Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Sammanfattning
Yrkesutbildning
Tranås
2 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Socialpedagog

Om utbildningen

Socialpedagog Yrkesutbildning

Arbetsmarknaden för socialpedagoger växer kontinuerligt och professionell kompetens efterfrågas inom många verksamhetsområden; både inom statlig, kommunal och privat regi.

Socialpedagog är en två-årig yrkesutbildning för dig som vill arbeta med att förbättra livssituationen för människor.
Som socialpedagog kan du arbeta med både barn, ungdomar och vuxna med förebyggande, stödjande eller behandlande insatser inom bland annat skola, fritidsgårdar, LSS verksamhet, behandlingshem, öppenvård och slutenvård.

I mötet med andra lär du dig om dig själv och din omvärld, därför är ditt aktiva deltagande i gruppen viktigt och en central del av utbildningen. Vi arbetar processinriktat där teorier varvas med reflektion, diskussion och praktiska övningar på ett tvärvetenskapligt sätt. Arbetet sker både i grupp och enskilt.

Vi använder oss medvetet och regelbundet av olika lärmiljöer vilket innebär att lektioner kan hållas både inomhus och utomhus. Vi använder oss också av många olika kreativa uttryckssätt liksom fysisk aktivitet både för den egna inlärningens skull och för att erbjuda så många socialpedagogiska verktyg som möjligt.

Som socialpedagog verkar du för att förbättra livssituationen för människor vilket kräver egenskaper som personlig mognad, engagemang och empati. Detta tillsammans med teoretisk kunskap är det som gör en socialpedagog professionell.

För mer information om Socialpedagog , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningens ledare

LÄRARE

Emma Moberg- Kursansvarig, Lärare

Susanne Skårstedt- Lärare

Tomas Svensson- Lärare, Kurator

Karin Holmbom-Lärare

Behörighet och Ansökan

Behörighet

Minst 23 år. Du ska ha ett slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande, med godkänt i Svenska 2/Svenska B eller Svenska som andraspråk 2/Svenska som andraspråk B. Du ska ha varit drogfri i minst tre år. Du ska ha en personlig mognad och stabilitet. Du ska skicka in din ansökan innan ansökningstiden gått ut. Tillgång till egen dator krävs.

Ansökan

Inför den digitala ansökan förbered följande dokument:

 • Personligt brev
  En beskrivning av dig själv, lite om din bakgrund, dina intressen och varför du söker till utbildningen.
 • Porträttfoto på dig själv
  Endast för administrativ hantering i ansökan.
 • Kopia på ditt gymnasiebetyg med ev bilagor
 • Kopior på betyg, intyg från andra utbildningar
 • Samlad arbetslivserfarenhet
  Ange arbetsgivare/arbetsroll/ort/anställningsår samt kopior på arbetsintyg för dessa anställningar
 • Kopior på arbetsintyg till ovanstående anställningar
 • Referenser
  Ange namn, titel, relation samt e-post eller telefonnummer
 • Övriga meriter
  Ange övriga uppgifter som kan vara av vikt för utbildningen t.ex. ledarerfarenheter, flerspråkighet, sociala uppdrag eller föreningsverksamhet.

Du gör din ansökan i vårt system SchoolSoft där du börjar med att skapa ett konto. Dina personuppgifter och bifogade dokument kommer att hanteras av vår administrativa personal samt av de pedagoger och som är involverade i antagningsprocessen.

Därefter endast av administrativ personal och pedagoger under din tid på kursen.

Urvalsprocess

Efter att ansökningstiden gått ut behandlas de ansökningar som kommit in och ett första urval görs. Därefter kallas dessa till en intervju som sker antingen under en dag på skolan eller via länk beroende på Corona situationen. Under intervjun finns lärare från utbildningen, deltagare som går sista året utbildningen, samt arbetsgivare från fältet med. Detta för att få ett brett perspektiv av deltagare.

Efter intervjuerna så görs ett slutgiltigt urval.

Examen & Intyg

EFTER AVSLUTAD KURS

Efter utbildningen kan du arbeta som socialpedagog inom statliga, kommunala och privata verksamheter med förebyggande, stödjande eller behandlande insatser. Exempel på arbetsplatser kan vara behandlingshem, HVB hem, verksamheter inom öppenvården, kriminalvård, skola, fritidsgårdar och LSS verksamhet.

Kostnader

All Undervisning är kostnadsfri men det tillkommer en serviceavgift 2500 kr per termin varav 500 kr går till försäkring, kopiering, visst kursmaterial, förtäring vid vissa tillfällen. Resterande 2000 kr disponerar du i gruppen för olika aktiviteter som studieresor/studiebesök. Utöver detta tillkommer kostnader för inköp av kurslitteratur. Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Upplägg

ÄMNE

Undervisning sker fyra dagar på plats i skolan och en dag i veckan på distans. Under utbildningens gång kommer du att genomgå en egen personlig utveckling parallellt med ett teoretiskt och praktiskt lärande inom kunskapsområden som:

 • att förstå människan ur olika perspektiv
 • att möta människor i förändring
 • att arbeta förebyggande med socialt stöd och behandling av barn, ungdomar och vuxna
 • att möta och förstå människor med annan kulturell bakgrund
 • att arbeta med ett lösningsfokuserat tänkande och förhållningssätt
 • att arbeta med grupprocesser, ledarskap och i att ge och ta feedback

Kunskaper inom psykologins olika områden som utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi och socialpsykologi.

Kunskaper inom olika psykiatriska diagnoser som personlighetsstörningar, neuropsykiatriska diagnoser, psykossjukdomar, missbruk och kris/trauma.

Kunskaper inom olika behandlingsmetoder och samtalsmetodik som MI, KBT, ACT, Lågaffektivt bemötande och mentalträning.

I kursen ingår även skolans gemensamma folkbildningsaktiviteter. Där ingår FoRum en gång per månad som är ett gemensamt ämne för alla deltagare på skolan med fördjupningsområden som demokrati, hållbarhet, mångfald och kultur.

Utbildningstid och studieform

Utbildningens längd är fyra terminer dvs två läsår och bedrivs dagtid. Utbildningen bedrivs på heltid vilket innebär 40h studier i veckan varav ca 20h i veckan är lärarledd undervisning och utöver det grupparbeten, inläsning av litteratur samt skriftliga inlämningar. I utbildningen ingår 20vLiA, lärande i arbete, fördelat i åk 1 och åk 2, under de veckorna följs praktikplatsens schema.

Tillgång till egen dator krävs

Sommenbygdens folkhögskola

Välkommen till Sommenbygdens folkhögskola!

Sommenbygdens folkhögskola i Tranås passar dig som vill skaffa grundläggande behörighet för högre studier, men också dig som redan har en utbildning men nu vill vidareutbilda dig eller byta bana i livet. Skolan är politiskt och religiöst obunden och välkomnar deltagare...


Läs mer om Sommenbygdens folkhögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Socialpedagog

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Sommenbygdens folkhögskola

Ydrevägen 13
573 35 Tranås

Tel: 0140-659 60
Mobil 072-5898510
Fax Nej
www.sommenbygdensfolkhogskola.se

Recensioner

Snittbetyg: 4,9

Baseras på 13 recensioner.

Eskandar Ahmadi
Jag tycker att utbildningen är fantastisk. Efttersom medvetenhet är ett av de grundlägande mänskliga behoven och det hjälper mig som en person att gå vidare med livet. Jag ser resultatet av den korta tiden som jag sttuderat i mitt personliga liv Jag har jobat redan stegena och traditionerna! Steget syfte är individ och traditioner både individ o...
Caroline Brun Rektor Kommentar:
Tack! Fina ord!
Visa mer
Ika
En fantastisk utbildning som ger en möjlighet att växa som person. Att få en fördjupad förståelse för en själv och andra personer är väldigt givande och ger en en god grund att stå på i arbetslivet. Lärarna ger oss så mycket och kämpar för att vi ska få lära oss så mycket som möjligt och att vi ska gå igenom en bra process. Detta gör att vi k...
Caroline Brun Rektor Kommentar:
Jätteroligt att höra!
Visa mer
Nilam
Oavsett HUR man vill jobba med människor, inom skola, HVB, kriminalvården, LSS eller på något annat sätt så är detta en bra utbildning med en bred ingång till socialt arbete.
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in