Fritidsledarutbildning - distans

Karlskoga Folkhögskola
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans, Karlskoga
4 terminer
Deltid, distans
CSN-berättigad
Kommande starter
Karlskoga
Höst  
Distans
Höst  

Om utbildningen

Tycker du om att jobba med människors fritid? Drivs du av att se människor växa och utvecklas
genom stimulerande och inkluderande fritidsaktiviteter? Sök då till Fritidsledarutbildning för yrkesverksamma - Distans

Under utbildningen ger dina yrkeserfarenheter viktiga bidrag till uppgifter och projekt. Ditt arbete som fritidsledare utgör samtidigt praktik under utbildningen.

När du genomgått utbildningen kommer du bättre kunna leda och aktivera barn och ungdomar genom ett främjande arbetssätt. Du kommer då vara väl insatt i hur du skapar och bedriver ett projekt, både med och för ungdomar och barn. Du kommer ha en större och djupare teoretisk grund för fortsatt arbete med  ungdomar på fritidsgård, skola såväl som i församling och förening.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är tvåårig på halvfart. Den innehåller 12 obligatoriska träffar, tre veckoslut per termin. Liksom helfartsutbildningen präglas distansutbildningen av profilen coachning och ungdomars fritid och hälsa. Dina arbetsredskap är internetansluten dator och Google workspace.

För dig som är anställd som fritidsledare sedan minst tre år på minst 50% tjänst inom fritidsområdet. Fyller minst 25 år under ansökningsåret.

Studieområden

Människans växande och livsvillkor, 10 veckor

Området ska, utifrån beteendevetenskapliga teorier och perspektiv, ge kunskap om män­ni­skans utveckling, uppväxt- och livsvillkor. Vi lä­ser om tro och kultur samt om hälsa och handikapp.

Samhälle, fritidskulturer och fritidsarbete, 9,5 veckor

Blocket ska, utifrån samhällsvetenskapligt och idéhistoriskt perspektiv, studera enskil­das och gruppers möjligheter med avseende på del­aktig­het, makt, resurser och trygghet. Här fin­ns äm­nen som samhälls- och rätts­kunskap, soci­ologi och främjande förhåll­ningssätt.

Pedagogik och Ledarskapsutveckling, 7,5 veckor

Här ska vi studera ledarskapets olika former, förhållningssätt och förutsättningar samt grup­processer och grupputveckling i ett so­cial­psyko­logiskt och etiskt perspektiv. Inom detta område läser vi socialpsykologi, peda­gogiskt ledarskap samt fri­luftsmetodik, där en av närträffarna innefattar färd under for­mer som gruppen bestämmer.

Fritidsarbetets metodik, 7,5 veckor

Blocket ska genomlysa yrkesroll och yr­kes­om­råde ur ett didaktiskt socialpedagogiskt per­spek­tiv, där särskilt de informella lärpro­ces­serna och folkbildningspedagogiken fo­kuseras. Vi läser om ungdomskulturer och fri­tids­gårdsmeto­dik samt den öppna verk­samheten på fritidsgård. Vi lär oss arbeta praktiskt med hantverk samt IT och andra media.

Fritiden som forskningsfält, 5 veckor

Området ska presentera grunderna i kvali­tativa såväl som kvantitativa metoder inom sam­hälls- eller beteendevetenskaplig forsk­ningsme­tod. Inom detta område studerar vi fritidsve­tenskap, fritidsforskning och rap­p­ortskrivning.

Närträffar, 2,5 veckor

Under närträffarna blandas föreläsningar med redovisningar, introduktioner och hantverk.

Praktik

Din nuvarande anställning är din praktik­plats och pågår alltså under hela utbild­ningen.

För mer information om Fritidsledarutbildning - distans, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Karlskoga Folkhögskola Facebook

Så ansöker du

 • Du söker direkt via vår hemsida
 • Du ska fylla minst 25 år under antagningsåret
 • Du är anställd som fritidsledare/ungdomsledare sen minst tre år, på minst halvtid.
 • Du skall för att kunna antas ha behörighet för högskolestudier. Du har grundläggande behörighet om du har:

  • godkänt på minst 2250 gymnasiepoäng
  • godkänt på 90 procent av kurserna på en fullständig gymnasial vuxenutbildning
  • en utbildning från en folkhögskola som ger grundläggande behörighet
  • en utländsk motsvarighet till gymnasieutbildning.
  • Detta innebär i korthet att du har motsvarande godkänd nivå i sju kärnämneskurser:

   • Svenska A och B, eller Svenska som andraspråk A och B
   • Engelska A
   • Matematik A
   • Samhällskunskap A
   • Naturkunskap A
   • Religionskunskap A
   • Historia A

Examen & Intyg

Utbildningen ger intyg på genomgången distansutbildning för fritidsledare

Kostnader

Försäkring och kopierat material 250:- 

Litteratur ca. 5100:-

Tillkommer resande, boende och mat för helgen, varav 285:- för mat & kaffe på skolan per helg, exkl. lördag middag.

Boende på skolan, enkel 350:-, dubbel 230:-/natt samt 270:- för mat & kaffe per helg, exkl. lördag middag. Med res. för prisjusteringar.

Karlskoga Folkhögskola

Välkommen till Karlskoga Folkhögskola!

Vi är folkhögskolan som vill och vågar för framtiden.Karlskoga folkhögskola har tre ledord som blivit vår vision; möten, mod och möjligheter. Vi skapar möten där du är med och påverkar. Folkhögskolan är en plats för fria och öppna diskussioner där...


Läs mer om Karlskoga Folkhögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Fritidsledarutbildning - distans

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Karlskoga Folkhögskola

Rektor lindholms väg 23
691 44 Karlskoga

Tel: 0586-646 00
Fax 0586-646 22
www.karlskogafolkhogskola.se

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in