Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Byggarbetsmiljösamordnare BAS P / BAS U. Onlineutbildning / Distansutbildning

Branschutbildarna
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans
Egen takt
4 000 SEK inkl. moms
Distans
Startdatum: Löpande - Distans
Byggarbetsmiljösamordnare BAS P / BAS U. Onlineutbildning / Distansutbildning

Byggarbetsmiljösamordnare BAS P / BAS U. Onlineutbildning / Distansutbildning

BAS P / BAS U Onlineutbildning

Det här är en digital version av vår mycket populära lärarledda endagskurs BAS P / BAS U – Byggarbetsmiljösamordnare.

 • Deltagare har tillgång till utbildningen hela 12 månader.
 • Deltagare kan när som helst kan gå in och repetera valda lektioner, söka information, läsa och/eller skriva ut allt studiematerial som ingår i utbildningen.
 • Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets rekommendationer.
 • Utbildningen motsvarar en heldags lärarledd utbildning.

Det här lär du dig på utbildningen

Efter utbildningen har deltagaren praktiska kunskaper i de nya arbetsmiljöreglerna för byggnads- och anläggningsarbeten. Vi visar hur man identifierar risker och arbetar förebyggande, hur och var man söker och hittar mer information när du behöver det i ditt dagliga arbete. Du kan känna dig lugn. Vi rätar ut dina frågetecken och gör det enklare och roligare. Efter genomförd utbildning erhåller du ett kursintyg som beskriver kursens innehåll och din godkända Bas P / Bas U – kompetens.

Utbildningen är uppdelad i 16 lektioner. Total tid: 4 timmar och 36 minuter vilket motsvarar en dags lärarledd utbildning. Den kan genomföras valfritt via dator, surfplatta eller smartphone.

Efter varje lektion följer ett antal kontrollfrågor som deltagaren ska besvara rätt för att få godkänt. Deltagare kan pausa, gå tillbaka och upprepa lektionerna obegränsat antal gånger under hela 12 månader.

Omgående efter att samtliga 16 avsnitt är gjorda och samtliga frågor rätt besvarade får deltagaren access till sitt BAS P / BAS utbildningsintyg som enkelt kan enkelt laddas hem till dator, surfplatta eller smartphone.

Investering

3.200 kronor + moms. Vad ingår i priset?

 • Onlineutbildning, samtliga delmoment
 • Personligt kursintyg för BAS P / BAS U
För mer information om Byggarbetsmiljösamordnare BAS P / BAS U. Onlineutbildning / Distansutbildning, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Målgrupp

Alla personer i arbetsledande positioner inom området bygg/anläggning/projektering med ett övergripande arbetsmiljöansvar – som har behov av att själva styra över när och var utbildningen bedrivs. Exempelvis platschefer, projektörer, arkitekter, konsulter, kvalitetsansvariga, byggherrar, byggledare och egenföretagare.

Erbjudande

Rabatt för flera deltagare

Beställer ni kursen till flera deltagare kan ni få rabatt! Följande rabattsystem gäller från 5 deltagare:

 •   5 deltagare  –  10 %
 • 10 deltagare  –  20%
 • 30 deltagare  –  30 %
 • 50 deltagare  –  40 %
 • 100 deltagare – 45 %
 • 200 deltagare – 50 %
 • 500 deltagare – 65 %

Upplägg

Studera "en kvart om dagen" eller när du har tid över.

Hela utbildningen som motsvarar en  heldagskurs är uppdelad i 16 lektioner eller kvartar som vi säger. Ingen av lektionerna är precis en kvart utan nån är lite längre och nån är lite kortare så snittet ligger på 17 minuter per lektion. Efter varje lektion finns några testfrågor du ska besvara. När du klarat testet går du vidare till nästa lektion. Om du svarar fel får du göra om testet tills du klarar det. 

AGENDA - Bas P / Bas U – Onlineutbildning - 

 • Lektion 1. Längd 20 minuter

Introduktion - Presentation - Statistik

Första lektionen ger en kort presentation och introduktion av kursens innehåll samt bakgrund till varför vi har de lagar och regler som vi har i Sverige. Vi går igenom en del statistik kring arbetsskador, arbetssjukdomar och liknande för att vi ska få en känsla för var riskerna kan vara som störst. Sen blir det en hel del prat om Arbetsmiljölagen, EU-direktiv, förordningar, regler och roller i framför allt byggbranschen. Byggherrar, arbetsgivare och samordningsansvarig. Bygg- och anläggningsföreskriften och de olika rollerna. Vad ska Bas P / Bas U, byggherre, arbetsgivare kunna, veta och ha ansvar för?

 • Lektion 2. Längd 18 minuter

Här går vi in på Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

Ansvar för olika roller

 • Arbetsgivarens ansvar
 • Arbetstagarens ansvar

 • Lektion 3. Längd 22 minuter

.... vi fortsätter med Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160 ....

 • Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska ......
 • Kraven på byggherren

 • Lektion 4. Längd 16 minuter

........ vi fortsätter med arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

 • BAS P ska …..
 • BAS U ska …..
 • Gemensamma arbetsställen
 • Ansvar och påföljder vid överträdelser
 • Sanktionsavgifter

 • Lektion 5. Längd 15 minuter

Ansvar och påföljder vid överträdelser

 1. Straffansvar
 2. Sanktionsavgifter

 • Lektion 6. Längd 10 minuter

AFS 1993:3 Byggnads- och anläggningsarbete

 • Reglerar planering och utförande av byggnads- och anläggningsarbete.
 • Exempel på byggnads- och anläggningsarbete
 • Befintliga objekt

 • Lektion 7. Längd 9 minuter

AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete

Byggarbetsmiljösamordnare.

Vilken utbildning, kompetens, erfarenhet krävs?

 • Lektion 8. Längd 28 minuter

AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete

 • Förhandsanmälan krävs om .....
 • Arbetsmiljöplan (AMP) krävs om .....
 • 13 särskilda risker
 • Sanktionsavgifter
 • Dokumentation över projekt

 • Lektion 9. Längd 13 minuter

AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete

 • BAS U ska ......
 • Regler och skyldigheter på byggarbetsplatsen

 • Lektion 10. Längd 7 minuter

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

 • Lektion 11. Längd 14 minuter

AFS 2012:2 Belastningsergonomi

 • Riskbedömning
 • Arbetsställningar
 • Arbetsplatsen
 • Byggherrens ansvar
 • ADI616
 • Gradering rött, gult, grönt

 • Lektion 12. Längd 19 minuter

AFS 2006:1 Asbest

AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning

 • Lektion 13. Längd 13 minuter

AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar

Arbetsmiljöverket om stegar (ADI 511)

AFS 2013:4 Ställningar

 • Lektion 14. Längd 14 minuter

AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker

 • Kemisk riskkälla
 • Riskbedömning
 • Hygieniska gränsvärden
 • Specialfall
 • Arbetstillstånd

 • Lektion 15. Längd 17 minuter

AFS 2005:16 Buller

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap

AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

 • Lektion 16. Längd 11 minuter
 • AFS 2008:3 Maskiner
 • AFS 1981:14 Skyddsåtgärder mot skada genom fall
 • AFS 1981:15 Skydd mot skada genom ras
 • Ännu fler AFS:ar…

Kursinnehåll

Följande moment ingår i utbildningen:

 • Presentation/introduktion

 • Bakgrund & Statistik

 • Arbetsmiljölagen

  • Roller (bl a byggherre, arbetsgivare, BAS-P och BAS-U)

  • Ansvar

 • Bygg- och anläggningsföreskriften AFS 1999:3

  • Fokus på roller & ansvar

 • Kort om viktiga AFS:ar/arbeten

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete 

  • Belastningsergonomi

  • Asbest

  • Arbetsplatsens utformning

  • Arbete på höjd

  • Kemiska arbetsmiljörisker

  • Buller

  • Lyftanordningar & lyftredskap

  • Maskiner

  • Ras/schakt

Förteckning över studiematerial som du får tillgång till helt kostnadsfritt när du bokar en BAS P / BAS U onlineutbildning hos oss.

 1. Användning av arbetsutrustning
 2. Användning lyftanordningar
 3. Arbetsmiljölagen
 4. Arbetsplatsens utformning
 5. Asbest
 6. Belastningsergonomi
 7. Besiktning lyftanordningar
 8. Buller
 9. Byggnads. och anläggningsarbete
 10. Ensamarbete
 11. Första hjälpen och krisstöd och föreskrifter
 12. Kemiska arbetsmiljörisker
 13. Kvarts- och stendamm
 14. Maskiner
 15. Minderårigas arbetsmiljö
 16. OSA Organisatorisk och social arbetsmiljö
 17. SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete
 18. Skada genom fall
 19. Skyltar och signaler
 20. Skada genom ras
 21. Stegar och arbetsbockar
 22. Ställningar
 23. Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning
 24. Vibrationer
 25. Våld och hot

Kursledare

Anders Högström

Anders är en rutinerad konsult och föredragshållare inom miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Han har arbetat med risk- och miljöanalyser i mer än 20 år, varav 15 som konsult. De senaste åren har Anders till stor del fokuserat olika delar av bygg- och anläggningsbranschen. Bland annat har han hållit över 80 BAS-P/BAS-U-kurser, med början när lagstiftningen om BAS-P/BAS-U trädde i kraft 2009. Hans specialistområde ligger idag inom miljö- och arbetsmiljöledning samt byggarbetsmiljö. Ett område som särskilt intresserar Anders är hur lagstiftningens krav kan tillämpas och göras begripliga i den konkreta verksamheten.

Anders arbetar dessutom som regionchef på konsultföretaget Geosigma AB i Göteborg.

Branschutbildarna

Branschutbildarna i Sverige AB

Branschutbildarna erbjuder praktiska utbildningar som ger dig rätt kompetens på ett så enkelt vis som möjligt. Vi tror inte på högläsning ur paragrafer utan ger dig verktygen för att hitta det du söker, när du behöver det.  Med över 11...


Läs mer om Branschutbildarna och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Byggarbetsmiljösamordnare BAS P / BAS U. Onlineutbildning / Distansutbildning

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Branschutbildarna


Tel: 0906958101
Mobil 0702758801
www.branschutbildarna.se


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in

Du kanske också är intresserad av: