Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Form Design, textil inriktning

Stenebyskolan
Sammanfattning
Utbildare: Stenebyskolan
Utbildningstyp: Yrkesutbildning
Utbildningsort: Bengtsfors, Dals Långed
Längd: 1 år
Utbildningstakt: Heltid
Studiestöd: Ja

Videoreportage

Engagemang och passion, fantastisk stämning och stark gemenskap präglar Steneby. Skolan är en social träffpunkt och arbetsplats där studenter växer och kunskap utbyts. Stenebys studenter lämnar skolan med fantastiska idéer och de verktyg som behövs för att verkställa idéerna. Titta på filmen så får du veta mer om Steneby!

Form Design, textil inriktning

Form Design, textilinriktning 1 år

Form Design Steneby

Form – Design, textil inriktning, är högskoleförberedande och riktar sig till dig som t.ex. vill bli designer eller konstnär inom det textila området.

Utbildningen ger dig förutsättningar att söka vidare till högskoleutbildningar med textil-, mode- eller designinriktning.
Studenter från Form och Design har efter utbildningen gått vidare till Textilhögskolan i Borås, Konstfack, Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design, Danmarks Designskola, Beckmans, Konsthögskolan i Oslo, Arkitektur Chalmers, HDK, Arkitektprogrammet på KTH m.fl. 
Stenebys högskoleförberedande utbildningar har mycket goda resultat när det gäller elever som går vidare till högre utbildning.

Utbildningen
Utbildningen är till stor del upplagd i projektform med givna ramar eller problemställningar, där du stimuleras till att utmana och utveckla din kreativitet och problemlösningsförmåga. Projekten varvas med studier i färg- och formlära samt ämnesteori, där begrepp, attityder och kommunikation diskuteras.

Digitala tekniker
I utbildningen ingår också kurser i att använda digitala tekniker för kommunikation, presentation och bildhantering.

Textila teknikstudier
Tyngdpunkten på undervisningen ligger på formgivnings- och designprocessen även om vissa textila teknikstudier ingår i utbildningen

Kunskapsmål
Utbildningens mål är att du skall utvecklas i formämnet samt få förståelse för och kunskaper i formgivnings- och designprocesser genom praktisk tillämpning. Utbildningen ger dig fördjupad kunskap inom teckning, skissprocess och skissmetod. Målet är att du efter utbildningen skall ha metoder att kunna utveckla och visualisera dina idéer.

För att ge en bred bild av form och designämnet anlitas gästlärare och föreläsare som är yrkesverksamma inom området.

Du får en egen skissplats samt tillgång till ateljéer för teckning, måleri och tredimensionella arbeten. Du har möjlighet att arbeta även efter lektionstid och under helger.

Du betalar ditt material själv och kostnaden beror på vilket material du väljer. Kostnaden för litteratur är låg.

Lärare
Åsa Larsson är utbildad modedesigner vid Textilhögskolan i Borås och verksam som modedesigner. Ebba Johansson är utbildad kostymdesigner vid Konsthögskolan i Oslo och är verksam som kostymdesigner, scenograf och konstnär.

Under utbildningstiden kommer du också att möta andragästlärare inom särskilda kurser.

Så ansöker du

Arbetsprover
Arbetsproverna skall innehålla teckningar och målningar som du gjort. Har du tecknat kroki så visa gärna prov på detta. Andra friare arbeten får finnas med som komplettering.
 
Obligatorisk uppgift
Som obligatorisk uppgift vill vi att du Tittar ut genom ditt fönster och tecknar det du ser.
 
Montera arbetsproverna på kartongark 50x70 cm, 3 – 5 ark, samtliga tydligt märkta med namn och sökt utbildning.
 
Märk ansökan och arbetsproverna med "Ansökan" och skicka senast 16 april till:
”Ansökan”
Stenebyskolan 
Hemslöjdsvägen 1
660 10 Dals Långed 


Konstnärlig gestaltning

På Stiftelsen Stenebyskolan får varje student cirka 200 timmar per läsår undervisning i konstnärlig gestaltning.

I det ingår: 
Teckning: modellteckning och kroki med särskild vikt lagd vid att förstå modellen i rummet.
Bild, komposition, förståelse av bilden som kommunikation och kultur.
Färg: färglära och måleri.
Form: formlära och skulptur.
Projekt: anpassade, gränsöverskridande utmaningar i förhållande till respektive avdelning.Undervisningen syftar till att vidga förståelsen för begrepp kring bild och bildbygge, att träna sitt seende vad gäller färg, form och gestaltningens praktik.

Lärare
Britt Ignell Karlbrand
Britt-Marie Jern

Gästlärare
Martin Friberg, Fredric Gunve, Lene Jensen, Jonathan Josefsson, Mikael Olofsson, Anneli Pihlgren, Lina Selander,Christina Skårud, Graham Stacy, Stefan Uhlinder.

Kostnader

Terminsavgiften är 5 000 kronor. 500 kronor betalas vid bekräftelse av utbildningsplatsen och resterande 4 500 kronor betalas vid terminsstart eller när studiemedel erhållits.

Fortsatta studier

Utbildningen ger dig förutsättningar att söka vidare till högskoleutbildningar med textil-, mode- eller designinriktning.
Studenter från Form och Design har efter utbildningen gått vidare till Textilhögskolan i Borås, Konstfack, Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design, Danmarks Designskola, Beckmans, Konsthögskolan i Oslo, Arkitektur Chalmers, HDK, Arkitektprogrammet på KTH m.fl. 
Stenebys högskoleförberedande utbildningar har mycket goda resultat när det gäller elever som går vidare till högre utbildning.

Stenebyskolan

Stenebyskolan

Steneby

Steneby är samlingsnamnet på utbildnings- och kulturverksamheten i Dals Långed i Bengtsfors kommun. Inom Stiftelsen Stenebyskolan bedrivs ett- och tvååriga högskoleförberedande utbildningar. Vid Steneby – Institutionen för Konsthantverk och Design bedrivs konstnärliga utbildningar på kandidat- och masternivå. Utbildningarna på Steneby...


Läs mer om Stenebyskolan och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Stenebyskolan

Hemslöjdsvägen 1
660 10 Dals Långed

Tel: 0531 - 710 00
steneby.se