Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Statistikhjälp - Forum

2018-11-12 10:22   Hanna

Jag har mätningar gjorda varje vecka under en tid 2-7 veckor. Dessa mätningar ska vara representativa dvs en "baseline" för framtida mätningar. Mätvärdena i baseline är bra i 5-7 veckor sedan falerar dem och detta är då "normalt". Hur ska jag statistiskt kunna visa om en ny mätserie är inom det normala eller ej om den håller i t ex 4 veckor? Alltså hur tar jag reda på inom vilket spann(av veckor) som det är godkänt att falera? Har provat "2 sample t test" mellan värdena på 7 veckor och värdena på 6, 5, 4, 3 etc. veckor och där kommit fram till att medelvärdena i baseline inte skiljer sig från 7 veckor förrän ner på 3 veckor. Kan jag då anta att 4 veckor är inom ett godkänt "spann" och att nya mätserier som klarar sig till 4 veckor är godkända?


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in