Lean i praktiken

Logistikföreningen Plan
Sammanfattning
Kurser
Bromma
3 dagar
Heltid

Videoreportage

Om utbildningen

Välkommen till en praktisk träning som rustar dig för att börja driva lean i er verksamhet.

Kursen riktar sig till dig som ska vara med och driva en leanimplementering, till exempel leanledare, verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare, leancoacher, produktionsledare, kvalitetschefer och konsulter.

Kursen passar lika bra för deltagare från företag som för offentliga organisationer, då vi går igenom case och övningar för olika typer av miljöer. Många gånger kommer de främsta lärdomarna från andra typer av verksamheter än den egna!

Träningen genomförs med mycket erfarna kursledare. Inga förkunskaper krävs.

En gedigen bas för att driva ert leanarbete

Under denna träning beskrivs innebörden av de två principerna i lean:

  •  Skapa flöde
  •  Etablera ett självförbättrande system (operativ styrning och systematisk förbättring)

Genom spel, teori, praktikfall och diskussioner går vi igenom principerna och tillämpningen av dem.

För mer information om Lean i praktiken, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja Logistikföreningen Plan?

Internationell certifiering

Externa väl ansedda föreläsare

Täta kontakter med näringsliv

Kursens mål

Deltagarna ska få en strukturerad kunskapsbas om vad lean innebär och trygghet att praktiskt börja tillämpa arbetssätt och metoder.

Innehåll & upplägg

Den första dagen spelar vi det upplevelsebaserade Leanspelet. Spelet ger förståelse för principer och verktyg som används inom lean. Du får vara med och driva analys och förändring i ett antal rundor, där både små kontinuerliga förbättringar och större radikala förbättringar införs. Tillämpning av olika leanprinciper varvas med diskussioner om hur dessa påverkar utfallet och hur man tar nästa förbättringssteg.

Därefter får du träna värdeflödeskartläggning, en grundläggande metod för att skapa flödeseffektivitet och för att upptäcka förbättringsmöjligheter.

Du kommer både att kartlägga nuläge och utforma ett framtida, bättre flöde i linje med lean-principerna. Värdeflödeskartläggning är ett viktigt verktyg för att starta och driva förändringsprocessen. Problem, slöseri, falsk efterfrågan och störningar synliggörs och ifrågasätts som en naturlig del av kartläggningen. Träningen omfattar olika typer av värdeflödeskartläggningar som belyser olika miljöer och utmaningar.

Dessutom kommer följande arbetssätt att belysas under träningen:

  • Standardiserat arbete och arbetsplats
  • Visuell styrning, dagliga möten och mätetal
  • Systematiskt förbättringsarbete
  • Hantering av variation
  • Takt och utjämning
  • Styrning utifrån kundens behov
  • Introduktion till ledarskapets förändrade roll

På detta sätt får du strukturen för ett självförbättrande system med effektiv verksamhetsstyrning.

Tid, omfattning & pris

Omfattning: 3 dagar
Nästa tillfälle: 15-17/11 2022
Tider: Dag 1, 10.00-17.00. Dag 2, 09.00-17.00. Dag 3, 09.00-16.00.
Pris: 15900 kr exkl. moms

Inga förkunskaper krävs. I avgiften ingår dokumentation, fika och lunch. Resor och logi ingår ej.

Utbildningsmaterialet, vanligtvis PowerPoint, får du med dig efter utbildningen. Detta kan du fritt använda och jobba vidare med. Du får också valfri bok av ”Ny verktygslåda för lean” och ”Lean handbok för service och tjänster”.

Logistikföreningen Plan

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, supply chain, lean och flödesinriktat förbättringsarbete.

Plan genomför både öppna och företagsinterna utbildningar inom områden lean, logistik och supply chain. Plan står också som värd för två stora konferenser varje år – Plan-konferensen på våren och Forsknings- & tillämpningskonferensen på hösten. Plan har funnits sedan 1963...


Läs mer om Logistikföreningen Plan och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Lean i praktiken

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Logistikföreningen Plan

Gustavslundsvägen 143, 5tr
167 51 Bromma

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in