Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

BAS P / BAS U. Lärarledd kurs 1 dag

Branschutbildarna
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Växjö, Örebro
1 dag
BAS P / BAS U. Lärarledd kurs 1 dag

BAS P / BAS U. Lärarledd kurs 1 dag

Unna Dig den bästa BAS P / BAS U-utbildningen.

Med över 11 000 nöjda kursdeltagare från fler än 5 000 företag sen starten 2010 har Branschutbildarna blivit en av de ledande aktörerna på marknaden och nästa år firar vi 10-årsjubileum.

Kursen ger Dig kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets rekommendationer.

Hjärtligt välkommen in i värmen och gemenskapen hos Branschutbildarna Sverige AB.

BAS P / BAS U – Lärarledd kurs 1 dag.

Efter denna kurs har du praktiska kunskaper i de nya arbetsmiljöreglerna för byggnads- och anläggningsarbeten. Vi rätar ut dina frågetecken och gör det enklare och roligare.

Från den 1 januari 2009 gäller nya krav i Arbetsmiljölagen avseende byggande.

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär mot privatkunder

Det är byggherren som utser byggarbetsmiljösamordnare.

De som utses ska kunna styrka utbildning, kompetens och erfarenhet för att ta den rollen. Utbildningskravet gäller från 1 januari 2011

"Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets rekommendationer"

Detta och mycket mera kommer du lära dig under dagen:

 • Presentation / introduktion

 • Bakgrund & Statistik

 • Arbetsmiljölagen

  • Roller (bl a byggherre, arbetsgivare, BAS-P och BAS-U)

  • Ansvar

 • Bygg- och anläggningsföreskriften AFS 1999:3

  • Fokus på roller & ansvar

  Kort om viktiga AFS:ar/arbeten

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete 

  • Belastningsergonomi

  • Asbest

  • Arbetsplatsens utformning

  • Arbete på höjd

  • Kemiska arbetsmiljörisker

  • Buller

  • Lyftanordningar & lyftredskap

  • Maskiner

  • Ras/schakt

För mer information om BAS P / BAS U. Lärarledd kurs 1 dag, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Målgrupp

Alla som arbetar inom området bygg / anläggning / projektering oavsett omfattning. Platschefer, projektörer, arkitekter, konsulter, kvalitetsansvariga, byggherrar, byggledare, egenföretagare, m m.

Examen & Intyg

Efter genomförd kurs erhåller du ett kursintyg som beskriver kursens innehåll och din godkända Bas P / Bas U – kompetens. 

Upplägg

Behöver ditt företag en anpassad kurs?

Kontakta oss, vi anordnar skräddarsydda kurser som är anpassade efter just era behov.

Kursinnehåll

Bas P/Bas U – Onlineutbildning.  

Lektion 1. Längd 20 minuter

Introduktion - Presentation - Statistik

Första lektionen ger en kort presentation och introduktion av kursens innehåll samt bakgrund till varför vi har de lagar och regler som vi har i Sverige. Vi går igenom en del statistik kring arbetsskador, arbetssjukdomar och liknande för att vi ska få en känsla för var riskerna kan vara som störst. Sen blir det en hel del prat om Arbetsmiljölagen, EU-direktiv, förordningar, regler och roller i framför allt byggbranschen. Byggherrar, arbetsgivare och samordningsansvarig. Bygg- och anläggningsföreskriften och de olika rollerna. Vad ska Bas P / Bas U, byggherre, arbetsgivare kunna, veta och ha ansvar för?

Lektion 2. Längd 18 minuter

Här går vi in på Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

Ansvar för olika roller

 • Arbetsgivarens ansvar
 • Arbetstagarens ansvar

Lektion 3. Längd 22 minuter

.... vi fortsätter med Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160 ....

 • Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska ......
 • Kraven på byggherren

Lektion 4. Längd 16 minuter

........ vi fortsätter med arbetsmiljölagen SFS 1977:1160

 • BAS P ska …..
 • BAS U ska …..
 • Gemensamma arbetsställen
 • Ansvar och påföljder vid överträdelser
 • Sanktionsavgifter

Lektion 5. Längd 15 minuter

Ansvar och påföljder vid överträdelser

 1. Straffansvar
 2. Sanktionsavgifter

Lektion 6. Längd 10 minuter

AFS 1993:3 Byggnads- och anläggningsarbete

 • Reglerar planering och utförande av byggnads- och anläggningsarbete.
 • Exempel på byggnads- och anläggningsarbete
 • Befintliga objekt

Lektion 7. Längd 9 minuter

AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete

Byggarbetsmiljösamordnare.

Vilken utbildning, kompetens, erfarenhet krävs?

Lektion 8. Längd 28 minuter

AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete

 • Förhandsanmälan krävs om .....
 • Arbetsmiljöplan (AMP) krävs om .....
 • 13 särskilda risker
 • Sanktionsavgifter
 • Dokumentation över projekt

Lektion 9. Längd 13 minuter

AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete

 • BAS U ska ......
 • Regler och skyldigheter på byggarbetsplatsen

Lektion 10. Längd 7 minuter

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Lektion 11. Längd 14 minuter

AFS 2012:2 Belastningsergonomi

 • Riskbedömning
 • Arbetsställningar
 • Arbetsplatsen
 • Byggherrens ansvar
 • ADI616
 • Gradering rött, gult, grönt

Lektion 12. Längd 19 minuter

AFS 2006:1 Asbest

AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning

Lektion 13. Längd 13 minuter

AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar

Arbetsmiljöverket om stegar (ADI 511)

AFS 2013:4 Ställningar

Lektion 14. Längd 14 minuter

AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker

 • Kemisk riskkälla
 • Riskbedömning
 • Hygieniska gränsvärden
 • Specialfall
 • Arbetstillstånd

Lektion 15. Längd 17 minuter

AFS 2005:16 Buller

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap

AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

Lektion 16. Längd 11 minuter

 • AFS 2008:3 Maskiner
 • AFS 1981:14 Skyddsåtgärder mot skada genom fall
 • AFS 1981:15 Skydd mot skada genom ras
 • Ännu fler AFS:ar…

Investering

Vad ingår?

 • 1 dags lärarledd utbildning med kvalificerad och erfaren kursledare
 • Kurslitteratur
 • Personliga utbildningsintyg
 • Lunch, förmiddagsfika och eftermiddagsfika

Vi har just nu öppna kurser i följande städer:

 • Stockholm
 • Göteborg
 • Malmö
 • Jönköping
 • Örebro
 • Växjö

Branschutbildarna

Branschutbildarna i Sverige AB

Branschutbildarna erbjuder praktiska utbildningar som ger dig rätt kompetens på ett så enkelt vis som möjligt. Vi tror inte på högläsning ur paragrafer utan ger dig verktygen för att hitta det du söker, när du behöver det.  Med över 11...


Läs mer om Branschutbildarna och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: BAS P / BAS U. Lärarledd kurs 1 dag

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Branschutbildarna


Tel: 0906958101
Mobil 0702758801
www.branschutbildarna.se


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in

Du kanske också är intresserad av: