Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Grundläggande utbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT steg 1

Bergströms Kunskapsföretag AB
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans, Malmö, Stockholm
46 dagar
Deltid
Icke studiemedelsberättigad
126 000 SEK inkl. moms

Grundläggande utbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT steg 1

Läs KBT hos Bergströms

Grundläggande psykoterapiutbildning med kognitiv inriktning, KBT steg 1

En klassisk grundutbildning i psykoterapi som man kan ha nytta och glädje av i många olika yrken!

Bergströms KBT steg 1-utbildning är auktoriserad av sfKBT. Lagom studietakt under fyra terminer, undervisning fredagar-lördagar

Kognitiva förhållningssätt och kognitiva metoder vinner mark överallt. Snart förväntas all personal som arbetar inom vård, behandling och skola, ja i princip alla som arbetar nära andra människor, ha en grundutbildning i kognitiv terapi oavsett annan utbildning.

En sådan utbildning kallades förr "steg 1-utbildning" och var exklusiv och få personer var före år 2000 grundutbildade i kognitiv psykoterapi. Grundläggande utbildning i kognitiv beteendeterapeutisk psykoterapi (KBT) är som sagt merite­rande för många yrken inom bl a psykosocialt arbete, men även hos HR-personer, rehabiliterare, pedagoger m fl ökar intresset.

Bergströms grundläggande utbildning i psykoterapi ger eleven mer än många andra liknande utbildningar, bl a genom att ge introduktion till den tredje vågens terapier, utöver de generella KBT-kunskaperna. Eleven kan efter utbildningen slut välja till en eller två fortbildningar: missbruk/beroende eller relationer/anhöriga.

För mer information om Grundläggande utbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT steg 1, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansök genom att maila oss 
info @ bergstroms.org
eller
maria.b @ bergstroms.org

Utbildningen är en fortbildning för t ex socionomer, sjuksköterskor, psykologer, präster, diakoner, pedagoger, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, behandlingspedagoger, behandlingsassistenter.

Du bör ha högskolebehörighet och arbeta i ett människovårdande yrke på minst halvtid samt ha möjlighet att arbeta med en övningspatient (en session/vecka) under termin 3 och 4.

Men, även andra inom vård, behandling, pedagogik, HR m fl uppskattar utbildningen som vidareutbildning.

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av grunderna i modern kognitiv och beteendeterapeutisk behandling samt vill lära dig använda sådana behandlingsmetoder. Du ska vilja och kunna ta till dig fördjupade kunskaper om psykoterapeutiska metoder – allt i syfte att stödja människor till ett bra och fungerande liv.

Varje sökandes lämplighet för utbildningen och yrket bedöms individuellt.

Kursinnehåll

Teoriundervisning, 248 timmar
•  
Psykopatologi och diagnostik, inkl neuropsykologi, stress, ångest, depressiva
    symtom
•  Psykoterapeutiska teorier och metoder, inkl KBT
•  Psykoterapeutiska teorier och metoder, inkl KBT
•  Vetenskapsteori och forskningsmetodik
•  Teoretisk bas, inkl utvecklingspsykologi, anknytningsteori
•  Etik och lagstiftning
•  Introduktion "tredje vågens terapier"
•  Metodikövningar

Patienthandledning, 120 tim
•  
Psykoterapeutiskt arbete under handledning

Litteraturstudier
•  
Självständigt arbete

Studietakt

Utbildningen motsvarar 45 högskolepoäng. Det innebär deltidsstudier på knappt halvtid, 12-15 tim/vecka, motsvarar ca 11,25 hp per termin.

Studietakten är utformad för att kunna kombineras med heltidsarbete.

Fyra terminer, totalt 46 utbildningsdagar, 248 timmar teori och 120 timmar handledning. Termin 1 och 2 omfattar huvudsakligen teoriundervisningen och termin 3 och 4 avser huvudsakligen handledning på övningspatienter

Kursupplägg

Utbildningen ligger på två sammanhållna dagar, fredag-lördag, sex tillfällen per halvår.

Teori, metodik och övningar varvas under teoridagarna

Inläsnings- och hemuppgifter mellan utbildningsdagarna

Handledning på övningspatienter, normalt två personer (en per termin), som eleven ordnar själv. Övningspatienten ska vara godkänd av handledaren som just övningsklient

Examen & Intyg

Examensintyget ”Genomgått grundläggande utbildning i psykoterapi med kognitiv inriktning”, KBT steg 1, ges till den elev som uppfyller kraven på

 • närvaro och delaktighet på utbildningsdagarna (minst 80 % närvaro i varje kursdel)
 • närvaro och delaktighet vid litteraturseminarierna
 • godkända inlämningsuppgifter om inläst litteratur
 • godkända inlämningsuppgifter under termin 1 och 2
 • godkänt terapeutiskt arbete i handledningen
 • godkända redovisningar av utbildningspatienterna under termin 3 och 4
 • fullgjord betalning enligt avtal
 • lämnat kopia på erforderlig egenterapi (saknas det så ges ett intyg där texten är "ännu inte genomgått erforderlig egenterapi")

Kostnader

126 000 kr (fyra terminer á 31 500 kr).

Så snart du antagits till utbildningen faktureras 6 300 kr, vilket ska betalas i samband med att avtalet skrivs. Din plats är säkrad för dig då du tecknat på avtalet och betalat antagnings­avgiften.

Resterande utbildningsavgift, 119 700 kr, faktureras i enlighet med det undertecknade utbildningsavtalet. Hela summan, halva summan, per månad eller enligt den avbetalningsplan som beskrivs i avtalet.

Litteratur tillkommer motsvarande omkring 6 000 kr. Litteratur bör köpas successivt, eftersom vi ibland byter böcker. Utbildnings-PM ingår i utbildningsavgiften

Fortsatta studier

Möjlighet till titeln legitimerad psykoterapeut

Efter Bergströms grundläggande utbildning i psykoterapi väljer en del elever att söka till en påbyggnadsutbildning för att erhålla legitimation som psykoterapeut. Bergströms ger idag inte sådan påbyggnadsutbildning.

De flesta legitimerade psykoterapeuter är psykologer, socionomer, läkare, sjuksköterskor eller motsvarande. Andra människovårdande grundyrken blir allt vanligare.

Varje utbildningsanordnare som ger legitimationsgrundande påbyggnadsutbildning till psyko­terapeut fastställer sina respektive behörighetskrav. De har dock alla att följa Socialstyrelsens anvisningar. Socialstyrelsen kontrollerar påbyggnadsutbildningarna (tidigare kallad steg 2) som leder till yrkestiteln psykoterapeut. Det innebär att yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får endast användas av de som har psykoterapeutexamen. Den reguljära utbildningsgången till psykoterapeutlegitimation utgörs av

 • ett människovårdande grundyrke
 • (en orienteringskurs (50 tim) i psykoterapi)
 • en grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1 (t ex Bergströms)
 • minst två års erfarenhet (deltid accepteras) av psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning av en legitimerad psykoterapeut
 • genomgått egenterapi
 • en treårig påbyggnadsutbildning i psykoterapi på deltid

Bergströms Kunskapsföretag AB

Bergströms Kunskapsföretag AB


Bergströms Kunskapsföretag AB

Bergströms utbildar, handleder och ger terapi.  Företagets syfte är att minska antalet onödiga och för tidiga dödsfall samt minska lidandet för de drabbade och deras anhöriga. Bergströms fokus som utbildare är dels den grundläggande psykoterapiutbildningen (KBT steg 1) dels utbildningen till...


Läs mer om Bergströms Kunskapsföretag AB och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Grundläggande utbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT steg 1

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Bergströms Kunskapsföretag AB

Södra Allégatan 13
413 01 Göteborg, nära Järntorget


Kursinnehåll

Teoriundervisning, 248 timmar
•  
Psykopatologi och diagnostik, inkl neuropsykologi, stress, ångest, depressiva
    symtom
•  Psykoterapeutiska teorier och metoder, inkl KBT
•  Psykoterapeutiska teorier och metoder, inkl KBT
•  Vetenskapsteori och forskningsmetodik
•  Teoretisk bas, inkl utvecklingspsykologi, anknytningsteori
•  Etik och lagstiftning
•  Introduktion "tredje vågens terapier"
•  Metodikövningar

Patienthandledning, 120 tim
•  
Psykoterapeutiskt arbete under handledning

Litteraturstudier
•  
Självständigt arbete

Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från yrkesutbildningar.se
Logga in

Du kanske också är intresserad av: