Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Diplomerad Energiterapeut och hypnosterapeut

Lifecap AB
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans, Norrtälje
2 år
Deltid
Icke studiemedelsberättigad

Videoreportage

Diplomerad Energiterapeut och hypnosterapeut

Diplomerad Energiterapeut

Diplomerad energiterapeut är som begrepp nytt men kunskapen är gammal. Energiterapeutens arbete går ut på att hjälpa och vägleda människor att komma underfund med sig själva, att finna sin egen kapacitet, förmåga och väg i livet och på så sätt bli mer av sig själva. Den terapeutiska hypnosen är vårt viktigaste verktyg.

En diplomerad energiterapeut hjälper människor att frigöra blockeringar som ligger till grund för upplevda fysiska, mentala, andliga eller känslomässiga begränsningar. Syftet är att öka kroppens förmåga till självläkning och på så sätt förbättra livskvalitet och mående.

De första två terminerna i utbildningen diplomerad energiterapeut utgörs av ett basår som är gemensamt för samtliga Lifecaps terapeututbildningar och som berättigar dig till titeln Diplomerad Coach. Basåret består av distansstudier i kombination med två utbildningsträffar om fem dagar som genomförs på internat (vanligtvis i Roslagen).

I utbildningen diplomerad energiterapeut ingår grunderna i kognitiv psykologi och psykosyntes, samtalsetik, kroppens etik, energiteori och grunderna i mental kinesiologi. Vi arbetar med hypnos terapeutiskt och använder tekniken för att hjälpa klienten att finna djupt liggande erfarenheter, strategier och beslut. Teori och praktik varvas under utbildningens gång. Elevpraktik ska genomföras på hemmaplan och redovisas under träffarna.

Utbildningen diplomerad energiterapeut vilar på kognitiv, existentiell och transpersonell grund samt har en holistisk människosyn.

För mer information om Diplomerad Energiterapeut och hypnosterapeut, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Upplägg

Lärare med stor kunskap inom området! 

Diplomerad Energiterapeut och hypnosterapeut

Gaya Pienitzka (höger) grundade ISO-certifierade Lifecap år 2000. Hon är programledare i "Fånga ditt liv". Gaya har skrivit en rad böcker och är även lärare på Coach-, Samtals-, Relations- och Energi/hypnosterapeututbildningarna.  På bilden även Anica Olsson (till vänster),  Dipl. 12-segsterapeut och Åsa Nilsson (mitten) Dipl. Energi-/hypnosterapeut, Leg. Sjuksköterska, även de lärare på Lifecap.

Utbildningens första år

Utbildningens första år genomförs på internat onsdag - söndag vid två tillfällen per termin. Därtill kommer tid för litteraturstudier. Utbildningen kan genomföras parallellt med heltidsarbete förutsatt att man har möjlighet att ta ledigt för att närvara på de obligatoriska träffarna samt att bbedriva litteraturstudier på hemmaplan.

Praktik
Praktik är obligatorisk och genomförs som elevbehandlingar parallellt med utbildningen.

Handledning
Normal studiehandledning ingår. Elever kan anmodas ta särskild handledning och/eller egen enskild terapi.

Terapi
Elever som inte gått i egenterapi rekommenderas detta. Tillgång till kvalificerade terapeuter finns.

Målgrupp

Diplomerad energiterapeut vänder sig till Dig som är intresserad av att hjälpa människor komma vidare i sin personliga utveckling. Du har en helhetssyn på människan som fysisk, mental, andlig och känslomässig varelse och är intresserad av att söka grundorsakerna till ohälsa. Erfarenheten av arbeten med stor personkontakt är värdefull.

Du behöver vara villig att arbeta med din egen personliga utveckling eftersom du som diplomerad energiterapeut själv
kommer att vara ett verktyg i andras växande. Värdefullt är att ha hög empatisk förmåga och god människokunskap. Personlig lämplighet är avgörande.

Majoriteten av energiterapeuten är verksamma som egna företagare, ofta arbetar
de i nätverk med andra terapeuter.

Examen & Intyg

Examensdiplom till "Diplomerad Hypnos och Energiterapeut" utdelas vid fullgjord utbildning och betalning.

Kostnader

För privatbetalande: 28 800 kr. inkl moms per termin
För företag: 28 800 kr. exkl. moms per termin

Kost och logi ingår.
Terminsavgiften betalas månadsvis eller terminsvis. Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

HUMAN FINAS gör det möjligt för dig att dela upp kostnaderna för din terapeututbildning. Lifecap har ett avtal med Human Finans som inriktar sig på att underlätta finansieringen för människor som vill satsa på utbildningar inom Hälsoområdet.

Lifecap AB

Lifecap AB

Lifecap

Lifecap erbjuder möjligheter till personligt växande. Vi har valt ut ett antal  platser dit du kan komma för att utbilda dig, studera dig själv, dina värderingar, attityder och beteenden.  Lifecaps coach- och terapeututbildningar är vår bas. Dessutom utgör Lifecaps hemsida...


Läs mer om Lifecap AB och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Diplomerad Energiterapeut och hypnosterapeut

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Lifecap AB

Tulka 1745
76049 Herräng

Tel: 08-545 959 40
www.lifecap.se

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner.

Klaus
(5)
Med så sakkunniga lärare, gästföreläsare, processinriktade sammankomster och gedigna material så kan jag rekommendera denna utbildning. Att få lära sig hur jag med hypnos, kinesiologi och andra verktyg kan komma till botten med undermedvetna "buggar" hos klienten för att hjälpa dom att hjälpa sig själva. Och att under utbildningen få all denn...
Visa mer
Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från yrkesutbildningar.se
Logga in