Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Skyddsombud Arbetsmiljö för skyddsombud. Onlineutbildning / Distansutbildning

Branschutbildarna
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans
Egen takt
4 000 SEK inkl. moms
Distans
Startdatum: Onlineutbildning, löpande anmälan - Distans
Sista ansökan: Löpande anmälan
Skyddsombud Arbetsmiljö för skyddsombud. Onlineutbildning /

Skyddsombud Arbetsmiljö för skyddsombud. Onlineutbildning / Distansutbildning

BAM - bättre arbetsmiljö

- Onlineutbildning

Det här är en digital version av vår mycket populära lärarledda endagskurs BAM bättre arbetsmiljö

  1. Deltagare har tillgång till utbildningen hela 12 månader.
  2. Deltagare kan när som helst under dessa 12 månader gå in och repetera valda lektioner, söka information, läsa och/eller skriva ut allt studiematerial* som ingår i utbildningen. *(Se nedan)
  3. Utbildningen motsvarar en heldags lärarledd utbildning.
  4. Utbildningen följer branschens krav enligt SAM-föreskriften

Utbildning i Bättre Arbetsmiljö - BAM

Du kan känna dig lugn. Vi rätar ut dina frågetecken och gör det enklare och roligare. Efter genomförd utbildning erhåller du ett kursintyg som beskriver kursens innehåll och din godkända BAM – kompetens.

Utbildningen är uppdelad i 12 lektioner. Total tid: 3 timmar och 50 minuter vilket motsvarar en dags lärarledd utbildning. Den kan genomföras valfritt via dator, surfplatta eller smartphone.

Efter varje lektion följer ett antal kontrollfrågor som deltagaren ska besvara rätt för att få godkänt. Deltagare kan pausa, gå tillbaka och upprepa lektionerna obegränsat antal gånger under hela 12 månader.

Omgående efter att samtliga 12 avsnitt är gjorda och samtliga frågor rätt besvarade får deltagaren access till sitt BAS P / BAS utbildningsintyg som enkelt kan enkelt laddas hem till dator, surfplatta eller smartphone.

Investering

3.200 kronor + moms

Examen och diplom 

Omgående efter genomgången utbildning får deltagaren access till sitt BAM utbildningsintyg som enkelt kan enkelt laddas hem till dator, surfplatta eller smartphone.

För mer information om Skyddsombud Arbetsmiljö för skyddsombud. Onlineutbildning / Distansutbildning, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som har ett arbetsmiljöansvar. Skyddsombud, egenföretagare, chefer, arbetsledare och andra som behöver lära sig arbetsmiljö från grunden.

Erbjudande

Följande rabattsystem gäller från 5 deltagare eller fler på samma faktura/beställning:

Antal deltagare             Rabatt

    5                           10%

  10                            20%

  30                            30%

  50                            40%

100                            45%

 200                           50%

 500                           65%

Upplägg

Studera BAM "en kvart om dagen" eller när du har tid över.

Hela utbildningen som motsvarar en  heldagskurs är uppdelad i 12 lektioner eller kvartar som vi säger. Ingen av lektionerna är precis en kvart utan nån är lite längre och nån är lite kortare så snittet ligger på 17 minuter per lektion. Efter varje lektion finns några testfrågor du ska besvara. När du klarat testet går du vidare till nästa lektion. Om du svarar fel får du göra om testet tills du klarar det.

Kursinnehåll

Följande moment ingår i BAM- utbildningen:

1.     Viktigt för en god arbetsmiljö

2.     Roller och hur de fungerar tillsammans

3.     Ansvar för olika roller

4.     Arbetsgivaren

5.     Medarbetaren/arbetstagaren

6.     Skyddsombudet

7.     Skyddsombudet – hur välja

8.     Skyddsombudets uppgifter

9.     Skyddsombudet – samverkan

10.  Skyddsombudet – rättigheter

11.  Samordningsansvarig på gemensamt arbetsställe

12.  Byggherren

13.  Samverkan med myndigheter m fl

14.  Lagstiftningen i stort

15.  Arbetsmiljölagstiftningen i stort

16.  Arbetsmiljölagen

17.  Arbetsmiljöförordningen

18.  Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)

19.  Lagstiftningen i stort, del 2

20.  AFS:ar – Arbetsmiljöverkets föreskrifter

21.  O.S.A.- Organisatorisk och social arbetsmiljö

22.  Arbetsplatsens utformning

23.  Belastningsergonomi

24.  Buller

25.  Skyddsåtgärder mot skada genom fall

26.  Byggnads- och anläggningsarbete

27.  Kemiska arbetsmiljörisker

28.  Våld och hot i arbetsmiljön

29.  Ansvar och påföljder vid överträdelser

30.  Annan närliggande lagstiftning

31.  Riskfaktorer och skyddsfaktorer (friskfaktorer)

32.  Risker i den fysiska arbetsmiljön

33.  Riskfaktorer enligt Arbetsmiljöverket

34.  Kännetecken på en god säkerhetskultur

35.  Riskfaktorer – psykisk påfrestning

36.  Skyddsfaktorer

37.  Riskbedömning

38.  Arbetsmiljöhandbok

39.  Matris för riskbedömning

40.  Vad vinner vi på en god arbetsmiljö?

41.  Den positiva arbetsplatsen

Branschutbildarna

Branschutbildarna i Sverige AB

Branschutbildarna erbjuder praktiska utbildningar som ger dig rätt kompetens på ett så enkelt vis som möjligt. Vi tror inte på högläsning ur paragrafer utan ger dig verktygen för att hitta det du söker, när du behöver det.  Med över 11...


Läs mer om Branschutbildarna och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Skyddsombud Arbetsmiljö för skyddsombud. Onlineutbildning / Distansutbildning

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Branschutbildarna


Tel: 0906958101
Mobil 0702758801
www.branschutbildarna.se


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in

Du kanske också är intresserad av: