Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Existentiell Coaching

Contar
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Stockholm
10 dagar
Deltid
Icke studiemedelsberättigad
46 000 SEK inkl. moms
Klassrum
Startdatum: 2020-09-11 - Stockholm
Vem är jag? Vad vill jag? Vad är mening?

Existentiell Coaching

Existentiell fördjupning för dig som har samtalet som yrke

Vem är jag? Vad vill jag? Vad är mening?

Existentiella samtal och coaching har sina rötter i existentiell filosofi och psykologi. Sedan antiken har filosoferna undersökt ämnen som är lika aktuella idag som då: Vad är det att vara människa? Hur är det att leva i relation till andra? Och hur kan man hantera sin frihet och alla sina valmöjligheter?

Existentiella samtal är viktiga i vår tid eftersom de inte i första hand är målinriktade utan snarare utforskar människans unika situation med inspiration från filosofin. Samtalet sker i dialog med klientens fråga i fokus och ger möjlighet att vidga sin syn på vad det är att vara människa. Det kan handla om en aktuell livsfråga – arbete, kärlek, val, ansvar – eller om mänskliga grundvillkor som döden och meningen.

EXISTENTIELL COACHING I VÄRLDEN
Existentiell coaching finns förutom i Sverige i Europa, Kanada, Latinamerika, Afrika och Asien. Viktiga företrädare är Ernesto Spinelli,Alfried Längle oc hEmmy van Deurzen. I London på NSPC,New School of Psychotherapy and Counselling går det också ta en master i existentiell coaching.

UTBILDNINGENS MÅL
Utbildningen Existentiella coaching är ett första steg på en vidareutbildning för dig som redan har ett samtalsyrke och som vill komplettera med ett existentiellt perspektiv. Kanske vill du använda kunskaperna i din nuvarande yrkesroll, eller så tänker du dig en framtid där du mer specifikt ägnar dig åt olika former av existentiella samtal. Målet för utbildningen är att ge dig en fördjupad kompetens att möta människor i svårigheter och dilemman av existentiell art.

Den första terminen ägnar vi oss åt filosofi och självreflektion. Du får en introduktion till de viktigaste filosoferna och den existentiella människosynens mest centrala begrepp. Du får också lära dig den speciella samtalsmetodik som vi arbetar med, den fenomenologiska. I samarbete med en annan deltagare får du använda dina nya kunskaper i relation till dig själv. Den andra terminen har du dina första utbildningsklienter, får mer existentiell samtals- och coachingmetodik och handledning med filosofisk fördjupning.

För mer information om Existentiell Coaching, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

KOMPETENSKRAV
Eftersom utbildningen i existentiella samtal och coaching är en vidareutbildning bör deltagarna redan ha professionell erfarenhet av samtal. Det innebär att den som söker till utbildningen behöver antingen ha en grundutbildning där det ingår samtal och/eller arbetslivserfarenhet i ett yrke där samtalet är centralt.

CERTIFIERING
Den som gått utbildningen får ett diplom och kan sedan gå vidare på certifieringsprogrammet och därmed bli certifierad existentiell coach.
Certifieringen består av fortsatt klientarbete och handledning med filosofisk fördjupning.

ANMÄLAN
Anmäl dig till Contar via mail.  Ange namn, adress, mail och mobil. Infoga ett enkelt cv med utbildning och yrkeserfarenhet av samtal.

Kursledare

SNABBFAKTA
VAD
Vidareutbildning i existentiella samtal och coaching för dig som har ett samtalsyrke.

HUR
Två terminer, totalt 10 utbildningsdagar plus en uppföljningsdag efter cirka tre månader.
Föreläsningar, workshops, litteraturstudier, utbildningsklienter och handledning.


Termin 1 
5 dagar: Existentiell filosofi och psykologi, fenomenologisk teori och personlig utveckling.

Termin 2
5 dagar: Fenomenologisk praktik, samtalsmetodik, klientarbete, handledning med filosofisk fördjupning.

Uppföljningsdag
En uppföljningsdag efter tre månader. Vi delar erfarenheter och fyller på med ny kunskap.

