Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Vet du inte riktigt vad du ska plugga? 🎓📚 Besök vår Digitala utbildningsmässa den 30 september kl. 08.00 -18.00 och ta reda på det! ✨ Läs mer om mässan här!

ACT Steg 1-utbildning

HumaNova
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Lund, Stockholm
2 år
Deltid
Icke studiemedelsberättigad
37 750 SEK inkl. moms
Kommande starter

Plats & start


Lund
37 750 SEK
Hösten 2019

Stockholm
37 750 SEK
Hösten 2019

ACT Steg 1-utbildning

ACT-terapeutUtbildning till ACT-terapeut

HumaNovas basutbildning i psykoterapi är baserad på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och vänder sig till dig som vill utvecklas med nytänkande – den tredje vågens KBT.

ACT är en evidensbaserad psykoterapiform som lyfter fram balansen mellan acceptans och förändring, mellan inre perspektivtagande och Mindfulness i kombination med aktiv handling. Du kan använda ACT i ditt arbete inom vårdsektorn samt inom socialt arbete, exempelvis som socionom eller motsvarande. ACT används även av psykoterapeuter och coacher som arbetar inom hälsosektorn.

ACT ger verktyg både på det inre och det yttre planet, och genom att lägga vikt vid förmågan till perspektivtagande snarare än analys och ”bearbetning” kan ACT erbjuda genvägar till förändring också i lägen som kan verka mer eller mindre fastlåsta.

Omfattning

4 terminer. Den schemalagda utbildningstiden uppgår till cirka 360 utbildningstimmar varav 120 timmar grupphandledning. Individuellt hemarbete med olika övningar och skriftliga uppgifter tillkommer. 14 tillfällen/termin.

Föreläsningar, teoretiska genomgångar och litteraturstudier förenas med upplevelsebaserade seminarier och en mängd ACT-övningar i självupplevelsens form, gruppdiskussioner och rollspel.

Under termin 2, 3 och 4 arbetar du med träningsklienter, under regelbunden handledning av utbildningsansvariga samt med hjälp av inspelade terapisessioner.

För mer information om ACT Steg 1-utbildning, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Du har troligtvis erfarenhet av människovårdande yrke eller arbete med sociala frågor. Ansökan görs på vår hemsida. När din anmälan inkommit till oss kontaktar vi dig för en antagningsintervju.

Kursens innehåll

 • Inlärningspsykologi. Historik och grundprinciper.

  Teoretisk förståelse/praktisk övning i funktionell analys som värdefullt arbetsredskap.

 • Anknytningsteori.
  Anknytningserfarenheternas betydelse för de inre, inlärningsbaserade ”modeller” vi bygger upp.

 • Relational Frame Theory.
  Förståelse för tänkandets roll vid livsproblem, blockeringar och undvikanden. Upplevelsemässigt undvikande som ”evolutionens baksida”.

 • Affektteori och affektfokuserad behandling.
 • Ett existentiellt perspektiv.

  De existentiella grundfrågorna.

 • Eftersom utbildningen är upplagd i Steg 1-form kommer den också att ge orientering inom andra områden som är relevanta i det terapeutiska arbetet.

Kostnader

Privat
36 750 SEK inkl. moms.
Företag
36 750 SEK exkl. moms.

HumaNova

HumaNova

HumaNova - personligt och organisatoriskt växande

Söker du nya vägar i ditt yrkesliv eller vill du utvecklas som människa? Välj HumaNova! HumaNova har under sina verksamhetsår diplomerat hundratals konsulter och terapeuter, vilka idag är verksamma inom organisatoriskt och personligt växande. HumaNova Utbildning är Nordens största fristående...


Läs mer om HumaNova och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: ACT Steg 1-utbildning

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

HumaNova

Skeppsbron 32
111 30 Stockholm


Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från yrkesutbildningar.se
Logga in

Du kanske också är intresserad av: