Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Vet du inte riktigt vad du ska plugga? 🎓📚 Besök vår Digitala utbildningsmässa den 30 september kl. 08.00 -18.00 och ta reda på det! ✨ Läs mer om mässan här!

Ackrediterad ICF coachutbildning

Akademi Coachstjärnan AB
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Falun, Göteborg, Linköping, Stockholm, Sundsvall, Umeå - Visa alla  
5 utbildningstillfällen à 2 dagar
Heltid/deltid
Icke studiemedelsberättigad

Ackrediterad ICF coachutbildning

Vill du jobba som coach? Läs en coachutbildning hos Akademin CoachstjärnanUtbilda dig till professionell diplomerad coach!

Vill du arbeta som coach eller använda coaching i din yrkesroll? Hos Akademin Coachstjärnan kan du läsa en diplomutbildning av hög kvalitet. Diplomutbildningen är ackrediterad (ACSTH), kvalitetsgranskad och godkänd av ICF International Coach Federation.

Coachutbildningen som ger dig kraftfulla verktyg

Coaching är en professionell samtalsmetodik med syfte att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Coaching är idag ett av de kraftfullaste verktygen inom ledarskap och professionella samtal i yrkeslivet.

Denna coachutbildning ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att coacha andra både professionellt och privat. Efter utbildningen och godkänt slutprov samt 100 egna coachingtimmar kan du som önskar gå vidare mot internationell certifiering.

Den metod som används under coachutbildningen är upplevelsebaserad inlärning med effektiv coachträning och kortare föreläsningar/genomgångar. Det finns mycket utrymme för utbyten av erfarenheter och reflektioner.

Ni ägnar en stor del åt coachande samtalsträning i par och triader och att få feedback på egna prestationer. Grow-modellen och lösningsfokuserad coaching är utgångspunkter.

Högskoleutbildade lärare 

Lärarna på Akademi Coachstjärnan har akademiska högskoleutbildningar inom det pedagogiska området och är även internationellt certifierade inom coaching.

Möta andra coacher i viktigt nätverk

Genom nätverker Let´s Coach träffar du andra coacher och knyter nya viktiga kontakter med andra i branschen. Innehållet i dessa träffar kommer att fokusera på coachingfärdigheterna och coachträning med feedback. Nätverket finns även på distans. I dagsläget finns nätverket i Stockholm, Linköping, Sundsvall, Göteborg och Malmö. Det växer snabbt och intresset är stort för att ingå i ett sammanhang med positiva och glada coacher.

För mer information om Ackrediterad ICF coachutbildning , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

En coach hjälper individer och grupper att:

 • Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och utveckla sin livskvalitet
 • Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo
 • Nå personlig mognad genom ökad självinsikt
 • Framtidsfokusera och lösa problem
 • Åstadkomma önskade resultat och nå personliga mål/visioner
 • En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback

Upplägg för Diplomerad Coachutbildning:

Utbildningen till diplomerad coach är indelad i fem kursavsnitt. I vart och ett av kursavsnitten får du kunskap om och möjlighet att praktisera de elva professionella kärnkompetenserna.

De fem avsnitten är följande:

1. Coachingens fundament
2. Coachingrelationen / Den personliga coachrollen
3. Coaching "Live" - Effektiv samtalsträning
4. Lärande, resultat och utveckling
5. Livsbalansen

De professionella kärnkompetenserna är följande:

 • Etik och professionalitet
 • Coachingöverenskommelsen
 • Skapa förtroende och närhet
 • Coachingnärvaro
 • Aktivt lyssnande
 • Kraftfulla frågor
 • Direkt kommunikation
 • Skapa medvetenhet
 • Utforma handlingar
 • Planera och sätta mål
 • Framsteg och ansvarstagande


Diplomerad coachutbildning - innehåll:

 • Coachingens historik och teoretiska referensramar
 • ICF:etiska riktlinjer; coachens etik och professionalitet
 • Värdingar, attityder och viljans betydelse
 • Empatibegreppet
 • Aktivt lyssnande
 • Effektfullt frågande
 • Samtalsanalys och samtalets olika faser
 • Lösningsfokuserad coaching
 • The Inner game of coaching
 • "Building your coaching Practice" - En heldag med coaching kring att starta / utveckla din coachingverksamhet och olika marknadsföringsstrategier
 • Coaching i näringslivet
 • Gruppcoaching
 • Certifieringsträning

Så ansöker du

Diplomerad coachutbildning vänder sig till dig som:

 • arbetar professionellt med kommunikation och samtal i syfte att motivera och utveckla andra (chefer/ledare, lärare/utbildare, säljare, terapeuter, handledare etc)
 • vill yrkesutbilda dig till coach
 • vill arbeta som interncoach på ditt företag
 • vill komplettera din CV med coachkompetens

Du anmäler dig till utbildningen på Akademi Coachstjärnans hemsida.

Examen & Intyg

Diplomerad Coach med möjlighet att gå vidare mot internationell certifiering.

Kostnader

Kontakta Akademi Coachstjärnan för prisinformation.

Akademi Coachstjärnan AB

Akademi Coachstjärnan AB

Akademi Coachstjärnan

Akademi Coachstjärnan AB – ett Utbildningscenter inom Coaching och Ledarskap – erbjuder Diplomerade Coachutbildningar med möjlighet mot vidare certifiering. Akademi Coachstjärnan AB tillhandahåller såväl individuell coaching som avancerade coachprogram och utbildningar inom coaching, ledarskap och retorik. Akademi Coachstjärnan AB har...


Läs mer om Akademi Coachstjärnan AB och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Ackrediterad ICF coachutbildning

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Akademi Coachstjärnan AB


Tel: 08-583 56470
Mobil 070-261 4054
www.coachstjarnan.se


Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från yrkesutbildningar.se
Logga in

Du kanske också är intresserad av: