas vid bekräftelse av utbildningsplatsen och resterande 4 500 kronor betalas vid terminsstart eller när studiemedel erhållits.

Fortsatta studier

Om du vill få en bredare kompetens kan du kombinera utbildningen med ett läsår Textil, Läder - Skinn - Päls eller Form – Design, textil inriktning.

Stenebyskolan

Stenebyskolan

Steneby

Steneby är samlingsnamnet på utbildnings- och kulturverksamheten i Dals Långed i Bengtsfors kommun. Inom Stiftelsen Stenebyskolan bedrivs ett- och tvååriga högskoleförberedande utbildningar. Vid Steneby – Institutionen för Konsthantverk och Design bedrivs konstnärliga utbildningar på kandidat- och masternivå. Utbildningarna på Steneby...


Läs mer om Stenebyskolan och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Stenebyskolan

Hemslöjdsvägen 1
660 10 Dals Långed

Tel: 0531 - 710 00
steneby.se