Kursinnehåll

UPPLÄGG
Utbildningen omfattar föreläsningar, workshops, enskilda, par- och gruppövningar med fokus på personlig och professionell utveckling, litteraturstudier och skrivuppgifter. Deltagarna kommer också att ha utbildningsklienter och få handledning med filosofisk fördjupning.

Termin för termin
Den första terminen, består av studier i existentiell filosofi och psykologi och fenomenologisk teori med fokus på förståelse av sitt eget vara i världen. Deltagarna kommer också att coacha varandra.

Den andra terminen, är inriktad på det professionella hantverket. Vi studerar fenomenologisk samtalsmetodik och existentiell coachingteknik. Under den här terminen har deltagarna också externa utbildningsklienter och grupphandledning med filosofisk fördjupning.

Utbildningen innehåller också skrivuppgifter. Den första terminen kommer deltagarna att få utforska sig själva i relation till den existentiella filosofin, psykologin och coachingen. Den andra terminen utgår vi från klientarbetet. Hur kan samtalen förstås med hjälp av existentiell filosofi, psykologi och coaching?

LITTERATUR
Kurslitteraturen består av existentiell filosofi, psykologi och coaching, både böcker och specialskrivet kursmaterial.

Examen & Intyg

EXAMEN
För att deltagarna ska få ut sitt diplom ska de ha varit närvarande vid alla kursdagarna (det går att vara borta någon gång och då kompensera med en skriftlig rapport). Deltagarna ska också ha haft två utbildningsklienter som de träffat minst 6 gånger (1 inledande gång och 5 samtal). De ska också vara godkända på handledningen och på sina texter.

Tid och plats

ATT LEDA EXISTENTIELLA SAMTALSGRUPPER

EN VIDAREUTBILDNING FÖR DIG SOM VILL LEDA FILOSOFISKA SAMTAL

Vad är det att vara människa? Vad är meningen? Och hur kan vi tala om döden? Det finns många existentiella frågor, men ont om möjligheter att tala om dem. Därför startar vi nu en vidareutbildning för dig som redan har ett samtalsyrke och som i framtiden vill leda existentiella samtalsgrupper i egen regi eller på din arbetsplats.

En existentiell samtalsgrupp är ett metod där deltagarna tillsammans utforskar existentiella frågor med inspiration av existentiell filosofi. Ämnena kan vara förutbestämda, eller väljas av gruppen. Metoden är utforskande och öppen, deltagarna söker inte efter ett enhetligt svar utan prövar många olika sätt att se, många sätt att tänka, utan något krav på att komma överens. De tänker själva tillsammans med andra och kommer därifrån med en bredare syn på vad det är att leva som människa.

Den existentiella filosofin är en bra utgångspunkt för den här formen av samtal. Både därför att det är den grenen av filosofin som specialiserat sig på frågan om människans existens och för att filosoferna är så uppfriskande oense. Här finns ateister och mystiker och allt från anarkister till djupt konservativa. Och i de existentiella samtalsgrupperna följer vi Sören Kierkegaards råd: Pröva det du hör och läser mot dina egna tankar och ditt eget liv.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Under utbildningen kommer du få en grundläggande orientering  i existentiell filosofi, existentiella frågor och fenomenologisk samtalsmetodik med inriktning på grupper. Du kommer också fördjupa dina kunskaper i att leda grupper och i gruppdynamik. Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt med den metod som du får inblick i.
Under hösten har du också en inläsningsperiod där du fördjupar dig i olika existentiella frågor. Under vintern leder du sedan en egen övningsgrupp i existentiella samtal, får handledning och får pröva ytterligare metoder.

Contar

Contar

Väx med Contar genom utbildning och terapi. De erbjuder ett komplett utbildningsprogram för dig som vill arbeta med människor och samtal. Contars viktigaste utgångspunkt är uppfattningen att alla människor har lika värde, och verktyget är det professionella samtalet. Verksamheten präglas...


Läs mer om Contar och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Existentiell Coaching

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Contar

Högbergsgatan 30A
116 20 Stockholm

Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från yrkesutbildningar.se
Logga in

Du kanske också är intresserad av: