Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Allmän kurs - Vård och omsorg

Ljungskile Folkhögskola
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Ljungskile
2 år
Heltid
CSN-berättigad
Startdatum: 2021-08-23 - Ljungskile
 Allmän kurs - Vård och omsorg

Allmän kurs - Vård och omsorg

Vill du läsa in gymnasiet och få en yrkesutbildning till undersköterska på köpet? Då är Allmän kurs – Vård och omsorg kursen för dig!

Utbildningen är på 2 år och innehåller de kurser som ges på gymnasieskolans undersköterskeutbildning på vård- och omsorgsprogrammet. Du kan också få med dig behörighet till högskola om du har en påbörjad gymnasieutbildning sen tidigare. Det betyder att du kan välja att läsa på högskola eller jobba efter att du läst hos oss!

Vi varvar lärarledd klassrumsundervisning med teori och praktik genom hela utbildningen. Vi arbetar med varierad, ämnesöverskridande och språkstödjande undervisning. Du får vara med om praktiska övningar, grupp- och individuella redovisningar, hemuppgifter, föreläsningar, studiebesök, temaveckor, genomgångar och egen instudering av texter.

Folkhögskolans egna personal med lång erfarenhet av folkbildning, vård och omsorg  och kursuppbyggnad organiserar utbildningen och är huvudlärare. Inriktningen hälsa har funnits som en del av arbetet på skolan under flera år. Du arbetar på kursen med att utveckla din egen hälsa, och lär dig hälsofrämjande metoder i samarbete med skolans deltagare. Klassen har tillgång till skolans kursgrupper i tillval på gymnasienivå. Läsmer här om hur det att läsa på folkhögskola. Experter anlitas för utbildning i profilkurserna.

Utöver studierna tillsammans med klassen ingår skolgemensamma aktiviteter på en folkhögskola, och det är en naturlig del av studierna hos oss. Vi vill att skolsamhället ska berika dig, och att du ska berika skolan! De flesta av aktiviteterna sker på skoltid och kan påverka schemat. En del av aktiviteterna, till exempel Bohuskväll, julavslutning med mera sker på kvällstid. Välkommen att få uppleva ett folkhögskoleår!

För mer information om Allmän kurs - Vård och omsorg , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Förkunskaper

Sökande ska vara behörig för studier på gymnasienivå (godkänt i matematik, svenska och samhällskunskap från grundskola) eller bedöms klara utbildningen. Kunskaper i andra språk än svenska är en fördel. Vårderfarenhet är meriterande.

Kursinnehåll

Allmänna ämnen som läses i tema:

 • Svenska 1 med yrkesspråk
 • Historia 1a1
 • Samhällskunskap 1b
 • Religion 1 

Tillval som kan läsas med övriga allmänna kurser:

 • Svenska/Svenska som andraspråk 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 och 2
 • Naturkunskap 2
 • Skapande

Omsorg och hälsa:

 • Psykologi 1
 • Psykiatri 1
 • Vård och omsorgsarbete 1 och 2
 • Medicin 1
 • Specialpedagogik 1
 • Farmakologi
 • Hälsopedagogik
 • Traumamedveten omsorg (I samverkan med Rädda barnen)
 • Rehabilitering och hälsofrämjande strategier
 • Etik och människans livsvillkor
 • Arbetsmiljö och ergonomi
 • Näringslära och kroppens uppbyggnad
 • Vårdetik och tystnadsplikt
 • Projektarbete med uppsats

Tillval sista terminen:

 • Barnkunskap
 • Kulturella möten
 • Geriatrik
 • Mindfulness och personlig utveckling

Utbildningen sker på folkhögskola med lång erfarenhet av folkbildning för att främja att:

 • deltagarnas egna erfarenheter används i kursupplägget
 • samtal,  möten, reflektioner och personlig utveckling ges mycket tid
 • samarbete och utbyten sker med människor med olika erfarenheter och funktionsvariationer

Boende på internatet är möjligt och uppmuntras. Skolan har ett bibliotek med tillgång till datorer, facktidningar och litteratur.

I övrigt syftar utbildningen till att ge kunskaper om:

 • att utföra arbetsuppgifter som ingår för en undersköterska inom vård- och omsorg, såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, medicinska uppgifter, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala, hälsofrämjande och specialpedagogiska uppgifter.
 • faktorer för hälsa och ohälsa
 • bemötande av människor med funktionsvariationer
 • människans åldrande och psykologiska, sociala, kulturella samt existentiella aspekter kopplat till åldrande.
 • förståelse för en helhetssyn på människan och livsstilens betydelse för hälsan.
 • förståelse för andra människors behov och bemötande av dessa
 • förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
 • om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

PRAKTIK

12 veckors praktik fördelat på termin 2 (3 veckor), termin 3 (2+2 veckor) och termin 4 (2+3 veckor).

Kostnader

Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Ljungskile Folkhögskola

Välkommen till Ljungskile!

Ljungskile Folkhögskola ligger i Bohuslän på västkusten, med utsikt över Ljungskileviken. Här kan du skaffa dig en yrkesutbildning, läsa in gymnasiekompetens, lära känna nya människor och utveckla dina intressen. Folkhögskolan vill ge utrymme för livs- och samhällsfrågor. Att bo ett år...


Läs mer om Ljungskile Folkhögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Allmän kurs - Vård och omsorg

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Ljungskile Folkhögskola

Valdemar Svenssons väg 11
459 80 Ljungskile

Tel: 0522-68 69 00
Fax 0522-68 69 01
www.ljungskile.org

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in